X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårApril2024Hele tiden
Temperatur (C)2 ↑ 2.6 (00:10)
↓ 1.8 (01:54)
↑ 14.3 (14:50)
↓ -0.4 (06:09)
↑ 32.0 (15)
↓ -0.4 (19)
↑ 32.0 (Apr 15)
↓ -11.3 (Jan 11)
↑ 39.0 (2022 Jul 23)
↓ -11.6 (2021 Feb 13)
Regn (mm)0 0.01.114.1116.72041.8
Luftfuktighet (%)87 ↑ 87 (02:09)
↓ 83 (00:10)
↑ 91 (05:54)
↓ 46 (16:24)
↑ 91 (17)
↓ 15 (1)
↑ 99 (Mar 12)
↓ 15 (Mar 30)
↑ 100 (2023 Apr 10)
↓ 15 (2022 Apr 15)
Duggpunkt (C)0.1 ↑ 0.4 (03:30)
↓ -0.4 (01:00)
↑ 5.8 (09:50)
↓ -1.8 (04:39)
↑ 14.9 (12)
↓ -1.8 (19)
↑ 14.9 (Apr 12)
↓ -13.5 (Jan 11)
↑ 27.3 (2021 Jul 28)
↓ -13.5 (2021 Feb 13)
Trykk (hPa)1011.9 ↑ 1013.1 (00:20)
↓ 1011.9 (03:45)
↑ 1016.1 (07:39)
↓ 1012.1 (18:14)
↑ 1028.4 (12)
↓ 1004.0 (17)
↑ 1038.3 (Jan 30)
↓ 1001.7 (Jan 7)
↑ 1041.0 (2023 Feb 8)
↓ 0.0 (2022 Mar 31)
Vind (m/s)0.5 1.6 (02:30)5.7 (13:15)14.2 (2)14.2 (Apr 2)17.6 (2023 Aug 5)
Vindkast (m/s)1 1.6 (02:30)6.4 (11:24)14.4 (2)14.4 (Apr 2)21.3 (2023 Aug 5)
Sol (w/m2)0 0 (00:10)985 (12:24)1176 (4)1176 (Apr 4)1334 (2021 Mai 20)
UV (Index)0.0 0.0 (00:10)6.9 (12:24)6.9 (19)6.9 (Apr 19)14.2 (2021 Jul 17)