X  Blizu Vazdušni pritisak (hPa) za ovaj dan
Podaci sa naše meteorološke stanice