Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 29/11/2021 01:10.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 20211224.2 133 manje od proseka za Zima ...641.3* 159.9 više od proseka za Proleće ...20.8 8.5 više od proseka za Leto ...500.3* 6.4 više od proseka za Jesen ...2386.6* 41.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20201278.0 79.2 manje od proseka za Zima ...522.8 41.4 više od proseka za Proleće ...17.9 5.6 više od proseka za Leto ...515.5 21.6 više od proseka za Jesen ...2334.2 10.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20191428.3 71.1 više od proseka za Zima ...485.4 4 više od proseka za Proleće ...4.2 8.1 manje od proseka za Leto ...340.3 153.6 manje od proseka za Jesen ...2258.2 86.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181323.1 34.1 manje od proseka za Zima ...441.1 40.3 manje od proseka za Proleće ...14.7 2.4 više od proseka za Leto ...461.2 32.7 manje od proseka za Jesen ...2240.1 104.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20171626.8 269.6 više od proseka za Zima ...440.0 41.4 manje od proseka za Proleće ...5.1 7.2 manje od proseka za Leto ...524.7 30.8 više od proseka za Jesen ...2596.6 251.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20161242.6 114.6 manje od proseka za Zima ...475.7* 5.7 manje od proseka za Proleće ...4.9* 7.4 manje od proseka za Leto ...608.4 114.5 više od proseka za Jesen ...2331.6* 13.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20151298.7* 58.5 manje od proseka za Zima ...506.0* 24.6 više od proseka za Proleće ...12.0 0.3 manje od proseka za Leto ...537.7 43.8 više od proseka za Jesen ...2354.4* 9.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20141215.2 142 manje od proseka za Zima ...462.9 18.5 manje od proseka za Proleće ...10.8 1.5 manje od proseka za Leto ...468.8* 25.1 manje od proseka za Jesen ...2157.7* 187.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20131246.3* 110.9 manje od proseka za Zima ...559.9* 78.5 više od proseka za Proleće ...25.3 13 više od proseka za Leto ...435.6 58.3 manje od proseka za Jesen ...2267.1* 77.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 20121538.9 181.7 više od proseka za Zima ...286.7* 194.7 manje od proseka za Proleće ...2.6 9.7 manje od proseka za Leto ...419.7 74.2 manje od proseka za Jesen ...2247.9* 96.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 20111506.9* 149.7 više od proseka za Zima ...439.7 41.7 manje od proseka za Proleće ...3.3 9 manje od proseka za Leto ...634.7 140.8 više od proseka za Jesen ...2584.6* 239.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010---515.2 33.8 više od proseka za Proleće ...25.4 13.1 više od proseka za Leto ...479.9 14 manje od proseka za Jesen ...1020.5* 1324.3 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1626.8 641.3 25.4 634.7 2596.6
prosek1357.2 481.4 12.3 493.9 2344.8
Min1215.2 286.7 2.6 340.3 1020.5
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 20210.0  29.1* 16.2 manje od proseka za Proleće ...593.4 101 više od proseka za Leto ...54.9* 11.7 manje od proseka za Jesen ...677.4* 73.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20200.0  19.3 26 manje od proseka za Proleće ...425.8 66.6 manje od proseka za Leto ...94.8 28.2 više od proseka za Jesen ...539.9 64.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20190.0  12.1 33.2 manje od proseka za Proleće ...535.7 43.3 više od proseka za Leto ...62.2 4.4 manje od proseka za Jesen ...610.0 5.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0  91.5 46.2 više od proseka za Proleće ...431.0 61.4 manje od proseka za Leto ...78.9 12.3 više od proseka za Jesen ...601.4 2.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20170.0  38.6 6.7 manje od proseka za Proleće ...600.7 108.3 više od proseka za Leto ...49.6 17 manje od proseka za Jesen ...688.9 84.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.0  43.8* 1.5 manje od proseka za Proleće ...373.7* 118.7 manje od proseka za Leto ...67.9 1.3 više od proseka za Jesen ...485.4* 118.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20150.0*  48.1* 2.8 više od proseka za Proleće ...561.6 69.2 više od proseka za Leto ...88.1 21.5 više od proseka za Jesen ...697.8* 93.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20140.0  31.6 13.7 manje od proseka za Proleće ...347.3 145.1 manje od proseka za Leto ...35.7* 30.9 manje od proseka za Jesen ...414.6* 189.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20130.0*  83.9* 38.6 više od proseka za Proleće ...466.6 25.8 manje od proseka za Leto ...14.3 52.3 manje od proseka za Jesen ...564.8* 39.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 20120.0  59.9* 14.6 više od proseka za Proleće ...663.4 171 više od proseka za Leto ...119.8 53.2 više od proseka za Jesen ...843.1* 238.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 20110.0*  36.7 8.6 manje od proseka za Proleće ...457.3 35.1 manje od proseka za Leto ...111.2 44.6 više od proseka za Jesen ...605.2* 0.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010---48.9 3.6 više od proseka za Proleće ...451.8 40.6 manje od proseka za Leto ...21.5 45.1 manje od proseka za Jesen ...522.2* 82.1 manje od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 91.5 663.4 119.8 843.1
prosek0.0 45.3 492.4 66.6 604.3
Min0.0 12.1 347.3 14.3 414.6
 
Šema boja
< 150 150 - 300 300 - 450 450 - 600 600 - 750 750 - 900 900 - 1050 1050 - 1200 1200 - 1350 1350 - 1500 1500 - 1650 1650 - 18001800>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.