Tendencija 01/10/2023 u 04:25

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
m/s
UDAR
m/s
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 11.2 0.0 0.0 JJI 87 1021.4 0.0
5 minuta ranije 11.2 0.0 0.0 JJI 87 1021.4 0.0
10 minuta ranije 11.2 0.0 0.0 JJI 87 1021.4 0.0
15 minuta ranije 11.2 0.0 0.0 JJI 87 1021.4 0.0
20 minuta ranije 11.2 0.0 0.0 JJI 87 1021.4 0.0
30 minuta ranije 11.2 0.0 0.0 JJI 87 1021.4 0.0
45 minuta ranije 11.2 0.0 0.0 JJI 87 1021.4 0.0
60 minuta ranije 11.3 0.0 0.0 J 86 1021.4 0.0
75 minuta ranije 11.3 0.0 0.0 J 86 1021.4 0.0
90 minuta ranije 11.3 0.0 0.0 J 86 1021.4 0.0
105 minuta ranije 11.3 0.0 0.0 J 86 1021.4 0.0
120 minuta ranije 11.3 0.0 0.0 J 86 1021.4 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 5 dana bez padavina 25/09/2023 10:09
Juče 0.0 mm Nedelja 2.3 mm tokom 7 dana.
mesec 0.0 mm (0 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 948.4 mm ( 118 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 11.3 °C u 00:00 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 28.4 °C u 14:39 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 11.3 °C na 01/10/2023 Najtopliji dan -50.0 °C na 13/09/2023
Godina 39.1 °C na 04/08/2023 Najtoplija noć -50.0 °C na 19/09/2023
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 11.2 °C u 03:32 Min < 0 °C 0 dana
Juče 9.9 °C u 01:35 Min < -15 °C 0 dana
mesec 11.2 °C na 01/10/2023 Najhladniji dan 50.0 °C na 10/09/2023
Godina -10.1 °C na 10/02/2023 Najhladnija noć 50.0 °C na 11/09/2023
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1021.4 hPa u 00:00 Danas 11.2 °C u 03:32
Juče 1022.8 hPa u 09:09 Juče 9.9 °C u 01:35
mesec 1021.4 hPa na 01/10/2023 mesec 11.2 °C na 01/10/2023
Godina 1041.7 hPa na 08/02/2023 Godina -10.1 °C na 10/02/2023

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.0 m/s JJI
Maks. 0.0 m/s JJI
Udar/sat 0.5 m/s
Najjači udar.
Danas 0.5 m/s JJI u 03:32
Juče 3.6 m/s u 16:47
mesec 0.5 m/s na 01/10/2023
Godina 10.7 m/s na 09/01/2023
Prosek najjačeg udara.
Danas 0.3 m/s JJI u 03:32
Juče 2.7 m/s u 16:47
mesec 0.5 m/s na 01/10/2023
Godina 5.7 m/s na 18/01/2023
Vetar
Danas 0.12 km
mesec 0.12 km
Godina 8262.62 km