Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 16/7/2024 18:10.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20240.0 2 manje od proseka za Zima Prosečno.0.0* 1 manje od proseka za Proleće Prosečno.0.0* 148.4 manje od proseka za Leto Prosečno.---0.0* 4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 20230.0* 2 manje od proseka za Zima Prosečno.0.0* 1 manje od proseka za Proleće Prosečno.0.0 148.4 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0 816.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.0.0* 4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20220.0 2 manje od proseka za Zima Prosečno.0.0 1 manje od proseka za Proleće Prosečno.0.0* 148.4 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0* 816.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.0.0* 4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20210.0 2 manje od proseka za Zima Prosečno.0.0 1 manje od proseka za Proleće Prosečno.0.0 148.4 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0 816.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.0.0 4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 20200.0 2 manje od proseka za Zima Prosečno.0.0 1 manje od proseka za Proleće Prosečno.0.0* 148.4 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0 816.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.0.0* 4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 20190.0 2 manje od proseka za Zima Prosečno.0.0* 1 manje od proseka za Proleće Prosečno.0.0* 148.4 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0 816.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.0.0* 4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 2018118.0 2 manje od proseka za Zima Prosečno.48.4 1 manje od proseka za Proleće Prosečno.0.0 148.4 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0* 816.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.166.4* 4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2016 / Nov 201716502.2* 13 više od proseka za Zima Prosečno.3242.2* 2 više od proseka za Proleće Prosečno.0.0* 148.4 manje od proseka za Leto Prosečno.70.2* 746.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.19814.6* 15 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2015 / Nov 20162200.6* 490.7 manje od proseka za Zima Prosečno.5807.0* 4 više od proseka za Proleće Prosečno.0.0* 148.4 manje od proseka za Leto Prosečno.3367.0* 2 više od proseka za Jesen Prosečno.11374.6* 6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2014 / Nov 201518556.6* 15 više od proseka za Zima Prosečno.1129.0* 35.1 više od proseka za Proleće Prosečno.1877.4* 1 više od proseka za Leto Prosečno.0.0* 816.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.21563.0* 16 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2013 / Nov 20144.0* 2 manje od proseka za Zima Prosečno.4446.8* 3 više od proseka za Proleće Prosečno.0.0* 148.4 manje od proseka za Leto Prosečno.7457.4* 6 više od proseka za Jesen Prosečno.11908.2* 7 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2012 / Nov 2013102.8 2 manje od proseka za Zima Prosečno.212.6* 881.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.2.8* 145.6 manje od proseka za Leto Prosečno.127.8* 688.8 manje od proseka za Jesen Prosečno.446.0* 4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2011 / Nov 201248.2* 2 manje od proseka za Zima Prosečno.301.8* 792.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.21.4* 127 manje od proseka za Leto Prosečno.86.0 730.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.457.4* 4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2010 / Nov 2011145.2* 2 manje od proseka za Zima Prosečno.127.0* 966.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.126.8* 21.6 manje od proseka za Leto Prosečno.41.6 775 manje od proseka za Jesen Prosečno.440.6* 4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2009 / Nov 2010------197.7* 49.3 više od proseka za Leto Prosečno.282.2* 534.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.479.9* 4 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks18556.6 5807.0 1877.4 7457.4 21563.0
prosek2691.3 1093.9 148.4 816.6 4750.2
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.