Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 19/9/2020 10:30.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20201379.8 132.7 više od proseka za Zima ...670.4 63 više od proseka za Proleće ...33.6* 10.7 više od proseka za Leto ...4.6* 231.8 manje od proseka za Jesen ...2088.4* 25.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20191556.4 309.3 više od proseka za Zima ...639.2 31.8 više od proseka za Proleće ...14.4* 8.5 manje od proseka za Leto ...182.9* 53.5 manje od proseka za Jesen ...2392.9* 279.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018805.2* 441.9 manje od proseka za Zima ...512.6 94.8 manje od proseka za Proleće ...20.6* 2.3 manje od proseka za Leto ...521.8* 285.4 više od proseka za Jesen ...1860.2* 253.6 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1556.4 670.4 33.6 521.8 2392.9
prosek1247.1 607.4 22.9 236.4 2113.8
Min805.2 512.6 14.4 4.6 1860.2
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20200.0  27.0 2.3 više od proseka za Proleće ...157.4* 95.8 manje od proseka za Leto ...32.3* 5.5 više od proseka za Jesen ...216.7* 88 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20190.0  6.2 18.5 manje od proseka za Proleće ...304.4* 51.2 više od proseka za Leto ...23.2* 3.6 manje od proseka za Jesen ...333.8* 29.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0*  40.9 16.2 više od proseka za Proleće ...297.9* 44.7 više od proseka za Leto ...24.8* 2 manje od proseka za Jesen ...363.6* 58.9 više od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 40.9 304.4 32.3 363.6
prosek0.0 24.7 253.2 26.8 304.7
Min0.0 6.2 157.4 23.2 216.7
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.