Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 14/7/2024 16:50.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20249.519.3*25.4*---25.4*
Dec 2022 / Nov 202310.0*13.9*26.722.226.7*
Dec 2021 / Nov 20227.420.923.8*20.2*23.8*
Dec 2020 / Nov 20219.919.125.618.725.6
Dec 2019 / Nov 202014.322.523.9*21.323.9*
Dec 2018 / Nov 20198.317.3*24.7*20.224.7*
Dec 2017 / Nov 20187.618.721.620.3*21.6*
Dec 2016 / Nov 20177.6*17.6*25.7*21.8*25.7*
Dec 2015 / Nov 201612.1*20.3*24.9*18.5*24.9*
Dec 2014 / Nov 20159.6*21.9*25.7*24.4*25.7*
Dec 2013 / Nov 201410.6*17.1*23.8*18.1*23.8*
Dec 2012 / Nov 201311.420.2*25.0*18.1*25.0*
Dec 2011 / Nov 20126.7*18.4*27.9*22.127.9*
Dec 2010 / Nov 201112.2*17.3*24.9*22.024.9*
Dec 2009 / Nov 2010------24.2*19.1*24.2*
Maks14.3 22.5 27.9 24.4 27.9
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20242.2 2 više od proseka za Zima Prosečno.8.8* 1.6 više od proseka za Proleće Prosečno.20.2* 2.4 više od proseka za Leto Prosečno.---7.8*0.7 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 20231.5* 1.2 više od proseka za Zima Prosečno.6.1* 1.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.9 0.2 više od proseka za Leto Prosečno.10.8 0.9 više od proseka za Jesen Prosečno.9.2*0.7 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022-0.8 1 manje od proseka za Zima Prosečno.6.4 0.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.5* 0.3 manje od proseka za Leto Prosečno.9.6* 0.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.7.6*0.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20210.6 0.4 više od proseka za Zima Prosečno.5.8 1.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.18.3 0.5 više od proseka za Leto Prosečno.8.8 1 manje od proseka za Jesen Prosečno.8.40.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 20201.8 1.6 više od proseka za Zima Prosečno.7.4 0.2 više od proseka za Proleće Prosečno.16.5* 1.3 manje od proseka za Leto Prosečno.10.3 0.4 više od proseka za Jesen Prosečno.9.0*0.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019-1.7 1.9 manje od proseka za Zima Prosečno.7.2*  18.3* 0.6 više od proseka za Leto Prosečno.11.6 1.7 više od proseka za Jesen Prosečno.8.7*0.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 2018-0.3 0.6 manje od proseka za Zima Prosečno.10.0 2.8 više od proseka za Proleće Prosečno.16.9 0.9 manje od proseka za Leto Prosečno.9.4* 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.9.0*0.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2016 / Nov 2017-1.7* 2 manje od proseka za Zima Prosečno.7.5* 0.3 više od proseka za Proleće Prosečno.17.9* 0.1 više od proseka za Leto Prosečno.8.3* 1.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.7.0*1.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2015 / Nov 20162.0* 1.7 više od proseka za Zima Prosečno.6.8* 0.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.4* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.9.5* 0.3 manje od proseka za Jesen Prosečno.8.0*0.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2014 / Nov 20150.8* 0.6 više od proseka za Zima Prosečno.5.7* 1.5 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.6* 0.2 manje od proseka za Leto Prosečno.10.9* 1.1 više od proseka za Jesen Prosečno.8.1*0.4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2013 / Nov 20143.3* 3 više od proseka za Zima Prosečno.7.0* 0.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.5* 0.2 manje od proseka za Leto Prosečno.9.3* 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.8.6* 
Dec 2012 / Nov 2013-1.1 1.3 manje od proseka za Zima Prosečno.8.0* 0.7 više od proseka za Proleće Prosečno.16.9* 0.8 manje od proseka za Leto Prosečno.9.2* 0.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.7.9*0.7 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2011 / Nov 2012-2.7* 2.9 manje od proseka za Zima Prosečno.7.5* 0.3 više od proseka za Proleće Prosečno.20.4* 2.6 više od proseka za Leto Prosečno.11.7 1.9 više od proseka za Jesen Prosečno.9.1*0.6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2010 / Nov 20110.1* 0.1 manje od proseka za Zima Prosečno.6.4* 0.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.4* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.9.4 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.8.5* 
Dec 2009 / Nov 2010------16.9* 0.9 manje od proseka za Leto Prosečno.8.7* 1.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.12.5*4 više od proseka za yearly Prosečno.
prosek0.2 7.2 17.8 9.8 8.5
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2023 / Nov 2024-0.2 1.7 više od proseka za Zima Prosečno.6.1* 1.7 više od proseka za Proleće Prosečno.17.1* 2.2 više od proseka za Leto Prosečno.---5.2*0.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023-0.6* 1.3 više od proseka za Zima Prosečno.3.5* 0.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.15.1 0.3 više od proseka za Leto Prosečno.8.4 0.9 više od proseka za Jesen Prosečno.6.7*0.7 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022-1.8 0.1 više od proseka za Zima Prosečno.3.5 1 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.9*  7.5*  5.5*0.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021-1.2 0.7 više od proseka za Zima Prosečno.2.8 1.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.15.4 0.6 više od proseka za Leto Prosečno.6.5 1 manje od proseka za Jesen Prosečno.5.90.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020-0.8 1.1 više od proseka za Zima Prosečno.4.5 0.1 više od proseka za Proleće Prosečno.13.7* 1.2 manje od proseka za Leto Prosečno.8.0 0.5 više od proseka za Jesen Prosečno.6.3*0.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019-3.7 1.8 manje od proseka za Zima Prosečno.4.6* 0.1 više od proseka za Proleće Prosečno.15.5* 0.6 više od proseka za Leto Prosečno.9.3 1.8 više od proseka za Jesen Prosečno.6.2*0.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 2018-2.5 0.6 manje od proseka za Zima Prosečno.7.1 2.7 više od proseka za Proleće Prosečno.14.2 0.6 manje od proseka za Leto Prosečno.6.9* 0.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.6.5*0.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2016 / Nov 2017-4.0* 2.1 manje od proseka za Zima Prosečno.5.0* 0.6 više od proseka za Proleće Prosečno.14.8* 0.1 manje od proseka za Leto Prosečno.6.0* 1.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.4.5*1.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2015 / Nov 2016-0.4* 1.5 više od proseka za Zima Prosečno.4.1* 0.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.4* 0.5 manje od proseka za Leto Prosečno.6.8* 0.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.5.3*0.7 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2014 / Nov 2015-1.6* 0.4 više od proseka za Zima Prosečno.2.7* 1.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.6* 0.2 manje od proseka za Leto Prosečno.8.6* 1.1 više od proseka za Jesen Prosečno.5.5*0.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2013 / Nov 20140.9* 2.8 više od proseka za Zima Prosečno.4.3* 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.4* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.7.0* 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.6.0* 
Dec 2012 / Nov 2013-3.2 1.3 manje od proseka za Zima Prosečno.5.1* 0.7 više od proseka za Proleće Prosečno.14.0* 0.8 manje od proseka za Leto Prosečno.6.8* 0.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.5.3*0.7 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2011 / Nov 2012-4.9* 3 manje od proseka za Zima Prosečno.4.6* 0.2 više od proseka za Proleće Prosečno.16.9* 2 više od proseka za Leto Prosečno.9.2 1.8 više od proseka za Jesen Prosečno.6.3*0.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2010 / Nov 2011-2.1* 0.2 manje od proseka za Zima Prosečno.3.7* 0.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.2* 0.6 manje od proseka za Leto Prosečno.6.8 0.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.5.8*0.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2009 / Nov 2010------14.2* 0.6 manje od proseka za Leto Prosečno.6.5* 0.9 manje od proseka za Jesen Prosečno.10.1*4.1 više od proseka za yearly Prosečno.
prosek-1.9 4.4 14.8 7.5 6.0
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024-2.6 1.5 više od proseka za Zima Prosečno.3.5* 1.7 više od proseka za Proleće Prosečno.13.4* 1.4 više od proseka za Leto Prosečno.---2.5*1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023-2.7* 1.4 više od proseka za Zima Prosečno.1.0* 0.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.12.3 0.3 više od proseka za Leto Prosečno.5.9 0.7 više od proseka za Jesen Prosečno.4.2*0.7 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022-2.8 1.3 više od proseka za Zima Prosečno.0.8 1.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.12.3* 0.3 više od proseka za Leto Prosečno.5.5* 0.3 više od proseka za Jesen Prosečno.3.4*0.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021-3.2 0.9 više od proseka za Zima Prosečno.0.2 1.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.12.7 0.7 više od proseka za Leto Prosečno.4.0 1.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.3.50.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 2020-3.2 1 više od proseka za Zima Prosečno.1.7 0.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.11.0* 1 manje od proseka za Leto Prosečno.5.7 0.5 više od proseka za Jesen Prosečno.3.8*0.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019-5.9 1.8 manje od proseka za Zima Prosečno.2.1* 0.2 više od proseka za Proleće Prosečno.12.7* 0.7 više od proseka za Leto Prosečno.7.1 1.9 više od proseka za Jesen Prosečno.3.8*0.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 2018-4.9 0.8 manje od proseka za Zima Prosečno.4.5 2.7 više od proseka za Proleće Prosečno.11.8 0.2 manje od proseka za Leto Prosečno.4.7* 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.4.0*0.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2016 / Nov 2017-6.4* 2.3 manje od proseka za Zima Prosečno.2.4* 0.5 više od proseka za Proleće Prosečno.11.7* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.3.8* 1.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.1.9*1.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2015 / Nov 2016-3.1* 1 više od proseka za Zima Prosečno.1.7* 0.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.11.4* 0.6 manje od proseka za Leto Prosečno.4.3* 0.9 manje od proseka za Jesen Prosečno.2.6*0.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2014 / Nov 2015-3.9* 0.2 više od proseka za Zima Prosečno.0.0* 1.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.11.6* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.6.2* 1 više od proseka za Jesen Prosečno.2.9*0.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2013 / Nov 2014-1.5* 2.7 više od proseka za Zima Prosečno.2.1* 0.2 više od proseka za Proleće Prosečno.11.6* 0.5 manje od proseka za Leto Prosečno.5.0* 0.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.3.7*0.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2012 / Nov 2013-5.5 1.4 manje od proseka za Zima Prosečno.2.5* 0.7 više od proseka za Proleće Prosečno.11.6* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.4.5* 0.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.2.9*0.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2011 / Nov 2012-7.0* 2.9 manje od proseka za Zima Prosečno.2.0* 0.1 više od proseka za Proleće Prosečno.13.7* 1.6 više od proseka za Leto Prosečno.6.7 1.5 više od proseka za Jesen Prosečno.3.7*0.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2010 / Nov 2011-4.5* 0.4 manje od proseka za Zima Prosečno.1.2* 0.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.11.2* 0.8 manje od proseka za Leto Prosečno.4.5 0.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.3.3*0.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2009 / Nov 2010------11.7* 0.3 manje od proseka za Leto Prosečno.4.4* 0.8 manje od proseka za Jesen Prosečno.7.8*4.3 više od proseka za yearly Prosečno.
prosek-4.1 1.9 12.0 5.2 3.5
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024-13.1-6.80.0----13.1
Dec 2022 / Nov 2023-14.4-9.75.6-10.2-14.4
Dec 2021 / Nov 2022-12.6-13.15.6-5.3-13.1
Dec 2020 / Nov 2021-18.7-9.82.2-9.1-18.7
Dec 2019 / Nov 2020-10.9-9.51.4-7.9-10.9
Dec 2018 / Nov 2019-16.9-6.34.9-8.0-16.9
Dec 2017 / Nov 2018-17.3-17.42.4-10.6-17.4
Dec 2016 / Nov 2017-23.9-6.74.2-9.1-23.9
Dec 2015 / Nov 2016-15.7-7.95.7-11.1-15.7
Dec 2014 / Nov 2015-17.0-8.80.0-6.3-17.0
Dec 2013 / Nov 2014-12.8-6.46.7-7.2-12.8
Dec 2012 / Nov 2013-15.6-14.82.9-8.0-15.6
Dec 2011 / Nov 2012-15.7-10.01.8-5.7-15.7
Dec 2010 / Nov 2011-15.7-13.13.5-8.9-15.7
Dec 2009 / Nov 2010------4.3-5.0-5.0
Min-23.9 -17.4 0.0 -11.1 -23.9
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.