Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 1/6/2023 04:50.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 20230.0* 2 manje od proseka za Zima ...0.0* 1 manje od proseka za Proleće ...0.0* 24.9 manje od proseka za Leto ...---0.0* 4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 20220.0 2 manje od proseka za Zima ...0.0 1 manje od proseka za Proleće ...0.0* 24.9 manje od proseka za Leto ...0.0* 46.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20210.0 2 manje od proseka za Zima ...0.0 1 manje od proseka za Proleće ...0.0 24.9 manje od proseka za Leto ...0.0 46.6 manje od proseka za Jesen ...0.0 4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20200.0 2 manje od proseka za Zima ...0.0 1 manje od proseka za Proleće ...0.0* 24.9 manje od proseka za Leto ...0.0 46.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20190.0 2 manje od proseka za Zima ...0.0* 1 manje od proseka za Proleće ...0.0* 24.9 manje od proseka za Leto ...0.0 46.6 manje od proseka za Jesen ...0.0* 4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018118.0 2 manje od proseka za Zima ...48.4 1 manje od proseka za Proleće ...0.0 24.9 manje od proseka za Leto ...0.0* 46.6 manje od proseka za Jesen ...166.4* 3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201716502.2* 13 više od proseka za Zima ...3242.2* 2 više od proseka za Proleće ...0.0* 24.9 manje od proseka za Leto ...70.2* 23.6 više od proseka za Jesen ...19814.6* 15 više od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20162200.6* 697.7 manje od proseka za Zima ...5807.0* 4 više od proseka za Proleće ...0.0* 24.9 manje od proseka za Leto ...0.0* 46.6 manje od proseka za Jesen ...8007.6* 3 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 201518556.6* 15 više od proseka za Zima ...1129.0* 49.1 manje od proseka za Proleće ...0.0* 24.9 manje od proseka za Leto ...0.0* 46.6 manje od proseka za Jesen ...19685.6* 15 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20144.0* 2 manje od proseka za Zima ...4446.8* 3 više od proseka za Proleće ...0.0* 24.9 manje od proseka za Leto ...0.0* 46.6 manje od proseka za Jesen ...4450.8* 303 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 2013102.8 2 manje od proseka za Zima ...212.6* 965.5 manje od proseka za Proleće ...2.8* 22.1 manje od proseka za Leto ...127.8* 81.2 više od proseka za Jesen ...446.0* 3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 201248.2* 2 manje od proseka za Zima ...301.8* 876.3 manje od proseka za Proleće ...21.4* 3.5 manje od proseka za Leto ...86.0* 39.4 više od proseka za Jesen ...457.4* 3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011145.2* 2 manje od proseka za Zima ...127.0* 1 manje od proseka za Proleće ...126.8* 101.9 više od proseka za Leto ...39.6 7 manje od proseka za Jesen ...438.6* 3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------197.7* 172.8 više od proseka za Leto ...282.2* 235.6 više od proseka za Jesen ...479.9* 3 manje od proseka za yearly ...
 
Maks18556.6 5807.0 197.7 282.2 19814.6
prosek2898.3 1178.1 24.9 46.6 4147.9
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.