Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 18/6/2019 01:45.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20191556.4 375.6 više od proseka za Zima ...639.2 63.3 više od proseka za Proleće ...0.0* 10.3 manje od proseka za Leto ...---2195.6* 93.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018805.2* 375.6 manje od proseka za Zima ...512.6 63.3 manje od proseka za Proleće ...20.6* 10.3 više od proseka za Leto ...521.8*  1860.2* 428.6 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1556.4 639.2 20.6 521.8 2195.6
prosek1180.8 575.9 10.3 521.8 2288.8
Min805.2 512.6 0.0 521.8 1860.2
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20190.0  6.2 17.4 manje od proseka za Proleće ...24.0* 137 manje od proseka za Leto ...---30.2* 179.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0*  40.9 17.3 više od proseka za Proleće ...297.9* 136.9 više od proseka za Leto ...24.8*  363.6* 154.2 više od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 40.9 297.9 24.8 363.6
prosek0.0 23.6 161.0 24.8 209.4
Min0.0 6.2 24.0 24.8 30.2
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.