Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 29/11/2021 01:10.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 2021165.8 25.6 više od proseka za Zima ...159.0* 37.3 manje od proseka za Proleće ...116.2 60.5 manje od proseka za Leto ...246.0* 96.7 više od proseka za Jesen ...687.0* 24.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020127.7 12.5 manje od proseka za Zima ...127.0 69.3 manje od proseka za Proleće ...306.4 129.7 više od proseka za Leto ...132.2 17.1 manje od proseka za Jesen ...693.3 30.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019175.7 35.5 više od proseka za Zima ...163.8 32.5 manje od proseka za Proleće ...200.0 23.3 više od proseka za Leto ...105.2 44.1 manje od proseka za Jesen ...644.7 17.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018147.0 6.8 više od proseka za Zima ...141.6 54.7 manje od proseka za Proleće ...197.2 20.5 više od proseka za Leto ...57.3 92 manje od proseka za Jesen ...543.1 119.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201753.6 86.6 manje od proseka za Zima ...167.0 29.3 manje od proseka za Proleće ...123.2 53.5 manje od proseka za Leto ...165.9 16.6 više od proseka za Jesen ...509.7 152.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 2016100.5 39.7 manje od proseka za Zima ...233.5* 37.2 više od proseka za Proleće ...227.9* 51.2 više od proseka za Leto ...173.2 23.9 više od proseka za Jesen ...735.1* 72.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015164.0* 23.8 više od proseka za Zima ...222.4* 26.1 više od proseka za Proleće ...116.6 60.1 manje od proseka za Leto ...231.7 82.4 više od proseka za Jesen ...734.7* 72.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 201463.7 76.5 manje od proseka za Zima ...393.8 197.5 više od proseka za Proleće ...304.6 127.9 više od proseka za Leto ...148.9* 0.4 manje od proseka za Jesen ...911.0* 248.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 2013182.5* 42.3 više od proseka za Zima ...233.1* 36.8 više od proseka za Proleće ...87.7 89 manje od proseka za Leto ...156.7 7.4 više od proseka za Jesen ...660.0* 2.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 2012202.1 61.9 više od proseka za Zima ...181.9* 14.4 manje od proseka za Proleće ...46.3 130.4 manje od proseka za Leto ...113.9 35.4 manje od proseka za Jesen ...544.2* 118.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011159.8* 19.6 više od proseka za Zima ...145.2 51.1 manje od proseka za Proleće ...114.1 62.6 manje od proseka za Leto ...93.4 55.9 manje od proseka za Jesen ...512.5* 150 manje od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010---187.7 8.6 manje od proseka za Proleće ...279.8 103.1 više od proseka za Leto ...167.1 17.8 više od proseka za Jesen ...634.6* 27.9 manje od proseka za yearly ...
 
Maks202.1 393.8 306.4 246.0 911.0
prosek140.2 196.3 176.7 149.3 662.5
Min53.6 127.0 46.3 57.3 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.