X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårApril2024Hela tiden
Temperatur (C)28.6 ↑ 28.8 (15:00)
↓ 6.4 (05:34)
↑ 26.3 (15:40)
↓ 9.0 (06:09)
↑ 30.1 (1)
↓ 3.9 (3)
↑ 30.1 (Apr 1)
↓ -11.3 (Jan 11)
↑ 39.0 (2022 Jul 23)
↓ -11.6 (2021 Feb 13)
Regn (mm)0 0.00.00.0102.62027.7
Fuktighet (%)32 ↑ 88 (06:14)
↓ 32 (15:24)
↑ 90 (07:00)
↓ 41 (15:40)
↑ 90 (13)
↓ 15 (1)
↑ 99 (Mar 12)
↓ 15 (Mar 30)
↑ 100 (2023 Apr 10)
↓ 15 (2022 Apr 15)
Daggpunkt (C)10.3 ↑ 13.0 (10:10)
↓ 4.0 (05:04)
↑ 14.1 (11:49)
↓ 6.4 (23:49)
↑ 14.9 (12)
↓ -1.5 (1)
↑ 14.9 (Apr 12)
↓ -13.5 (Jan 11)
↑ 27.3 (2021 Jul 28)
↓ -13.5 (2021 Feb 13)
Tryck (hPa)1020.3 ↑ 1025.0 (06:45)
↓ 1020.3 (15:54)
↑ 1026.6 (08:34)
↓ 1022.5 (17:10)
↑ 1028.4 (12)
↓ 1006.8 (2)
↑ 1038.3 (Jan 30)
↓ 1001.7 (Jan 7)
↑ 1041.0 (2023 Feb 8)
↓ 0.0 (2022 Mar 31)
Vind (m/s)2.3 5.4 (11:50)7.6 (15:45)14.2 (2)14.2 (Apr 2)17.6 (2023 Aug 5)
Vindil (m/s)5.1 5.4 (11:50)7.7 (15:45)14.4 (2)14.4 (Apr 2)21.3 (2023 Aug 5)
Solar (w/m2)557 939 (12:34)1034 (13:10)1176 (4)1176 (Apr 4)1334 (2021 Maj 20)
UV (Index)3.0 4.6 (11:50)5.2 (12:54)5.4 (4)5.4 (Apr 4)14.2 (2021 Jul 17)