X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårOktober2023Hela tiden
Temperatur (C)19.9 ↑ 22.6 (15:19)
↓ 10.2 (03:35)
↑ 28.7 (14:09)
↓ 8.2 (05:34)
↑ 22.6 (1)
↓ 10.2 (1)
↑ 38.3 (Jul 25)
↓ -11.1 (Feb 9)
↑ 39.0 (2022 Jul 23)
↓ -11.6 (2021 Feb 13)
Regn (mm)0 0.00.00.0542.81665.4
Fuktighet (%)69 ↑ 86 (03:45)
↓ 64 (15:14)
↑ 87 (05:50)
↓ 38 (14:09)
↑ 86 (1)
↓ 64 (1)
↑ 100 (Apr 10)
↓ 28 (Sep13)
↑ 100 (2023 Apr 10)
↓ 15 (2022 Apr 15)
Daggpunkt (C)14 ↑ 15.8 (11:55)
↓ 7.4 (03:35)
↑ 14.5 (12:05)
↓ 6.0 (04:40)
↑ 15.8 (1)
↓ 7.4 (1)
↑ 26.1 (Jul 25)
↓ -12.0 (Feb 9)
↑ 27.3 (2021 Jul 28)
↓ -13.5 (2021 Feb 13)
Tryck (hPa)1022.9 ↑ 1023.5 (11:14)
↓ 1022.0 (00:09)
↑ 1023.4 (08:30)
↓ 1020.0 (15:54)
↑ 1023.5 (1)
↓ 1022.0 (1)
↑ 1041.0 (Feb 8)
↓ 997.9 (Jan 18)
↑ 1041.0 (2023 Feb 8)
↓ 0.0 (2022 Mar 31)
Vind (km/h)15.7 29.9 (15:30)16.6 (15:09)29.9 (1)63.4 (Aug 5)63.4 (2023 Aug 5)
Vindil (km/h)24.1 33.5 (15:54)19.1 (16:30)33.5 (1)76.7 (Aug 5)76.7 (2023 Aug 5)
Solar (w/m2)34 679 (10:19)744 (13:10)679 (1)1292 (Jul 2)1334 (2021 Maj 20)
UV (Index)0.2 6.1 (10:19)6.1 (13:10)6.1 (1)11.8 (Jul 31)14.2 (2021 Jul 17)