Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 24/9/2021 07:55.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 20219.919.125.66.7*25.6*
Dec 2019 / Nov 202014.322.523.9*21.323.9*
Dec 2018 / Nov 20198.317.3*24.7*20.224.7*
Dec 2017 / Nov 20187.618.721.620.3*21.6*
Dec 2016 / Nov 20177.6*17.6*25.7*21.8*25.7*
Dec 2015 / Nov 201612.1*20.3*24.9*18.5*24.9*
Dec 2014 / Nov 20159.6*21.9*25.7*24.4*25.7*
Dec 2013 / Nov 201410.6*17.1*23.8*18.1*23.8*
Dec 2012 / Nov 201311.4*20.2*25.0*18.1*25.0*
Dec 2011 / Nov 20126.7*18.4*27.9*22.1*27.9*
Dec 2010 / Nov 201112.2*17.3*24.9*22.024.9*
Dec 2009 / Nov 2010------24.2*19.1*24.2*
Maks14.3 22.5 27.9 24.4 27.9
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 20210.6 0.6 više od proseka za Zima ...5.8 1.4 manje od proseka za Proleće ...18.3 0.6 više od proseka za Leto ...5.3* 4.6 manje od proseka za Jesen ...8.3*0.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20201.8 1.8 više od proseka za Zima ...7.4 0.1 više od proseka za Proleće ...16.5* 1.2 manje od proseka za Leto ...10.3 0.4 više od proseka za Jesen ...9.0*0.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019-1.7 1.7 manje od proseka za Zima ...7.2*  18.3* 0.6 više od proseka za Leto ...11.6 1.7 više od proseka za Jesen ...8.7*0.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018-0.3 0.3 manje od proseka za Zima ...10.0 2.8 više od proseka za Proleće ...16.9 0.8 manje od proseka za Leto ...9.4* 0.5 manje od proseka za Jesen ...9.0*0.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017-1.7* 1.7 manje od proseka za Zima ...7.5* 0.2 više od proseka za Proleće ...17.9* 0.2 više od proseka za Leto ...8.3* 1.6 manje od proseka za Jesen ...7.1*1.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20162.0* 2 više od proseka za Zima ...6.8* 0.5 manje od proseka za Proleće ...17.4* 0.3 manje od proseka za Leto ...10.1* 0.2 više od proseka za Jesen ...8.0*0.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20150.2* 0.3 više od proseka za Zima ...5.7* 1.6 manje od proseka za Proleće ...17.6* 0.1 manje od proseka za Leto ...10.9* 1.1 više od proseka za Jesen ...8.0*0.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20143.3* 3.3 više od proseka za Zima ...7.0* 0.3 manje od proseka za Proleće ...17.5* 0.1 manje od proseka za Leto ...9.1* 0.8 manje od proseka za Jesen ...8.5*0.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 2013-1.1* 1.1 manje od proseka za Zima ...8.0* 0.7 više od proseka za Proleće ...16.9* 0.8 manje od proseka za Leto ...9.2* 0.7 manje od proseka za Jesen ...7.9*0.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 2012-2.7* 2.7 manje od proseka za Zima ...7.6* 0.3 više od proseka za Proleće ...20.4* 2.7 više od proseka za Leto ...11.9* 2 više od proseka za Jesen ...9.2*0.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 20110.1* 0.1 više od proseka za Zima ...6.4* 0.9 manje od proseka za Proleće ...17.4* 0.3 manje od proseka za Leto ...9.3 0.6 manje od proseka za Jesen ...8.5*0.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------16.9* 0.8 manje od proseka za Leto ...8.7* 1.2 manje od proseka za Jesen ...12.5*3.9 više od proseka za yearly ...
prosek-0.0 7.3 17.7 9.9 8.6
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2020 / Nov 2021-1.2 1 više od proseka za Zima ...2.8 1.7 manje od proseka za Proleće ...15.4 0.7 više od proseka za Leto ...2.7* 4.8 manje od proseka za Jesen ...5.7*0.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020-0.8 1.5 više od proseka za Zima ...4.5  13.7* 1 manje od proseka za Leto ...8.0 0.5 više od proseka za Jesen ...6.3*0.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019-3.7 1.5 manje od proseka za Zima ...4.6* 0.1 više od proseka za Proleće ...15.5* 0.8 više od proseka za Leto ...9.3 1.8 više od proseka za Jesen ...6.2*0.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018-2.5 0.2 manje od proseka za Zima ...7.1 2.6 više od proseka za Proleće ...14.2 0.5 manje od proseka za Leto ...6.9* 0.6 manje od proseka za Jesen ...6.5*0.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017-4.1* 1.8 manje od proseka za Zima ...5.0* 0.6 više od proseka za Proleće ...14.8* 0.1 više od proseka za Leto ...6.0* 1.5 manje od proseka za Jesen ...4.6*1.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 2016-0.4* 1.8 više od proseka za Zima ...4.2* 0.3 manje od proseka za Proleće ...14.4* 0.4 manje od proseka za Leto ...7.6* 0.1 više od proseka za Jesen ...5.4*0.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015-2.1* 0.1 više od proseka za Zima ...2.7* 1.8 manje od proseka za Proleće ...14.6* 0.1 manje od proseka za Leto ...8.6* 1.1 više od proseka za Jesen ...5.4*0.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20140.9* 3.2 više od proseka za Zima ...4.3* 0.2 manje od proseka za Proleće ...14.4* 0.3 manje od proseka za Leto ...6.8* 0.7 manje od proseka za Jesen ...6.0* 
Dec 2012 / Nov 2013-3.2* 1 manje od proseka za Zima ...5.1* 0.6 više od proseka za Proleće ...14.0* 0.7 manje od proseka za Leto ...6.8* 0.7 manje od proseka za Jesen ...5.3*0.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 2012-4.9* 2.7 manje od proseka za Zima ...4.8* 0.3 više od proseka za Proleće ...16.9* 2.2 više od proseka za Leto ...9.4* 1.9 više od proseka za Jesen ...6.4*0.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011-2.1* 0.2 više od proseka za Zima ...3.7* 0.8 manje od proseka za Proleće ...14.2* 0.5 manje od proseka za Leto ...6.8 0.7 manje od proseka za Jesen ...5.8*0.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------14.2* 0.5 manje od proseka za Leto ...6.5* 1 manje od proseka za Jesen ...10.1*4.1 više od proseka za yearly ...
prosek-2.2 4.5 14.7 7.5 6.0
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 2021-3.2 1.3 više od proseka za Zima ...0.2 1.8 manje od proseka za Proleće ...12.6 0.6 više od proseka za Leto ...1.1* 4.1 manje od proseka za Jesen ...3.2*0.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020-3.2 1.4 više od proseka za Zima ...1.7 0.3 manje od proseka za Proleće ...11.0* 0.9 manje od proseka za Leto ...5.7 0.5 više od proseka za Jesen ...3.8*0.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019-5.9 1.3 manje od proseka za Zima ...2.1* 0.2 više od proseka za Proleće ...12.7* 0.8 više od proseka za Leto ...7.1 1.9 više od proseka za Jesen ...3.8*0.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018-4.9 0.3 manje od proseka za Zima ...4.5 2.6 više od proseka za Proleće ...11.8 0.1 manje od proseka za Leto ...4.7* 0.6 manje od proseka za Jesen ...4.0*0.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017-6.5* 1.9 manje od proseka za Zima ...2.4* 0.4 više od proseka za Proleće ...11.7* 0.3 manje od proseka za Leto ...3.8* 1.5 manje od proseka za Jesen ...2.0*1.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 2016-3.1* 1.5 više od proseka za Zima ...1.7* 0.2 manje od proseka za Proleće ...11.4* 0.5 manje od proseka za Leto ...4.9* 0.3 manje od proseka za Jesen ...2.8*0.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015-4.5* 0.1 više od proseka za Zima ...0.0* 1.9 manje od proseka za Proleće ...11.8* 0.1 manje od proseka za Leto ...6.2* 0.9 više od proseka za Jesen ...2.8*0.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 2014-1.5* 3.1 više od proseka za Zima ...2.1* 0.2 više od proseka za Proleće ...11.6* 0.4 manje od proseka za Leto ...4.9* 0.4 manje od proseka za Jesen ...3.7*0.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 2013-5.5* 0.9 manje od proseka za Zima ...2.5* 0.6 više od proseka za Proleće ...11.5* 0.4 manje od proseka za Leto ...4.5* 0.8 manje od proseka za Jesen ...3.0*0.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 2012-7.0* 2.4 manje od proseka za Zima ...2.2* 0.3 više od proseka za Proleće ...13.7* 1.7 više od proseka za Leto ...6.8* 1.6 više od proseka za Jesen ...3.8*0.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011-4.5*  1.2* 0.7 manje od proseka za Proleće ...11.2* 0.7 manje od proseka za Leto ...4.5 0.8 manje od proseka za Jesen ...3.3*0.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------11.7* 0.2 manje od proseka za Leto ...4.4* 0.8 manje od proseka za Jesen ...7.8*4.3 više od proseka za yearly ...
prosek-4.6 1.9 11.9 5.2 3.5
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2020 / Nov 2021-18.7-9.80.00.5-18.7
Dec 2019 / Nov 2020-10.9-9.51.4-7.9-10.9
Dec 2018 / Nov 2019-16.9-6.34.9-8.0-16.9
Dec 2017 / Nov 2018-17.3-17.42.4-10.6-17.4
Dec 2016 / Nov 2017-23.9-6.74.2-9.1-23.9
Dec 2015 / Nov 2016-15.7-7.95.7-10.4-15.7
Dec 2014 / Nov 2015-17.0-8.83.2-6.3-17.0
Dec 2013 / Nov 2014-12.8-6.46.7-7.2-12.8
Dec 2012 / Nov 2013-15.6-14.82.9-8.0-15.6
Dec 2011 / Nov 2012-15.7-10.01.8-5.7-15.7
Dec 2010 / Nov 2011-15.7-13.13.5-8.9-15.7
Dec 2009 / Nov 2010------4.3-5.0-5.0
Min-23.9 -17.4 0.0 -10.6 -23.9
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.