Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Podaci ažurirani 10/1/2023 11:45 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 20231047.3*1034.61034.1*1034.4*1047.3*
Dec 2021 / Nov 20221037.71049.61023.51028.9*1049.6*
Dec 2020 / Nov 20211036.61034.7*1023.5*1038.01038.0*
Dec 2019 / Nov 20201042.71032.31020.91033.81042.7
Dec 2018 / Nov 2019---------1021.1*1021.1*
Maks1047.3 1049.6 1034.1 1038.0 1049.6
 
Prosečan vazdušni pritisak
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 20231023.1* 2.6 više od proseka za Zima Prosečno.1020.0 0.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.1024.2* 7.5 više od proseka za Leto Prosečno.1029.4* 9.7 više od proseka za Jesen Prosečno.1023.0*3.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20221020.0 0.5 manje od proseka za Zima Prosečno.1026.2 5.4 više od proseka za Proleće Prosečno.1015.4 1.3 manje od proseka za Leto Prosečno.1015.6* 4.1 manje od proseka za Jesen Prosečno.1019.5* 
Dec 2020 / Nov 20211018.0 2.5 manje od proseka za Zima Prosečno.1019.2* 1.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.1015.3* 1.4 manje od proseka za Leto Prosečno.1021.1 1.4 više od proseka za Jesen Prosečno.1018.6*0.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 20201021.1 0.6 više od proseka za Zima Prosečno.1017.2 3.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.1014.2 2.6 manje od proseka za Leto Prosečno.1020.5 0.7 više od proseka za Jesen Prosečno.1018.21.3 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019---------1012.5* 7.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.1012.5*7 manje od proseka za yearly Prosečno.
prosek1020.5 1020.8 1016.7 1019.7 1019.5
 
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 2023998.41005.0989.61023.6989.6
Dec 2021 / Nov 20221006.51006.71006.71002.31002.3
Dec 2020 / Nov 2021999.71003.41008.9999.3999.3
Dec 2019 / Nov 2020994.01003.61006.7997.5994.0
Dec 2018 / Nov 2019---------1001.91001.9
Min994.0 1003.4 989.6 997.5 989.6
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.