Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 23/4/2018 11:35.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 2018215.2 164 više od proseka za Zima ...179.2* 91.8 više od proseka za Proleće ...------394.4* 208.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20170.0* 51.2 manje od proseka za Zima ...0.0* 87.4 manje od proseka za Proleće ...0.0* 4 manje od proseka za Leto ...70.2* 26.6 više od proseka za Jesen ...70.2* 116 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.0* 51.2 manje od proseka za Zima ...0.0* 87.4 manje od proseka za Proleće ...0.0* 4 manje od proseka za Leto ...0.0* 43.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 186.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20150.0* 51.2 manje od proseka za Zima ...0.0* 87.4 manje od proseka za Proleće ...0.0* 4 manje od proseka za Leto ...0.0* 43.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 186.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20144.0* 47.2 manje od proseka za Zima ...0.0* 87.4 manje od proseka za Proleće ...0.0* 4 manje od proseka za Leto ...0.0* 43.6 manje od proseka za Jesen ...4.0* 182.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 201391.2* 40 više od proseka za Zima ...130.6* 43.2 više od proseka za Proleće ...2.6* 1.4 manje od proseka za Leto ...127.8* 84.2 više od proseka za Jesen ...352.2* 166 više od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 201248.2* 3 manje od proseka za Zima ...301.8* 214.4 više od proseka za Proleće ...21.4* 17.4 više od proseka za Leto ...67.8* 24.2 više od proseka za Jesen ...439.2* 253 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011---------39.4* 4.2 manje od proseka za Jesen ...39.4* 146.8 manje od proseka za yearly ...
 
Maks215.2 301.8 21.4 127.8 439.2
prosek51.2 87.4 4.0 43.6 186.2
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.