Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 3/7/2022 07:10.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 20221410.5 119.2 više od proseka za Zima Prosečno.714.7* 43.4 više od proseka za Proleće Prosečno.0.7* 19.1 manje od proseka za Leto Prosečno.---2125.9* 273.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20211304.5* 13.2 više od proseka za Zima Prosečno.819.5 148.2 više od proseka za Proleće Prosečno.29.9* 10.1 više od proseka za Leto Prosečno.659.4 242.1 više od proseka za Jesen Prosečno.2813.3* 413.6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 20201379.8 88.5 više od proseka za Zima Prosečno.670.4 0.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.33.6* 13.8 više od proseka za Leto Prosečno.305.2* 112.1 manje od proseka za Jesen Prosečno.2389.0* 10.7 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 20191556.4 265.1 više od proseka za Zima Prosečno.639.2 32.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.4* 5.4 manje od proseka za Leto Prosečno.182.9* 234.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.2392.9* 6.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 2018805.2* 486.1 manje od proseka za Zima Prosečno.512.6 158.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.20.6* 0.8 više od proseka za Leto Prosečno.521.8* 104.5 više od proseka za Jesen Prosečno.1860.2* 539.5 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks1556.4 819.5 33.6 659.4 2813.3
prosek1291.3 671.3 19.8 417.3 2399.7
Min805.2 512.6 0.7 182.9 1860.2
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 20220.0  14.2* 5.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.96.4* 135.3 manje od proseka za Leto Prosečno.---110.6* 156.1 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20210.0*  9.3 10.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.302.5* 70.8 više od proseka za Leto Prosečno.13.8 1.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.325.6* 58.9 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 20200.0  27.0 7.5 više od proseka za Proleće Prosečno.157.4* 74.3 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0* 15.5 manje od proseka za Jesen Prosečno.184.4* 82.3 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 20190.0  6.2 13.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.304.4* 72.7 više od proseka za Leto Prosečno.23.2* 7.7 više od proseka za Jesen Prosečno.333.8* 67.1 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 20180.0*  40.9 21.4 više od proseka za Proleće Prosečno.297.9* 66.2 više od proseka za Leto Prosečno.24.8* 9.3 više od proseka za Jesen Prosečno.363.6* 96.9 više od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks0.0 40.9 304.4 24.8 363.6
prosek0.0 19.5 231.7 15.5 266.7
Min0.0 6.2 96.4 0.0 110.6
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.