Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 12/7/2024 19:25.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202461.2 50.1 manje od proseka za Zima Prosečno.263.6 125.2 više od proseka za Proleće Prosečno.69.3* 91.1 manje od proseka za Leto Prosečno.---394.1* 110.3 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023167.7 56.4 više od proseka za Zima Prosečno.176.0 37.6 više od proseka za Proleće Prosečno.336.9 176.5 više od proseka za Leto Prosečno.225.8* 131.6 više od proseka za Jesen Prosečno.906.4* 402 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022138.5 27.2 više od proseka za Zima Prosečno.103.2* 35.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.198.5 38.1 više od proseka za Leto Prosečno.148.8 54.6 više od proseka za Jesen Prosečno.589.0* 84.6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021154.0* 42.7 više od proseka za Zima Prosečno.0.0 138.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.97.8* 62.6 manje od proseka za Leto Prosečno.115.8 21.6 više od proseka za Jesen Prosečno.367.6* 136.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 202060.5 50.8 manje od proseka za Zima Prosečno.139.8 1.4 više od proseka za Proleće Prosečno.234.3* 73.9 više od proseka za Leto Prosečno.12.8* 81.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.447.4* 57 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019104.1 7.2 manje od proseka za Zima Prosečno.67.6 70.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.54.9* 105.5 manje od proseka za Leto Prosečno.28.6* 65.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.255.2* 249.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 201893.4* 17.9 manje od proseka za Zima Prosečno.218.8 80.4 više od proseka za Proleće Prosečno.131.1* 29.3 manje od proseka za Leto Prosečno.33.5* 60.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.476.8* 27.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks167.7 263.6 336.9 225.8 906.4
prosek111.3 138.4 160.4 94.2 504.4
Min60.5 0.0 54.9 12.8 255.2
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.