Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 13/6/2024 01:05.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20241683.1 74.4 manje od proseka za Zima Prosečno.1086.0* 106.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.34.5* 239.6 manje od proseka za Leto Prosečno.---2803.6* 1349.3 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 20231647.0* 110.5 manje od proseka za Zima Prosečno.1344.5* 152.4 više od proseka za Proleće Prosečno.331.2 57.1 više od proseka za Leto Prosečno.902.8 26.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.4225.5* 72.6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20221808.5 51 više od proseka za Zima Prosečno.1363.2 171.1 više od proseka za Proleće Prosečno.243.9* 30.2 manje od proseka za Leto Prosečno.974.0* 44.8 više od proseka za Jesen Prosečno.4389.6* 236.7 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20211757.8 0.3 više od proseka za Zima Prosečno.1426.0 233.9 više od proseka za Proleće Prosečno.327.2 53.1 više od proseka za Leto Prosečno.1077.1 147.9 više od proseka za Jesen Prosečno.4588.1 435.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 20201737.1 20.4 manje od proseka za Zima Prosečno.1272.6 80.5 više od proseka za Proleće Prosečno.427.1* 153 više od proseka za Leto Prosečno.940.2 11 više od proseka za Jesen Prosečno.4377.0* 224.1 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 20191983.6 226.1 više od proseka za Zima Prosečno.1249.7* 57.6 više od proseka za Proleće Prosečno.256.9* 17.2 manje od proseka za Leto Prosečno.820.2 109 manje od proseka za Jesen Prosečno.4310.4* 157.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 20181868.9 111.4 više od proseka za Zima Prosečno.1030.4 161.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.377.1 103 više od proseka za Leto Prosečno.912.7* 16.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.4189.1* 36.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2016 / Nov 20171983.5* 226 više od proseka za Zima Prosečno.1114.0* 78.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.220.7* 53.4 manje od proseka za Leto Prosečno.1108.0* 178.8 više od proseka za Jesen Prosečno.4426.2* 273.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2015 / Nov 20161515.4* 242.1 manje od proseka za Zima Prosečno.1020.2* 171.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.210.0* 64.1 manje od proseka za Leto Prosečno.687.1* 242.1 manje od proseka za Jesen Prosečno.3432.7* 720.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2014 / Nov 20151687.5* 70 manje od proseka za Zima Prosečno.1044.9* 147.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.234.9* 39.2 manje od proseka za Leto Prosečno.822.0* 107.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.3789.3* 363.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2013 / Nov 20141284.8* 472.7 manje od proseka za Zima Prosečno.1105.2* 86.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.202.8* 71.3 manje od proseka za Leto Prosečno.870.4* 58.8 manje od proseka za Jesen Prosečno.3463.2* 689.7 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2012 / Nov 20131937.7 180.2 više od proseka za Zima Prosečno.1097.2* 94.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.344.9* 70.8 više od proseka za Leto Prosečno.989.5* 60.3 više od proseka za Jesen Prosečno.4369.3* 216.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2011 / Nov 20122040.4* 282.9 više od proseka za Zima Prosečno.1248.3* 56.2 više od proseka za Proleće Prosečno.195.7* 78.4 manje od proseka za Leto Prosečno.857.9 71.3 manje od proseka za Jesen Prosečno.4342.3* 189.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2010 / Nov 20111670.2* 87.3 manje od proseka za Zima Prosečno.1286.5* 94.4 više od proseka za Proleće Prosečno.389.4* 115.3 više od proseka za Leto Prosečno.1047.7 118.5 više od proseka za Jesen Prosečno.4393.8* 240.9 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2009 / Nov 2010------315.2* 41.1 više od proseka za Leto Prosečno.999.3* 70.1 više od proseka za Jesen Prosečno.1314.5* 2838.4 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks2040.4 1426.0 427.1 1108.0 4588.1
prosek1757.5 1192.1 274.1 929.2 4152.9
Min1284.8 1020.2 34.5 687.1 1314.5
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20240.0  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.1.1* 22.2 manje od proseka za Leto Prosečno.---1.1* 23.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 20230.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.40.6 17.3 više od proseka za Leto Prosečno.0.5 1 manje od proseka za Jesen Prosečno.41.1* 16.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20220.0  0.0 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.7.8* 15.5 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0* 1.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.7.8* 17.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20210.0  0.0 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.65.4 42.1 više od proseka za Leto Prosečno.0.0 1.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.65.4 40.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 20200.0  0.7 0.6 više od proseka za Proleće Prosečno.8.0* 15.3 manje od proseka za Leto Prosečno.0.2 1.3 manje od proseka za Jesen Prosečno.8.9* 16 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 20190.0  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.22.7* 0.6 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0 1.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.22.7* 2.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 20180.0  0.0 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.0.0 23.3 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0* 1.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.0.0* 24.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2016 / Nov 20170.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.23.8* 0.5 više od proseka za Leto Prosečno.0.9* 0.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.24.7* 0.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2015 / Nov 20160.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.13.4* 9.9 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0* 1.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.13.4* 11.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2014 / Nov 20150.0*  0.5* 0.4 više od proseka za Proleće Prosečno.21.3* 2 manje od proseka za Leto Prosečno.14.7* 13.2 više od proseka za Jesen Prosečno.36.5* 11.6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2013 / Nov 20140.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.7.0* 16.3 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0* 1.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.7.0* 17.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2012 / Nov 20130.0  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.20.2* 3.1 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0* 1.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.20.2* 4.7 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2011 / Nov 20120.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.75.8* 52.5 više od proseka za Leto Prosečno.2.2 0.7 više od proseka za Jesen Prosečno.78.0* 53.1 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2010 / Nov 20110.0*  0.0* 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.23.7* 0.4 više od proseka za Leto Prosečno.1.9 0.4 više od proseka za Jesen Prosečno.25.6* 0.7 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2009 / Nov 2010------18.1* 5.2 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0* 1.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.18.1* 6.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks0.0 0.7 75.8 14.7 78.0
prosek0.0 0.1 23.3 1.5 24.9
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.