X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårApril2024Hele tiden
Temperatur (C)25.1 ↑ 24.9 (12:19)
↓ 5.8 (06:24)
↑ 26.7 (15:14)
↓ 4.5 (06:34)
↑ 30.1 (1)
↓ 3.9 (3)
↑ 30.1 (Apr 1)
↓ -11.3 (Jan 11)
↑ 39.0 (2022 Jul 23)
↓ -11.6 (2021 Feb 13)
Regn (mm)0 0.00.00.0102.62027.7
Luftfuktighet (%)50 ↑ 87 (07:34)
↓ 50 (11:40)
↑ 83 (05:19)
↓ 30 (14:19)
↑ 87 (8)
↓ 15 (1)
↑ 99 (Mar 12)
↓ 15 (Mar 30)
↑ 100 (2023 Apr 10)
↓ 15 (2022 Apr 15)
Duggpunkt (C)13.9 ↑ 14.2 (12:00)
↓ 3.0 (06:24)
↑ 11.9 (11:34)
↓ 1.6 (06:24)
↑ 14.2 (12)
↓ -1.5 (1)
↑ 14.2 (Apr 12)
↓ -13.5 (Jan 11)
↑ 27.3 (2021 Jul 28)
↓ -13.5 (2021 Feb 13)
Trykk (hPa)1026.2 ↑ 1028.4 (07:20)
↓ 1026.3 (12:14)
↑ 1027.0 (23:39)
↓ 1021.8 (00:09)
↑ 1028.4 (12)
↓ 1006.8 (2)
↑ 1038.3 (Jan 30)
↓ 1001.7 (Jan 7)
↑ 1041.0 (2023 Feb 8)
↓ 0.0 (2022 Mar 31)
Vind (km/h)9.6 11.5 (12:00)24.8 (14:24)51.1 (2)51.1 (Apr 2)63.4 (2023 Aug 5)
Vindkast (km/h)16.7 14.8 (12:09)32.0 (14:44)51.8 (2)51.8 (Apr 2)76.7 (2023 Aug 5)
Sol (w/m2)891 889 (12:19)949 (12:24)1176 (4)1176 (Apr 4)1334 (2021 Mai 20)
UV (Index)4.3 4.3 (12:19)4.3 (12:00)5.4 (4)5.4 (Apr 4)14.2 (2021 Jul 17)