Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani .
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 2022------28.4* 141.8 manje od proseka za Leto ...---28.4* 412.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 202198.3 6 manje od proseka za Zima ...28.4* 88.6 manje od proseka za Proleće ...------126.7* 314 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020131.3 27 više od proseka za Zima ...105.9 11.1 manje od proseka za Proleće ...280.1 109.9 više od proseka za Leto ...37.0* 12.2 manje od proseka za Jesen ...554.3* 113.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 201967.4 36.9 manje od proseka za Zima ...211.1 94.1 više od proseka za Proleće ...173.6* 3.4 više od proseka za Leto ...72.0* 22.9 više od proseka za Jesen ...524.1* 83.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018120.2* 15.9 više od proseka za Zima ...122.5 5.5 više od proseka za Proleće ...198.8 28.6 više od proseka za Leto ...48.7* 0.4 manje od proseka za Jesen ...490.2* 49.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------38.9* 10.3 manje od proseka za Jesen ...38.9* 401.8 manje od proseka za yearly ...
 
Maks131.3 211.1 280.1 72.0 554.3
prosek104.3 117.0 170.2 49.1 440.7
Min67.4 28.4 28.4 37.0 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.