X  Blizu Padavine (mm) za ovaj dan
Select     Graph type   (DB)