Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 29/11/2021 00:40.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 2021166.6  184.4*  135.2  105.6* 23.9 više od proseka za Jesen Prosečno.591.8* 23.9 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020---------57.8* 23.9 manje od proseka za Jesen Prosečno.57.8* 510.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks166.6 184.4 135.2 105.6 591.8
prosek166.6 184.4 135.2 81.7 567.9
Min166.6 184.4 135.2 57.8 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.