Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 15/6/2024 12:50.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20249.519.3*23.3*---23.3*
Dec 2022 / Nov 202310.0*13.9*26.722.226.7*
Dec 2021 / Nov 20227.420.923.8*20.2*23.8*
Dec 2020 / Nov 20219.919.125.618.725.6
Dec 2019 / Nov 202014.322.523.9*21.323.9*
Dec 2018 / Nov 20198.317.3*24.7*20.224.7*
Dec 2017 / Nov 20187.618.721.620.3*21.6*
Dec 2016 / Nov 20177.6*17.6*25.7*21.8*25.7*
Dec 2015 / Nov 201612.1*20.3*24.9*18.5*24.9*
Dec 2014 / Nov 20159.6*21.9*25.7*24.4*25.7*
Dec 2013 / Nov 201410.6*17.1*23.8*18.1*23.8*
Dec 2012 / Nov 201311.420.2*25.0*18.1*25.0*
Dec 2011 / Nov 20126.7*18.4*27.9*22.127.9*
Dec 2010 / Nov 201112.2*17.3*24.9*22.024.9*
Dec 2009 / Nov 2010------24.2*19.1*24.2*
Maks14.3 22.5 27.9 24.4 27.9
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20242.2 2 više od proseka za Zima Prosečno.8.8* 1.6 više od proseka za Proleće Prosečno.18.1* 0.4 više od proseka za Leto Prosečno.---6.4*2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 20231.5* 1.2 više od proseka za Zima Prosečno.6.1* 1.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.9 0.3 više od proseka za Leto Prosečno.10.8 0.9 više od proseka za Jesen Prosečno.9.2*0.7 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022-0.8 1 manje od proseka za Zima Prosečno.6.4 0.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.5* 0.2 manje od proseka za Leto Prosečno.9.6* 0.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.7.6*0.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20210.6 0.4 više od proseka za Zima Prosečno.5.8 1.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.18.3 0.6 više od proseka za Leto Prosečno.8.8 1 manje od proseka za Jesen Prosečno.8.4 
Dec 2019 / Nov 20201.8 1.6 više od proseka za Zima Prosečno.7.4 0.2 više od proseka za Proleće Prosečno.16.5* 1.2 manje od proseka za Leto Prosečno.10.3 0.4 više od proseka za Jesen Prosečno.9.0*0.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019-1.7 1.9 manje od proseka za Zima Prosečno.7.2*  18.3* 0.6 više od proseka za Leto Prosečno.11.6 1.7 više od proseka za Jesen Prosečno.8.7*0.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 2018-0.3 0.6 manje od proseka za Zima Prosečno.10.0 2.8 više od proseka za Proleće Prosečno.16.9 0.8 manje od proseka za Leto Prosečno.9.4* 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.9.0*0.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2016 / Nov 2017-1.7* 2 manje od proseka za Zima Prosečno.7.5* 0.3 više od proseka za Proleće Prosečno.17.9* 0.2 više od proseka za Leto Prosečno.8.3* 1.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.7.0*1.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2015 / Nov 20162.0* 1.7 više od proseka za Zima Prosečno.6.8* 0.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.4* 0.3 manje od proseka za Leto Prosečno.9.5* 0.3 manje od proseka za Jesen Prosečno.8.0*0.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2014 / Nov 20150.8* 0.6 više od proseka za Zima Prosečno.5.7* 1.5 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.6* 0.1 manje od proseka za Leto Prosečno.10.9* 1.1 više od proseka za Jesen Prosečno.8.1*0.4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2013 / Nov 20143.3* 3 više od proseka za Zima Prosečno.7.0* 0.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.5* 0.2 manje od proseka za Leto Prosečno.9.3* 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.8.6*0.1 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2012 / Nov 2013-1.1 1.3 manje od proseka za Zima Prosečno.8.0* 0.7 više od proseka za Proleće Prosečno.16.9* 0.8 manje od proseka za Leto Prosečno.9.2* 0.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.7.9*0.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2011 / Nov 2012-2.7* 2.9 manje od proseka za Zima Prosečno.7.5* 0.3 više od proseka za Proleće Prosečno.20.4* 2.7 više od proseka za Leto Prosečno.11.7 1.9 više od proseka za Jesen Prosečno.9.1*0.6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2010 / Nov 20110.1* 0.1 manje od proseka za Zima Prosečno.6.4* 0.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.17.4* 0.3 manje od proseka za Leto Prosečno.9.4 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.8.5* 
Dec 2009 / Nov 2010------16.9* 0.8 manje od proseka za Leto Prosečno.8.7* 1.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.12.5*4 više od proseka za yearly Prosečno.
prosek0.2 7.2 17.7 9.8 8.5
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2023 / Nov 2024-0.2 1.7 više od proseka za Zima Prosečno.6.1* 1.7 više od proseka za Proleće Prosečno.14.7* 0.1 manje od proseka za Leto Prosečno.---3.8*2.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023-0.6* 1.3 više od proseka za Zima Prosečno.3.5* 0.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.15.1 0.4 više od proseka za Leto Prosečno.8.4 0.9 više od proseka za Jesen Prosečno.6.7*0.8 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022-1.8 0.1 više od proseka za Zima Prosečno.3.5 1 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.9* 0.1 više od proseka za Leto Prosečno.7.5*  5.5*0.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021-1.2 0.7 više od proseka za Zima Prosečno.2.8 1.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.15.4 0.7 više od proseka za Leto Prosečno.6.5 1 manje od proseka za Jesen Prosečno.5.9 
Dec 2019 / Nov 2020-0.8 1.1 više od proseka za Zima Prosečno.4.5 0.1 više od proseka za Proleće Prosečno.13.7* 1.1 manje od proseka za Leto Prosečno.8.0 0.5 više od proseka za Jesen Prosečno.6.3*0.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019-3.7 1.8 manje od proseka za Zima Prosečno.4.6* 0.1 više od proseka za Proleće Prosečno.15.5* 0.7 više od proseka za Leto Prosečno.9.3 1.8 više od proseka za Jesen Prosečno.6.2*0.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 2018-2.5 0.6 manje od proseka za Zima Prosečno.7.1 2.7 više od proseka za Proleće Prosečno.14.2 0.6 manje od proseka za Leto Prosečno.6.9* 0.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.6.5*0.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2016 / Nov 2017-4.0* 2.1 manje od proseka za Zima Prosečno.5.0* 0.6 više od proseka za Proleće Prosečno.14.8*  6.0* 1.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.4.5*1.4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2015 / Nov 2016-0.4* 1.5 više od proseka za Zima Prosečno.4.1* 0.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.4* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.6.8* 0.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.5.3*0.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2014 / Nov 2015-1.6* 0.4 više od proseka za Zima Prosečno.2.7* 1.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.6* 0.2 manje od proseka za Leto Prosečno.8.6* 1.1 više od proseka za Jesen Prosečno.5.5*0.4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2013 / Nov 20140.9* 2.8 više od proseka za Zima Prosečno.4.3* 0.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.4* 0.3 manje od proseka za Leto Prosečno.7.0* 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.6.0*0.1 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2012 / Nov 2013-3.2 1.3 manje od proseka za Zima Prosečno.5.1* 0.7 više od proseka za Proleće Prosečno.14.0* 0.7 manje od proseka za Leto Prosečno.6.8* 0.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.5.3*0.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2011 / Nov 2012-4.9* 3 manje od proseka za Zima Prosečno.4.6* 0.2 više od proseka za Proleće Prosečno.16.9* 2.1 više od proseka za Leto Prosečno.9.2 1.8 više od proseka za Jesen Prosečno.6.3*0.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2010 / Nov 2011-2.1* 0.2 manje od proseka za Zima Prosečno.3.7* 0.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.2* 0.5 manje od proseka za Leto Prosečno.6.8 0.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.5.8*0.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2009 / Nov 2010------14.2* 0.5 manje od proseka za Leto Prosečno.6.5* 0.9 manje od proseka za Jesen Prosečno.10.1*4.2 više od proseka za yearly Prosečno.
prosek-1.9 4.4 14.8 7.5 5.9
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024-2.6 1.5 više od proseka za Zima Prosečno.3.5* 1.7 više od proseka za Proleće Prosečno.11.6* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.---1.3*2.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023-2.7* 1.4 više od proseka za Zima Prosečno.1.0* 0.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.12.3 0.4 više od proseka za Leto Prosečno.5.9 0.7 više od proseka za Jesen Prosečno.4.2*0.8 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022-2.8 1.3 više od proseka za Zima Prosečno.0.8 1.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.12.3* 0.3 više od proseka za Leto Prosečno.5.5* 0.3 više od proseka za Jesen Prosečno.3.4*0.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021-3.2 0.9 više od proseka za Zima Prosečno.0.2 1.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.12.7 0.7 više od proseka za Leto Prosečno.4.0 1.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.3.5 
Dec 2019 / Nov 2020-3.2 1 više od proseka za Zima Prosečno.1.7 0.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.11.0* 1 manje od proseka za Leto Prosečno.5.7 0.5 više od proseka za Jesen Prosečno.3.8*0.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019-5.9 1.8 manje od proseka za Zima Prosečno.2.1* 0.2 više od proseka za Proleće Prosečno.12.7* 0.7 više od proseka za Leto Prosečno.7.1 1.9 više od proseka za Jesen Prosečno.3.8*0.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 2018-4.9 0.8 manje od proseka za Zima Prosečno.4.5 2.7 više od proseka za Proleće Prosečno.11.8 0.2 manje od proseka za Leto Prosečno.4.7* 0.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.4.0*0.6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2016 / Nov 2017-6.4* 2.3 manje od proseka za Zima Prosečno.2.4* 0.5 više od proseka za Proleće Prosečno.11.7* 0.3 manje od proseka za Leto Prosečno.3.8* 1.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.1.9*1.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2015 / Nov 2016-3.1* 1 više od proseka za Zima Prosečno.1.7* 0.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.11.4* 0.6 manje od proseka za Leto Prosečno.4.3* 0.9 manje od proseka za Jesen Prosečno.2.6*0.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2014 / Nov 2015-3.9* 0.2 više od proseka za Zima Prosečno.0.0* 1.8 manje od proseka za Proleće Prosečno.11.6* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.6.2* 1 više od proseka za Jesen Prosečno.2.9*0.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2013 / Nov 2014-1.5* 2.7 više od proseka za Zima Prosečno.2.1* 0.2 više od proseka za Proleće Prosečno.11.6* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.5.0* 0.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.3.7*0.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2012 / Nov 2013-5.5 1.4 manje od proseka za Zima Prosečno.2.5* 0.7 više od proseka za Proleće Prosečno.11.6* 0.4 manje od proseka za Leto Prosečno.4.5* 0.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.2.9*0.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2011 / Nov 2012-7.0* 2.9 manje od proseka za Zima Prosečno.2.0* 0.1 više od proseka za Proleće Prosečno.13.7* 1.7 više od proseka za Leto Prosečno.6.7 1.5 više od proseka za Jesen Prosečno.3.7*0.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2010 / Nov 2011-4.5* 0.4 manje od proseka za Zima Prosečno.1.2* 0.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.11.2* 0.8 manje od proseka za Leto Prosečno.4.5 0.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.3.3*0.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2009 / Nov 2010------11.7* 0.3 manje od proseka za Leto Prosečno.4.4* 0.8 manje od proseka za Jesen Prosečno.7.8*4.3 više od proseka za yearly Prosečno.
prosek-4.1 1.9 12.0 5.2 3.5
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024-13.1-6.86.6----13.1
Dec 2022 / Nov 2023-14.4-9.75.6-10.2-14.4
Dec 2021 / Nov 2022-12.6-13.15.6-5.3-13.1
Dec 2020 / Nov 2021-18.7-9.82.2-9.1-18.7
Dec 2019 / Nov 2020-10.9-9.51.4-7.9-10.9
Dec 2018 / Nov 2019-16.9-6.34.9-8.0-16.9
Dec 2017 / Nov 2018-17.3-17.42.4-10.6-17.4
Dec 2016 / Nov 2017-23.9-6.74.2-9.1-23.9
Dec 2015 / Nov 2016-15.7-7.95.7-11.1-15.7
Dec 2014 / Nov 2015-17.0-8.80.0-6.3-17.0
Dec 2013 / Nov 2014-12.8-6.46.7-7.2-12.8
Dec 2012 / Nov 2013-15.6-14.82.9-8.0-15.6
Dec 2011 / Nov 2012-15.7-10.01.8-5.7-15.7
Dec 2010 / Nov 2011-15.7-13.13.5-8.9-15.7
Dec 2009 / Nov 2010------4.3-5.0-5.0
Min-23.9 -17.4 0.0 -11.1 -23.9
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.