Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 24/9/2021 08:55.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 20211757.8 0.5 više od proseka za Zima ...1426.0 268 više od proseka za Proleće ...327.2 35.5 više od proseka za Leto ...21.8* 809.2 manje od proseka za Jesen ...3532.8* 505.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20201737.1 20.2 manje od proseka za Zima ...1272.6 114.6 više od proseka za Proleće ...427.1* 135.4 više od proseka za Leto ...940.2 109.2 više od proseka za Jesen ...4377.0* 339 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20191983.6 226.3 više od proseka za Zima ...1249.7* 91.7 više od proseka za Proleće ...256.9* 34.8 manje od proseka za Leto ...820.2 10.8 manje od proseka za Jesen ...4310.4* 272.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181868.9 111.6 više od proseka za Zima ...1030.4 127.6 manje od proseka za Proleće ...377.1 85.4 više od proseka za Leto ...912.7* 81.7 više od proseka za Jesen ...4189.1* 151.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20171900.9* 143.6 više od proseka za Zima ...1114.0* 44 manje od proseka za Proleće ...220.7* 71 manje od proseka za Leto ...1108.0* 277 više od proseka za Jesen ...4343.6* 305.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20161515.4* 241.9 manje od proseka za Zima ...1018.7* 139.3 manje od proseka za Proleće ...210.0* 81.7 manje od proseka za Leto ...568.3* 262.7 manje od proseka za Jesen ...3312.4* 725.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20151697.0* 60.3 manje od proseka za Zima ...1044.9* 113.1 manje od proseka za Proleće ...234.9* 56.8 manje od proseka za Leto ...822.0* 9 manje od proseka za Jesen ...3798.8* 239.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20141284.8* 472.5 manje od proseka za Zima ...1007.6* 150.4 manje od proseka za Proleće ...202.8* 88.9 manje od proseka za Leto ...928.5* 97.5 više od proseka za Jesen ...3423.7* 614.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20131874.4* 117.1 više od proseka za Zima ...1097.2* 60.8 manje od proseka za Proleće ...343.3* 51.6 više od proseka za Leto ...989.5* 158.5 više od proseka za Jesen ...4304.4* 266.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 20122040.6* 283.3 više od proseka za Zima ...1190.4* 32.4 više od proseka za Proleće ...195.7* 96 manje od proseka za Leto ...812.9* 18.1 manje od proseka za Jesen ...4239.6* 201.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 20111670.2* 87.1 manje od proseka za Zima ...1286.5* 128.5 više od proseka za Proleće ...389.4* 97.7 više od proseka za Leto ...1049.1 218.1 više od proseka za Jesen ...4395.2* 357.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------315.2* 23.5 više od proseka za Leto ...999.3* 168.3 više od proseka za Jesen ...1314.5* 2723.5 manje od proseka za yearly ...
 
Maks2040.6 1426.0 427.1 1108.0 4395.2
prosek1757.3 1158.0 291.7 831.0 4038.0
Min1284.8 1007.6 195.7 21.8 1314.5
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 20210.0  0.0 0.1 manje od proseka za Proleće ...65.3 40.4 više od proseka za Leto ...0.0* 1.7 manje od proseka za Jesen ...65.3* 38.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20200.0  0.7 0.6 više od proseka za Proleće ...8.0* 16.9 manje od proseka za Leto ...0.2 1.5 manje od proseka za Jesen ...8.9* 17.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20190.0  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...22.7* 2.2 manje od proseka za Leto ...0.0 1.7 manje od proseka za Jesen ...22.7* 4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0  0.0 0.1 manje od proseka za Proleće ...0.0 24.9 manje od proseka za Leto ...0.0* 1.7 manje od proseka za Jesen ...0.0* 26.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20170.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...23.8* 1.1 manje od proseka za Leto ...0.9* 0.8 manje od proseka za Jesen ...24.7* 2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...13.4* 11.5 manje od proseka za Leto ...0.0* 1.7 manje od proseka za Jesen ...13.4* 13.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20150.0*  0.5* 0.4 više od proseka za Proleće ...21.3* 3.6 manje od proseka za Leto ...14.7* 13 više od proseka za Jesen ...36.5* 9.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20140.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...7.0* 17.9 manje od proseka za Leto ...0.0* 1.7 manje od proseka za Jesen ...7.0* 19.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20130.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...19.4* 5.5 manje od proseka za Leto ...0.0* 1.7 manje od proseka za Jesen ...19.4* 7.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 20120.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...75.8* 50.9 više od proseka za Leto ...2.2* 0.5 više od proseka za Jesen ...78.0* 51.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 20110.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće ...23.7* 1.2 manje od proseka za Leto ...1.9 0.2 više od proseka za Jesen ...25.6* 1.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------18.1* 6.8 manje od proseka za Leto ...0.0* 1.7 manje od proseka za Jesen ...18.1* 8.6 manje od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 0.7 75.8 14.7 78.0
prosek0.0 0.1 24.9 1.7 26.7
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.