X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårJanuar2023Hele tiden
Temperatur (C)2.4 ↑ 4.6 (13:35)
↓ 0.1 (00:10)
↑ 1.6 (15:00)
↓ -0.5 (20:40)
↑ 18.6 (1)
↓ -3.6 (8)
↑ 18.6 (Jan 1)
↓ -3.6 (Jan 8)
↑ 39.0 (2022 Jul 23)
↓ -11.6 (2021 Feb 13)
Regn (mm)0 0.00.053.153.11175.7
Luftfuktighet (%)93 ↑ 98 (06:39)
↓ 83 (16:00)
↑ 94 (00:10)
↓ 81 (10:34)
↑ 99 (1)
↓ 55 (2)
↑ 99 (Jan 1)
↓ 55 (Jan 2)
↑ 99 (2021 Feb 8)
↓ 15 (2022 Apr 15)
Duggpunkt (C)1.4 ↑ 2.6 (13:29)
↓ -1.3 (00:10)
↑ -0.4 (00:10)
↓ -2.0 (09:00)
↑ 10.9 (1)
↓ -3.9 (8)
↑ 10.9 (Jan 1)
↓ -3.9 (Jan 8)
↑ 27.3 (2021 Jul 28)
↓ -13.5 (2021 Feb 13)
Trykk (hPa)1017.9 ↑ 1017.9 (19:54)
↓ 1013.7 (00:10)
↑ 1021.0 (00:10)
↓ 1013.6 (23:34)
↑ 1030.5 (1)
↓ 997.9 (18)
↑ 1030.5 (Jan 1)
↓ 997.9 (Jan 18)
↑ 1039.4 (2022 Mar 20)
↓ 0.0 (2022 Mar 31)
Vind (km/h)9.4 21.6 (17:10)24.5 (13:39)47.5 (18)47.5 (Jan 18)61.6 (2021 Jul 18)
Vindkast (km/h)18.5 27.7 (11:44)24.8 (13:39)60.1 (18)60.1 (Jan 18)74.2 (2021 Jul 18)
Sol (w/m2)0 486 (13:24)250 (13:05)628 (18)628 (Jan 18)1334 (2021 Mai 20)
UV (Index)0.0 1.4 (13:24)0.7 (13:05)1.7 (18)1.7 (Jan 18)14.2 (2021 Jul 17)