Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 23/9/2020 12:00.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 2020102.8 13.5 manje od proseka za Zima ...117.4 16.4 manje od proseka za Proleće ...148.6* 31.7 manje od proseka za Leto ...0.5* 70.3 manje od proseka za Jesen ...369.3* 131.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019109.7 6.6 manje od proseka za Zima ...186.8 53.1 više od proseka za Proleće ...132.4 47.9 manje od proseka za Leto ...80.9 10.2 više od proseka za Jesen ...509.8 8.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018136.5 20.2 više od proseka za Zima ...184.8 51.1 više od proseka za Proleće ...257.0 76.7 više od proseka za Leto ...68.0 2.8 manje od proseka za Jesen ...646.3 145.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---46.0* 87.8 manje od proseka za Proleće ...183.3* 3 više od proseka za Leto ...133.6 62.9 više od proseka za Jesen ...362.9* 138.3 manje od proseka za yearly ...
 
Maks136.5 186.8 257.0 133.6 646.3
prosek116.3 133.8 180.3 70.8 501.2
Min102.8 46.0 132.4 0.5 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.