Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 15/7/2024 09:29.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024------0.0* 8.8 manje od proseka za Leto ...---0.0* 2245.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20211261.5 10.9 više od proseka za Zima ...673.9 165.8 više od proseka za Proleće ...17.7 8.9 više od proseka za Leto ...225.3* 252.6 manje od proseka za Jesen ...2178.4* 67 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20201106.7* 143.9 manje od proseka za Zima ...516.3 8.2 više od proseka za Proleće ...15.6 6.8 više od proseka za Leto ...528.4 50.5 više od proseka za Jesen ...2167.0* 78.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20191469.9 219.3 više od proseka za Zima ...460.4* 47.7 manje od proseka za Proleće ...3.2 5.6 manje od proseka za Leto ...353.3 124.6 manje od proseka za Jesen ...2286.8* 41.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181361.9 111.3 više od proseka za Zima ...442.7 65.4 manje od proseka za Proleće ...7.0 1.8 manje od proseka za Leto ...459.0 18.9 manje od proseka za Jesen ...2270.6 25.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20171671.7 421.1 više od proseka za Zima ...457.2 50.9 manje od proseka za Proleće ...2.4 6.4 manje od proseka za Leto ...560.5 82.6 više od proseka za Jesen ...2691.8 446.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20161294.0* 43.4 više od proseka za Zima ...480.5 27.6 manje od proseka za Proleće ...7.5 1.3 manje od proseka za Leto ...638.5 160.6 više od proseka za Jesen ...2420.5* 175.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20151353.9* 103.3 više od proseka za Zima ...507.5* 0.6 manje od proseka za Proleće ...10.1* 1.3 više od proseka za Leto ...566.8 88.9 više od proseka za Jesen ...2438.3* 192.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 2014485.5* 765.1 manje od proseka za Zima ...525.9 17.8 više od proseka za Proleće ...15.6* 6.8 više od proseka za Leto ...491.5* 13.6 više od proseka za Jesen ...1518.5* 726.9 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1671.7 673.9 17.7 638.5 2691.8
prosek1250.6 508.1 8.8 477.9 2245.4
Min485.5 442.7 0.0 225.3 0.0
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 2024------226.4* 216.4 manje od proseka za Leto ...---226.4* 311.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 20210.0  24.1 13.9 manje od proseka za Proleće ...566.2 123.4 više od proseka za Leto ...16.2* 40.7 manje od proseka za Jesen ...606.5* 68.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20200.0*  16.6 21.4 manje od proseka za Proleće ...413.4 29.4 manje od proseka za Leto ...84.9 28 više od proseka za Jesen ...514.9* 22.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20190.0  13.7* 24.3 manje od proseka za Proleće ...533.6 90.8 više od proseka za Leto ...58.9 2 više od proseka za Jesen ...606.2* 68.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0  111.5 73.5 više od proseka za Proleće ...473.1 30.3 više od proseka za Leto ...82.0 25.1 više od proseka za Jesen ...666.6 128.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20170.0  31.2 6.8 manje od proseka za Proleće ...569.0 126.2 više od proseka za Leto ...34.9 22 manje od proseka za Jesen ...635.1 97.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.0*  42.8 4.8 više od proseka za Proleće ...417.1 25.7 manje od proseka za Leto ...63.6 6.7 više od proseka za Jesen ...523.5* 14.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20150.0*  45.1* 7.1 više od proseka za Proleće ...551.7* 108.9 više od proseka za Leto ...84.5 27.6 više od proseka za Jesen ...681.3* 143.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20140.0*  18.8 19.2 manje od proseka za Proleće ...234.8* 208 manje od proseka za Leto ...30.3* 26.6 manje od proseka za Jesen ...283.9* 253.8 manje od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 111.5 569.0 84.9 681.3
prosek0.0 38.0 442.8 56.9 537.7
Min0.0 13.7 226.4 16.2 226.4
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.