Tendencija 06/12/2023 u 21:25

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
m/s
UDAR
m/s
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 1.7 0.0 0.0 JJZ 97 1007.9 6.7
5 minuta ranije 1.6 0.0 0.0 JJZ 97 1007.9 6.7
10 minuta ranije 1.7 0.0 0.0 JJZ 97 1007.9 6.7
15 minuta ranije 1.6 0.0 0.0 JJZ 97 1007.9 6.7
20 minuta ranije 1.6 0.0 0.0 JJZ 97 1007.9 6.7
30 minuta ranije 1.6 0.0 0.0 JJZ 97 1007.9 6.7
45 minuta ranije 1.5 0.0 0.0 JJZ 96 1007.9 6.7
60 minuta ranije 1.5 0.0 0.0 JJZ 96 1007.9 6.1
75 minuta ranije 1.5 0.0 0.0 JJZ 96 1007.9 6.1
90 minuta ranije 1.4 0.0 0.0 JJZ 96 1007.9 6.1
105 minuta ranije 1.4 0.0 0.0 JJZ 95 1007.9 6.1
120 minuta ranije 1.3 0.0 0.0 JJZ 94 1007.9 6.1

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 6.7 mm (0.6 mm poslednji sat) Danas 0 dana bez padavina 06/12/2023 20:32
Juče 0.0 mm Nedelja 1.8 mm tokom 7 dana.
mesec 7.9 mm (2 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 972.6 mm ( 104 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 5.8 °C u 12:02 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 6.3 °C u 12:56 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 20.7 °C na 02/12/2023 Najtopliji dan 18.0 °C na 02/12/2023
Godina 37.6 °C na 17/07/2023 Najtoplija noć 14.7 °C na 02/12/2023
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 0.9 °C u 17:42 Min < 0 °C 2 dana
Juče 0.0 °C u 00:38 Min < -15 °C 0 dana
mesec -5.0 °C na 04/12/2023 Najhladniji dan -0.2 °C na 04/12/2023
Godina -7.7 °C na 11/02/2023 Najhladnija noć -2.3 °C na 04/12/2023
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1007.9 hPa u 00:00 Danas 0.9 °C u 17:42
Juče 1007.9 hPa u 00:00 Juče 0.0 °C u 00:38
mesec 1007.9 hPa na 02/12/2023 mesec -5.0 °C na 04/12/2023
Godina 1061.0 hPa na 04/08/2023 Godina -11.7 °C na 05/02/2023

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.0 m/s JJZ
Maks. 0.0 m/s JJZ
Udar/sat 0.0 m/s
Najjači udar.
Danas 0.0 m/s JJI u 14:24
Juče 0.0 m/s u 14:24
mesec 0.0 m/s na 01/12/2023
Godina 14.4 m/s na 28/03/2023
Prosek najjačeg udara.
Danas 0.0 m/s ZSZ u 14:34
Juče 0.0 m/s u 14:34
mesec 0.0 m/s na 01/12/2023
Godina 11.8 m/s na 05/02/2023
Vetar
Danas 0.00 km
mesec 0.00 km
Godina 11497.10 km