Tendencija 29/11/2021 u 00:50

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 7.0 0.0 7.4 JJZ 90 997.0 0.8
5 minuta ranije 7.0 5.6 7.4 ZSZ 90 997.0 0.3
10 minuta ranije 7.0 1.9 7.4 JZ 90 997.0 0.3
15 minuta ranije 7.0 1.9 7.4 ZSZ 90 997.0 0.3
20 minuta ranije 7.1 1.9 7.4 SZ 90 997.0 0.3
30 minuta ranije 7.2 0.0 13.0 ZSZ 90 996.6 0.3
45 minuta ranije 7.5 5.6 16.7 JZ 89 997.0 0.0
60 minuta ranije 7.5 7.4 20.4 JZ 88 997.0 0.5
75 minuta ranije 7.6 0.0 13.0 JZ 88 996.6 0.5
90 minuta ranije 7.7 0.0 3.7 ZSZ 89 996.6 0.5
105 minuta ranije 7.7 3.7 20.4 Z 89 996.6 0.5
120 minuta ranije 7.7 3.7 13.0 Z 89 996.6 0.5

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.8 mm (0.8 mm poslednji sat) Danas 0 dana bez padavina 29/11/2021 00:49
Juče 0.5 mm Nedelja 10.9 mm tokom 7 dana.
mesec 142.5 mm (13 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 651.0 mm ( 113 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 7.5 °C u 00:01 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 19.8 °C u 13:15 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 24.5 °C na 04/11/2021 Najtopliji dan 20.2 °C na 04/11/2021
Godina 40.1 °C na 01/08/2021 Najtoplija noć 15.5 °C na 04/11/2021
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 7.0 °C u 00:30 Min < 0 °C 0 dana
Juče 6.8 °C u 07:04 Min < -15 °C 0 dana
mesec 0.1 °C na 24/11/2021 Najhladniji dan 5.4 °C na 24/11/2021
Godina -9.7 °C na 14/02/2021 Najhladnija noć 1.8 °C na 24/11/2021
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 997.0 hPa u 00:01 Danas 6.5 °C u 00:42
Juče 1000.7 hPa u 06:52 Juče 5.7 °C u 23:47
mesec 1036.6 hPa na 09/11/2021 mesec 0.1 °C na 24/11/2021
Godina 1042.4 hPa na 20/02/2021 Godina -10.2 °C na 18/01/2021
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.0 mm Danas 0.8 mm
Juče 0.0 mm Juče 0.5 mm
mesec 19.7 mm mesec 142.5 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 0 W/m2 u 00:00 Danas 0.0 index u 00:01
Juče 391.2 W/m2 u 13:17 Juče 2.0 index u 10:15

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.0 km/h J
Maks. 4.0 km/h J
Udar/sat 20.1 km/h
Najjači udar.
Danas 16.7 km/h IJI u 11:58
Juče 32.3 km/h u 11:58
mesec 52.6 km/h na 26/11/2021
Godina 61.1 km/h na 04/01/2021
Prosek najjačeg udara.
Danas 5.0 km/h SW u 00:01
Juče 20.6 km/h u 11:47
mesec 30.2 km/h na 04/11/2021
Godina 84.7 km/h na 03/01/2021
Vetar
Danas 1.97 km
mesec 1485.92 km
Godina 12835.12 km