Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 26/9/2020 03:30.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20200.0 50.4 manje od proseka za Zima ...0.0 86.9 manje od proseka za Proleće ...0.0* 31.7 manje od proseka za Leto ...0.0* 55.1 manje od proseka za Jesen ...0.0* 224.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20190.0 50.4 manje od proseka za Zima ...0.0* 86.9 manje od proseka za Proleće ...0.0* 31.7 manje od proseka za Leto ...0.0 55.1 manje od proseka za Jesen ...0.0* 224.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018215.2 164.8 više od proseka za Zima ...227.6 140.7 više od proseka za Proleće ...0.0 31.7 manje od proseka za Leto ...0.0* 55.1 manje od proseka za Jesen ...442.8* 218.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20170.0* 50.4 manje od proseka za Zima ...0.0* 86.9 manje od proseka za Proleće ...0.0* 31.7 manje od proseka za Leto ...70.2* 15.1 više od proseka za Jesen ...70.2* 153.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.0* 50.4 manje od proseka za Zima ...0.0* 86.9 manje od proseka za Proleće ...0.0* 31.7 manje od proseka za Leto ...0.0* 55.1 manje od proseka za Jesen ...0.0* 224.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20150.0* 50.4 manje od proseka za Zima ...0.0* 86.9 manje od proseka za Proleće ...0.0* 31.7 manje od proseka za Leto ...0.0* 55.1 manje od proseka za Jesen ...0.0* 224.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20144.0* 46.4 manje od proseka za Zima ...0.0* 86.9 manje od proseka za Proleće ...0.0* 31.7 manje od proseka za Leto ...0.0* 55.1 manje od proseka za Jesen ...4.0* 220.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 201391.2* 40.8 više od proseka za Zima ...212.6* 125.7 više od proseka za Proleće ...2.8* 28.9 manje od proseka za Leto ...127.8* 72.7 više od proseka za Jesen ...434.4* 210.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 201248.2* 2.2 manje od proseka za Zima ...301.8* 214.9 više od proseka za Proleće ...21.4* 10.3 manje od proseka za Leto ...86.0* 30.9 više od proseka za Jesen ...457.4* 233.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011145.2* 94.8 više od proseka za Zima ...127.0* 40.1 više od proseka za Proleće ...126.8* 95.1 više od proseka za Leto ...39.6 15.5 manje od proseka za Jesen ...438.6* 214.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------197.7* 166 više od proseka za Leto ...282.2* 227.1 više od proseka za Jesen ...479.9* 255.9 više od proseka za yearly ...
 
Maks215.2 301.8 197.7 282.2 479.9
prosek50.4 86.9 31.7 55.1 224.0
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.