Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 4/12/2023 14:10.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202420.7*---------20.7*
Dec 2022 / Nov 202318.126.6*38.4*33.638.4*
Dec 2021 / Nov 202217.634.338.8*30.7*38.8*
Dec 2020 / Nov 202122.0*31.5*40.232.540.2*
Maks22.0 34.3 40.2 33.6 40.2
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202413.2* 5.2 više od proseka za Zima Prosečno.---------13.2*5.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 20238.7 0.6 više od proseka za Zima Prosečno.16.5* 0.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.27.6* 0.7 manje od proseka za Leto Prosečno.20.8 1.9 više od proseka za Jesen Prosečno.18.4*0.1 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20226.2 1.8 manje od proseka za Zima Prosečno.17.1 0.2 više od proseka za Proleće Prosečno.28.9* 0.5 više od proseka za Leto Prosečno.18.5* 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.17.6*0.7 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20219.4* 1.4 više od proseka za Zima Prosečno.17.0* 0.2 više od proseka za Proleće Prosečno.28.5 0.2 više od proseka za Leto Prosečno.17.6 1.3 manje od proseka za Jesen Prosečno.19.1*0.8 više od proseka za yearly Prosečno.
prosek8.0 16.9 28.4 19.0 18.3
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2023 / Nov 20248.2* 4 više od proseka za Zima Prosečno.---------8.2*5.3 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 20235.0 0.8 više od proseka za Zima Prosečno.11.8*  22.1* 0.8 manje od proseka za Leto Prosečno.15.6 1.5 više od proseka za Jesen Prosečno.13.6*0.1 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20223.0 1.1 manje od proseka za Zima Prosečno.12.0 0.2 više od proseka za Proleće Prosečno.23.4* 0.6 više od proseka za Leto Prosečno.13.6* 0.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.13.0*0.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20214.3* 0.2 više od proseka za Zima Prosečno.11.5* 0.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.23.1 0.2 više od proseka za Leto Prosečno.13.2 0.9 manje od proseka za Jesen Prosečno.14.0*0.5 više od proseka za yearly Prosečno.
prosek4.2 11.8 22.9 14.1 13.5
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20243.7* 2.4 više od proseka za Zima Prosečno.---------3.7*5.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 20232.2 0.9 više od proseka za Zima Prosečno.7.7* 0.6 više od proseka za Proleće Prosečno.17.2* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.11.0 0.9 više od proseka za Jesen Prosečno.9.5*0.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20220.3 1 manje od proseka za Zima Prosečno.7.0 0.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.18.0* 0.4 više od proseka za Leto Prosečno.9.9* 0.3 manje od proseka za Jesen Prosečno.8.8*0.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20211.3*  6.8* 0.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.6  9.6 0.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.9.7*0.4 više od proseka za yearly Prosečno.
prosek1.3 7.2 17.6 10.2 9.3
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024-4.9----------4.9
Dec 2022 / Nov 2023-6.5-1.010.7-1.9-6.5
Dec 2021 / Nov 2022-10.9-5.50.01.6-10.9
Dec 2020 / Nov 2021-9.0-2.48.40.8-9.0
Min-10.9 -5.5 0.0 -1.9 -10.9
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.