^^

Dnevni / Mesečni prikaz vremena


Izaberi izveštaj i potvrdi:

Dnevni izveštaj za mesec Novembar 20201 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 8.3°C
Srednja vlažnost 100%
Srednja tačka rose 8.2°C
Srednji pritisak 1024.1 mb
Srednja brzina vetra 6.2 km/h
Srednja brzina udara vetra 6.2 km/h
Prosečni pravac vetra 117° (IJI)
Padavine ovog meseca 0.0 mm
Padavine ove godine 137.2 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 01 u 00:00
Maksimalna temperatura 11.1°C na 01 u 14:49
Minimalna temperatura 6.9°C na 01 u 04:03
Najviša vlažnost 100% na 01 u 00:00
Najniža vlažnost 95% na 01 u 15:25
Najviši pritisak 1025.8 mb na 01 u 08:45
Najniži pritisak 1022.5 mb na 01 u 22:51
Maks. brzina vetra 9.3 km/h na 01 u 21:01
Maks. udar vetra 9.3 km/h sa 030°(SSI) na 01 u 21:02
Maks. vrelina 11.1°C na 01 u 14:49

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day2 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 12.6°C
Srednja vlažnost 88%
Srednja tačka rose 10.5°C
Srednji pritisak 1022.1 mb
Srednja brzina vetra 3.9 km/h
Srednja brzina udara vetra 3.9 km/h
Prosečni pravac vetra 91° (I)
Padavine ovog meseca 0.6 mm
Padavine ove godine 137.8 mm
Maksimum kiše u minuti 0.1 mm na 02 u 03:32
Maksimalna temperatura 17.2°C na 02 u 13:43
Minimalna temperatura 8.1°C na 02 u 00:35
Najviša vlažnost 100% na 02 u 09:30
Najniža vlažnost 69% na 02 u 14:05
Najviši pritisak 1023.7 mb na 02 u 08:43
Najniži pritisak 1021.0 mb na 02 u 03:35
Maks. brzina vetra 7.4 km/h na 02 u 18:01
Maks. udar vetra 7.4 km/h sa 090°(I) na 02 u 18:02
Maks. vrelina 17.2°C na 02 u 13:43

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day3 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 14.6°C
Srednja vlažnost 90%
Srednja tačka rose 12.9°C
Srednji pritisak 1021.4 mb
Srednja brzina vetra 5.9 km/h
Srednja brzina udara vetra 5.9 km/h
Prosečni pravac vetra 29° (SSI)
Padavine ovog meseca 1.3 mm
Padavine ove godine 138.5 mm
Maksimum kiše u minuti 0.1 mm na 03 u 01:49
Maksimalna temperatura 17.9°C na 03 u 13:41
Minimalna temperatura 12.6°C na 03 u 07:32
Najviša vlažnost 97% na 03 u 08:23
Najniža vlažnost 80% na 03 u 15:21
Najviši pritisak 1022.3 mb na 03 u 10:39
Najniži pritisak 1020.7 mb na 03 u 04:21
Maks. brzina vetra 9.3 km/h na 03 u 19:01
Maks. udar vetra 9.3 km/h sa 030°(SSI) na 03 u 19:02
Maks. vrelina 17.9°C na 03 u 13:41

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day4 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 13.5°C
Srednja vlažnost 91%
Srednja tačka rose 12.0°C
Srednji pritisak 1024.3 mb
Srednja brzina vetra 4.6 km/h
Srednja brzina udara vetra 4.6 km/h
Prosečni pravac vetra 181° (J)
Padavine ovog meseca 1.3 mm
Padavine ove godine 138.5 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 04 u 23:59
Maksimalna temperatura 15.9°C na 04 u 13:25
Minimalna temperatura 11.9°C na 04 u 05:32
Najviša vlažnost 100% na 04 u 10:40
Najniža vlažnost 81% na 04 u 16:42
Najviši pritisak 1028.3 mb na 04 u 23:59
Najniži pritisak 1021.5 mb na 04 u 02:56
Maks. brzina vetra 14.8 km/h na 04 u 15:01
Maks. udar vetra 14.8 km/h sa 150°(JJI) na 04 u 15:02
Maks. vrelina 15.9°C na 04 u 13:25

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day5 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 12.5°C
Srednja vlažnost 92%
Srednja tačka rose 11.2°C
Srednji pritisak 1030.4 mb
Srednja brzina vetra 5.8 km/h
Srednja brzina udara vetra 5.9 km/h
Prosečni pravac vetra 2° (S)
Padavine ovog meseca 2.2 mm
Padavine ove godine 139.4 mm
Maksimum kiše u minuti 0.1 mm na 05 u 16:40
Maksimalna temperatura 13.6°C na 05 u 11:59
Minimalna temperatura 11.1°C na 05 u 23:59
Najviša vlažnost 100% na 05 u 23:59
Najniža vlažnost 82% na 05 u 02:27
Najviši pritisak 1032.5 mb na 05 u 23:50
Najniži pritisak 1028.2 mb na 05 u 00:05
Maks. brzina vetra 11.1 km/h na 05 u 23:01
Maks. udar vetra 11.1 km/h sa 340°(SSZ) na 05 u 23:02
Maks. vrelina 13.6°C na 05 u 11:59

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day6 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 10.4°C
Srednja vlažnost 100%
Srednja tačka rose 10.4°C
Srednji pritisak 1033.6 mb
Srednja brzina vetra 5.9 km/h
Srednja brzina udara vetra 6.0 km/h
Prosečni pravac vetra 310° (SZ)
Padavine ovog meseca 2.5 mm
Padavine ove godine 139.7 mm
Maksimum kiše u minuti 0.1 mm na 06 u 08:33
Maksimalna temperatura 11.6°C na 06 u 15:16
Minimalna temperatura 9.2°C na 06 u 23:59
Najviša vlažnost 100% na 06 u 23:59
Najniža vlažnost 97% na 06 u 16:03
Najviši pritisak 1034.9 mb na 06 u 11:00
Najniži pritisak 1032.1 mb na 06 u 01:11
Maks. brzina vetra 13.0 km/h na 06 u 07:01
Maks. udar vetra 13.0 km/h sa 300°(ZSZ) na 06 u 07:02
Maks. vrelina 11.6°C na 06 u 15:16

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day7 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 10.8°C
Srednja vlažnost 97%
Srednja tačka rose 10.2°C
Srednji pritisak 1033.5 mb
Srednja brzina vetra 5.3 km/h
Srednja brzina udara vetra 5.3 km/h
Prosečni pravac vetra 354° (S)
Padavine ovog meseca 2.5 mm
Padavine ove godine 139.7 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 07 u 23:59
Maksimalna temperatura 13.8°C na 07 u 13:21
Minimalna temperatura 9.2°C na 07 u 00:09
Najviša vlažnost 100% na 07 u 23:59
Najniža vlažnost 84% na 07 u 14:57
Najviši pritisak 1035.2 mb na 07 u 10:04
Najniži pritisak 1031.4 mb na 07 u 23:58
Maks. brzina vetra 9.3 km/h na 07 u 12:01
Maks. udar vetra 9.3 km/h sa 230°(JZ) na 07 u 12:02
Maks. vrelina 13.8°C na 07 u 13:21

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day8 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 11.9°C
Srednja vlažnost 93%
Srednja tačka rose 10.7°C
Srednji pritisak 1028.1 mb
Srednja brzina vetra 5.8 km/h
Srednja brzina udara vetra 5.9 km/h
Prosečni pravac vetra 347° (SSZ)
Padavine ovog meseca 2.5 mm
Padavine ove godine 139.7 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 08 u 23:59
Maksimalna temperatura 16.1°C na 08 u 13:41
Minimalna temperatura 9.8°C na 08 u 00:40
Najviša vlažnost 100% na 08 u 23:59
Najniža vlažnost 72% na 08 u 13:34
Najviši pritisak 1031.4 mb na 08 u 00:03
Najniži pritisak 1026.0 mb na 08 u 19:13
Maks. brzina vetra 9.3 km/h na 08 u 23:59
Maks. udar vetra 9.3 km/h sa 250°(ZJZ) na 08 u 23:59
Maks. vrelina 16.1°C na 08 u 13:41

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day9 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 10.9°C
Srednja vlažnost 100%
Srednja tačka rose 10.9°C
Srednji pritisak 1028.1 mb
Srednja brzina vetra 6.9 km/h
Srednja brzina udara vetra 6.9 km/h
Prosečni pravac vetra 192° (JJZ)
Padavine ovog meseca 2.5 mm
Padavine ove godine 139.7 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 09 u 23:59
Maksimalna temperatura 11.6°C na 09 u 08:31
Minimalna temperatura 9.9°C na 09 u 00:31
Najviša vlažnost 100% na 09 u 23:59
Najniža vlažnost 100% na 09 u 23:59
Najviši pritisak 1029.7 mb na 09 u 23:18
Najniži pritisak 1026.3 mb na 09 u 00:34
Maks. brzina vetra 11.1 km/h na 09 u 11:01
Maks. udar vetra 11.1 km/h sa 180°(J) na 09 u 11:02
Maks. vrelina 11.6°C na 09 u 08:31

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day10 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 11.3°C
Srednja vlažnost 100%
Srednja tačka rose 11.3°C
Srednji pritisak 1031.2 mb
Srednja brzina vetra 7.4 km/h
Srednja brzina udara vetra 7.4 km/h
Prosečni pravac vetra 67° (ISI)
Padavine ovog meseca 2.7 mm
Padavine ove godine 139.9 mm
Maksimum kiše u minuti 0.1 mm na 10 u 15:11
Maksimalna temperatura 11.8°C na 10 u 14:00
Minimalna temperatura 10.9°C na 10 u 00:28
Najviša vlažnost 100% na 10 u 23:59
Najniža vlažnost 100% na 10 u 23:59
Najviši pritisak 1032.3 mb na 10 u 23:55
Najniži pritisak 1029.5 mb na 10 u 00:04
Maks. brzina vetra 14.8 km/h na 10 u 22:01
Maks. udar vetra 14.8 km/h sa 110°(IJI) na 10 u 22:02
Maks. vrelina 11.8°C na 10 u 14:00

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day11 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 11.6°C
Srednja vlažnost 87%
Srednja tačka rose 9.4°C
Srednji pritisak 1030.9 mb
Srednja brzina vetra 20.5 km/h
Srednja brzina udara vetra 26.2 km/h
Prosečni pravac vetra 124° (IJI)
Padavine ovog meseca 2.7 mm
Padavine ove godine 139.9 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 11 u 23:59
Maksimalna temperatura 12.4°C na 11 u 15:03
Minimalna temperatura 11.1°C na 11 u 00:55
Najviša vlažnost 100% na 11 u 04:50
Najniža vlažnost 44% na 11 u 09:46
Najviši pritisak 1032.4 mb na 11 u 00:29
Najniži pritisak 1029.6 mb na 11 u 23:54
Maks. brzina vetra 35.2 km/h na 11 u 12:01
Maks. udar vetra 61.1 km/h sa 130°(JI) na 11 u 21:02
Maks. vrelina 12.4°C na 11 u 15:03

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day12 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 11.9°C
Srednja vlažnost 86%
Srednja tačka rose 9.7°C
Srednji pritisak 1027.6 mb
Srednja brzina vetra 24.1 km/h
Srednja brzina udara vetra 31.0 km/h
Prosečni pravac vetra 133° (JI)
Padavine ovog meseca 6.0 mm
Padavine ove godine 143.2 mm
Maksimum kiše u minuti 0.4 mm na 12 u 23:48
Maksimalna temperatura 12.9°C na 12 u 13:52
Minimalna temperatura 11.4°C na 12 u 04:39
Najviša vlažnost 100% na 12 u 23:59
Najniža vlažnost 39% na 12 u 14:29
Najviši pritisak 1029.6 mb na 12 u 00:12
Najniži pritisak 1026.2 mb na 12 u 22:58
Maks. brzina vetra 33.3 km/h na 12 u 03:01
Maks. udar vetra 59.2 km/h sa 130°(JI) na 12 u 08:02
Maks. vrelina 12.9°C na 12 u 13:52

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day13 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 12.1°C
Srednja vlažnost 100%
Srednja tačka rose 12.1°C
Srednji pritisak 1027.5 mb
Srednja brzina vetra 5.2 km/h
Srednja brzina udara vetra 5.2 km/h
Prosečni pravac vetra 216° (JZ)
Padavine ovog meseca 6.7 mm
Padavine ove godine 143.9 mm
Maksimum kiše u minuti 0.3 mm na 13 u 00:21
Maksimalna temperatura 12.5°C na 13 u 12:33
Minimalna temperatura 11.8°C na 13 u 02:55
Najviša vlažnost 100% na 13 u 23:59
Najniža vlažnost 100% na 13 u 23:59
Najviši pritisak 1028.3 mb na 13 u 23:53
Najniži pritisak 1026.9 mb na 13 u 05:20
Maks. brzina vetra 16.7 km/h na 12 u 00:02
Maks. udar vetra 16.7 km/h sa 150°(JJI) na 13 u 00:03
Maks. vrelina 12.5°C na 13 u 12:33

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day14 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 12.5°C
Srednja vlažnost 98%
Srednja tačka rose 12.2°C
Srednji pritisak 1027.2 mb
Srednja brzina vetra 3.7 km/h
Srednja brzina udara vetra 3.7 km/h
Prosečni pravac vetra 323° (SZ)
Padavine ovog meseca 6.7 mm
Padavine ove godine 143.9 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 14 u 23:59
Maksimalna temperatura 16.1°C na 14 u 11:32
Minimalna temperatura 12.1°C na 14 u 01:10
Najviša vlažnost 100% na 14 u 23:59
Najniža vlažnost 75% na 14 u 11:34
Najviši pritisak 1029.1 mb na 14 u 10:08
Najniži pritisak 1025.6 mb na 14 u 18:20
Maks. brzina vetra 7.4 km/h na 14 u 21:01
Maks. udar vetra 7.4 km/h sa 340°(SSZ) na 14 u 21:02
Maks. vrelina 16.1°C na 14 u 11:32

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day15 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 13.1°C
Srednja vlažnost 100%
Srednja tačka rose 13.0°C
Srednji pritisak 1024.1 mb
Srednja brzina vetra 3.9 km/h
Srednja brzina udara vetra 3.9 km/h
Prosečni pravac vetra 71° (ISI)
Padavine ovog meseca 6.9 mm
Padavine ove godine 144.1 mm
Maksimum kiše u minuti 0.1 mm na 15 u 08:39
Maksimalna temperatura 13.9°C na 15 u 22:15
Minimalna temperatura 12.7°C na 15 u 02:49
Najviša vlažnost 100% na 15 u 23:59
Najniža vlažnost 97% na 15 u 15:57
Najviši pritisak 1026.0 mb na 15 u 00:26
Najniži pritisak 1021.6 mb na 15 u 23:49
Maks. brzina vetra 7.4 km/h na 15 u 18:01
Maks. udar vetra 7.4 km/h sa 050°(SI) na 15 u 18:02
Maks. vrelina 13.9°C na 15 u 22:15

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day16 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 14.5°C
Srednja vlažnost 79%
Srednja tačka rose 10.5°C
Srednji pritisak 1018.9 mb
Srednja brzina vetra 11.8 km/h
Srednja brzina udara vetra 12.8 km/h
Prosečni pravac vetra 140° (JI)
Padavine ovog meseca 6.9 mm
Padavine ove godine 144.1 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 16 u 23:59
Maksimalna temperatura 16.6°C na 16 u 14:11
Minimalna temperatura 13.2°C na 16 u 07:41
Najviša vlažnost 100% na 16 u 06:14
Najniža vlažnost 61% na 16 u 18:12
Najviši pritisak 1021.9 mb na 16 u 00:07
Najniži pritisak 1017.0 mb na 16 u 16:10
Maks. brzina vetra 24.1 km/h na 16 u 13:01
Maks. udar vetra 37.0 km/h sa 160°(JJI) na 16 u 14:02
Maks. vrelina 16.6°C na 16 u 14:11

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day17 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 13.4°C
Srednja vlažnost 99%
Srednja tačka rose 13.2°C
Srednji pritisak 1026.5 mb
Srednja brzina vetra 5.0 km/h
Srednja brzina udara vetra 5.0 km/h
Prosečni pravac vetra 253° (ZJZ)
Padavine ovog meseca 6.9 mm
Padavine ove godine 144.1 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 17 u 23:59
Maksimalna temperatura 13.8°C na 17 u 09:19
Minimalna temperatura 12.9°C na 17 u 03:14
Najviša vlažnost 100% na 17 u 23:59
Najniža vlažnost 76% na 17 u 00:06
Najviši pritisak 1030.7 mb na 17 u 23:24
Najniži pritisak 1020.9 mb na 17 u 00:18
Maks. brzina vetra 11.1 km/h na 17 u 01:01
Maks. udar vetra 11.1 km/h sa 250°(ZJZ) na 17 u 01:02
Maks. vrelina 13.8°C na 17 u 09:19

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day18 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 10.7°C
Srednja vlažnost 92%
Srednja tačka rose 9.4°C
Srednji pritisak 1031.6 mb
Srednja brzina vetra 5.2 km/h
Srednja brzina udara vetra 5.2 km/h
Prosečni pravac vetra 288° (ZSZ)
Padavine ovog meseca 6.9 mm
Padavine ove godine 144.1 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 18 u 23:59
Maksimalna temperatura 13.5°C na 18 u 10:30
Minimalna temperatura 5.1°C na 18 u 23:59
Najviša vlažnost 100% na 18 u 10:26
Najniža vlažnost 85% na 18 u 18:21
Najviši pritisak 1032.7 mb na 18 u 10:42
Najniži pritisak 1030.3 mb na 18 u 02:18
Maks. brzina vetra 7.4 km/h na 18 u 15:01
Maks. udar vetra 7.4 km/h sa 240°(ZJZ) na 18 u 15:02
Maks. vrelina 13.5°C na 18 u 10:30

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day19 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 8.1°C
Srednja vlažnost 76%
Srednja tačka rose 4.0°C
Srednji pritisak 1025.5 mb
Srednja brzina vetra 33.6 km/h
Srednja brzina udara vetra 57.3 km/h
Prosečni pravac vetra 131° (JI)
Padavine ovog meseca 6.9 mm
Padavine ove godine 144.1 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 19 u 23:59
Maksimalna temperatura 13.0°C na 19 u 12:27
Minimalna temperatura 3.2°C na 19 u 04:53
Najviša vlažnost 90% na 19 u 06:36
Najniža vlažnost 62% na 19 u 13:10
Najviši pritisak 1031.2 mb na 19 u 00:01
Najniži pritisak 1019.9 mb na 19 u 22:46
Maks. brzina vetra 59.2 km/h na 19 u 19:01
Maks. udar vetra 90.7 km/h sa 130°(JI) na 19 u 19:02
Maks. vrelina 13.0°C na 19 u 12:27

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day20 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 6.3°C
Srednja vlažnost 80%
Srednja tačka rose 3.1°C
Srednji pritisak 1022.0 mb
Srednja brzina vetra 18.5 km/h
Srednja brzina udara vetra 27.4 km/h
Prosečni pravac vetra 104° (IJI)
Padavine ovog meseca 8.5 mm
Padavine ove godine 145.7 mm
Maksimum kiše u minuti 0.3 mm na 20 u 19:55
Maksimalna temperatura 8.1°C na 20 u 10:33
Minimalna temperatura 4.2°C na 20 u 05:01
Najviša vlažnost 87% na 20 u 21:09
Najniža vlažnost 71% na 20 u 01:59
Najviši pritisak 1025.9 mb na 20 u 23:59
Najniži pritisak 1019.8 mb na 20 u 01:31
Maks. brzina vetra 48.1 km/h na 20 u 01:01
Maks. udar vetra 81.4 km/h sa 130°(JI) na 20 u 01:02
Maks. vrelina 8.1°C na 20 u 10:33

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day21 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 3.0°C
Srednja vlažnost 84%
Srednja tačka rose 0.5°C
Srednji pritisak 1030.7 mb
Srednja brzina vetra 12.7 km/h
Srednja brzina udara vetra 12.7 km/h
Prosečni pravac vetra 343° (SSZ)
Padavine ovog meseca 9.2 mm
Padavine ove godine 146.4 mm
Maksimum kiše u minuti 0.1 mm na 21 u 02:11
Maksimalna temperatura 4.4°C na 21 u 00:31
Minimalna temperatura 1.8°C na 21 u 23:59
Najviša vlažnost 86% na 21 u 01:34
Najniža vlažnost 81% na 21 u 16:06
Najviši pritisak 1034.3 mb na 21 u 23:48
Najniži pritisak 1025.9 mb na 21 u 00:01
Maks. brzina vetra 24.1 km/h na 21 u 04:01
Maks. udar vetra 24.1 km/h sa 350°(S) na 21 u 04:02
Maks. vrelina 4.4°C na 21 u 00:31

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day22 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 2.8°C
Srednja vlažnost 80%
Srednja tačka rose -0.5°C
Srednji pritisak 1032.8 mb
Srednja brzina vetra 5.6 km/h
Srednja brzina udara vetra 5.6 km/h
Prosečni pravac vetra 70° (ISI)
Padavine ovog meseca 9.2 mm
Padavine ove godine 146.4 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 22 u 23:59
Maksimalna temperatura 9.1°C na 22 u 13:02
Minimalna temperatura -1.7°C na 22 u 07:43
Najviša vlažnost 89% na 22 u 09:04
Najniža vlažnost 65% na 22 u 12:44
Najviši pritisak 1034.8 mb na 22 u 07:53
Najniži pritisak 1030.3 mb na 22 u 23:34
Maks. brzina vetra 13.0 km/h na 22 u 11:01
Maks. udar vetra 13.0 km/h sa 180°(J) na 22 u 11:02
Maks. vrelina 9.1°C na 22 u 13:02

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day23 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 3.6°C
Srednja vlažnost 81%
Srednja tačka rose 0.6°C
Srednji pritisak 1028.0 mb
Srednja brzina vetra 6.1 km/h
Srednja brzina udara vetra 6.1 km/h
Prosečni pravac vetra 29° (SSI)
Padavine ovog meseca 9.2 mm
Padavine ove godine 146.4 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 23 u 23:59
Maksimalna temperatura 9.3°C na 23 u 13:42
Minimalna temperatura -0.2°C na 23 u 01:12
Najviša vlažnost 86% na 23 u 07:46
Najniža vlažnost 71% na 23 u 14:25
Najviši pritisak 1030.4 mb na 23 u 00:02
Najniži pritisak 1026.2 mb na 23 u 12:21
Maks. brzina vetra 14.8 km/h na 23 u 17:01
Maks. udar vetra 14.8 km/h sa 050°(SI) na 23 u 17:02
Maks. vrelina 9.3°C na 23 u 13:42

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day24 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 3.8°C
Srednja vlažnost 83%
Srednja tačka rose 1.2°C
Srednji pritisak 1029.9 mb
Srednja brzina vetra 3.6 km/h
Srednja brzina udara vetra 3.6 km/h
Prosečni pravac vetra 48° (SI)
Padavine ovog meseca 9.2 mm
Padavine ove godine 146.4 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 24 u 23:59
Maksimalna temperatura 6.3°C na 24 u 12:29
Minimalna temperatura 0.3°C na 24 u 00:08
Najviša vlažnost 87% na 24 u 09:50
Najniža vlažnost 80% na 24 u 21:32
Najviši pritisak 1030.9 mb na 24 u 10:15
Najniži pritisak 1028.9 mb na 24 u 00:12
Maks. brzina vetra 9.3 km/h na 24 u 01:01
Maks. udar vetra 9.3 km/h sa 290°(ZSZ) na 24 u 01:02
Maks. vrelina 6.3°C na 24 u 12:29

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day25 Novembar Proseci i ekstremi
Srednja temperatura 2.5°C
Srednja vlažnost 83%
Srednja tačka rose -0.2°C
Srednji pritisak 1027.1 mb
Srednja brzina vetra 4.5 km/h
Srednja brzina udara vetra 4.6 km/h
Prosečni pravac vetra 40° (SI)
Padavine ovog meseca 9.2 mm
Padavine ove godine 146.4 mm
Maksimum kiše u minuti 0.0 mm na 25 u 23:59
Maksimalna temperatura 8.5°C na 25 u 14:02
Minimalna temperatura -1.5°C na 25 u 23:23
Najviša vlažnost 87% na 25 u 11:12
Najniža vlažnost 75% na 25 u 15:12
Najviši pritisak 1029.4 mb na 25 u 00:20
Najniži pritisak 1025.5 mb na 25 u 16:53
Maks. brzina vetra 11.1 km/h na 25 u 02:01
Maks. udar vetra 11.1 km/h sa 030°(SSI) na 25 u 02:02
Maks. vrelina 8.5°C na 25 u 14:02

Click here to toggle the 24 Hour Graph of this dayProseci i ekstremi za mesec Novembar 2020 do dana 25
Srednja temperatura 9.9°C
Srednja vlažnost 90%
Srednja tačka rose 8.3°C
Srednji pritisak 1027.5 mb
Srednja brzina vetra 8.9 km/h
Srednja brzina udara vetra 10.7 km/h
Prosečni pravac vetra 112° (IJI)
Padavine ovog meseca 10.0 mm
Padavine ove godine 463.8 mm
Maksimum kiše u minuti 0.4 mm na 12 u 23:48
Maksimalna temperatura 17.9°C na 03 u 13:41
Minimalna temperatura -1.7°C na 22 u 07:43
Najviša vlažnost 100% na 18 u 10:26
Najniža vlažnost 39% na 12 u 14:29
Najviši pritisak 1035.2 mb na 07 u 10:04
Najniži pritisak 1017.0 mb na 16 u 16:10
Maks. brzina vetra 59.2 kmh sa 130°(JI) na 19 u 19:01
Maks. udar vetra 90.7 km/h sa 135°(JI) na 19 u 19:02
Maks. vrelina 17.9°C na 03 u 13:41
Avg daily max temp12.4°C
Avg daily min temp7.8°C
Growing degrees days :41.4GDD
Corn growing degrees days:204.4 GDD
Frost days3


Dnevna suma padavina
00.6 mm na 2
00.6 mm na 3
00.9 mm na 5
00.4 mm na 6
00.1 mm na 10
03.3 mm na 12
00.8 mm na 13
00.1 mm na 15
01.7 mm na 20
00.6 mm na 21