Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 15/6/2024 13:35.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202480.5* 43 manje od proseka za Zima Prosečno.199.3* 48.8 više od proseka za Proleće Prosečno.11.8* 192 manje od proseka za Leto Prosečno.---291.6* 372.4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023167.1 43.6 više od proseka za Zima Prosečno.161.4* 10.9 više od proseka za Proleće Prosečno.365.2* 161.5 više od proseka za Leto Prosečno.233.1 46.9 više od proseka za Jesen Prosečno.926.8* 262.8 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022159.9 36.4 više od proseka za Zima Prosečno.107.4 43.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.219.6* 15.9 više od proseka za Leto Prosečno.206.1* 19.9 više od proseka za Jesen Prosečno.693.0* 29 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 202186.4* 37.1 manje od proseka za Zima Prosečno.134.0* 16.5 manje od proseka za Proleće Prosečno.218.4 14.7 više od proseka za Leto Prosečno.119.4 66.8 manje od proseka za Jesen Prosečno.558.2* 105.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks167.1 199.3 365.2 233.1 926.8
prosek123.5 150.5 203.8 186.2 664.0
Min80.5 107.4 11.8 119.4 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.