Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 2/12/2023 06:40 AM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202419.8*---------19.8*
Dec 2022 / Nov 202322.0*29.3*39.1*35.539.1*
Dec 2021 / Nov 2022---------25.0*25.0*
Maks22.0 29.3 39.1 35.5 39.1
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202418.6* 8.7 više od proseka za Zima ...---------18.6*0.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 20239.6* 0.2 manje od proseka za Zima ...18.5*  30.8*  19.7 1.4 više od proseka za Jesen ...19.6*0.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022---------14.1* 4.2 manje od proseka za Jesen ...14.1*5.1 manje od proseka za yearly ...
prosek9.8 18.5 30.8 18.3 19.2
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2023 / Nov 202416.6* 12 više od proseka za Zima ...---------16.6*4 više od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 20234.3* 0.3 manje od proseka za Zima ...11.6*  22.3*  13.5 1.3 više od proseka za Jesen ...12.9*0.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022---------8.5* 3.8 manje od proseka za Jesen ...8.5*4.1 manje od proseka za yearly ...
prosek4.5 11.6 22.3 12.3 12.6
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202414.1* 13.6 više od proseka za Zima ...---------14.1*6.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 20230.2* 0.3 manje od proseka za Zima ...5.6*  15.8*  9.0 1.3 više od proseka za Jesen ...7.6*0.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022---------3.7* 4 manje od proseka za Jesen ...3.7*3.7 manje od proseka za yearly ...
prosek0.5 5.6 15.8 7.7 7.4
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202411.7---------11.7
Dec 2022 / Nov 2023-10.1-4.79.7-3.4-10.1
Dec 2021 / Nov 2022----------1.3-1.3
Min-10.1 -4.7 9.7 -3.4 -10.1
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.