Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 21/9/2023 20:20.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 20231332.1 34 više od proseka za Zima Prosečno.696.9 21.3 više od proseka za Proleće Prosečno.28.3 6.2 više od proseka za Leto Prosečno.4.2* 368.9 manje od proseka za Jesen Prosečno.2061.5* 307.4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20221410.5 112.4 više od proseka za Zima Prosečno.714.7* 39.1 više od proseka za Proleće Prosečno.5.8 16.3 manje od proseka za Leto Prosečno.565.1 192 više od proseka za Jesen Prosečno.2696.1* 327.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20211304.5* 6.4 više od proseka za Zima Prosečno.819.5 143.9 više od proseka za Proleće Prosečno.29.9* 7.8 više od proseka za Leto Prosečno.659.4 286.3 više od proseka za Jesen Prosečno.2813.3* 444.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 20201379.8 81.7 više od proseka za Zima Prosečno.670.4 5.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.33.6* 11.5 više od proseka za Leto Prosečno.305.2* 67.9 manje od proseka za Jesen Prosečno.2389.0* 20.1 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 20191556.4 258.3 više od proseka za Zima Prosečno.639.2 36.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.4* 7.7 manje od proseka za Leto Prosečno.182.9* 190.2 manje od proseka za Jesen Prosečno.2392.9* 24 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 2018805.2* 492.9 manje od proseka za Zima Prosečno.512.6 163 manje od proseka za Proleće Prosečno.20.6* 1.5 manje od proseka za Leto Prosečno.521.8* 148.7 više od proseka za Jesen Prosečno.1860.2* 508.7 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks1556.4 819.5 33.6 659.4 2813.3
prosek1298.1 675.6 22.1 373.1 2368.9
Min805.2 512.6 5.8 4.2 1860.2
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2022 / Nov 20230.0  0.7 15.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.326.0 37 više od proseka za Leto Prosečno.15.9* 1 manje od proseka za Jesen Prosečno.342.6* 20.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 20220.0  14.2* 2.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.346.0 57 više od proseka za Leto Prosečno.23.5 6.6 više od proseka za Jesen Prosečno.383.7* 61.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20210.0*  9.3 7.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.302.5* 13.5 više od proseka za Leto Prosečno.13.8 3.1 manje od proseka za Jesen Prosečno.325.6* 3.3 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 20200.0  27.0 10.6 više od proseka za Proleće Prosečno.157.4* 131.6 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0* 16.9 manje od proseka za Jesen Prosečno.184.4* 137.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 20190.0  6.2 10.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.304.4* 15.4 više od proseka za Leto Prosečno.23.2* 6.3 više od proseka za Jesen Prosečno.333.8* 11.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 20180.0*  40.9 24.5 više od proseka za Proleće Prosečno.297.9* 8.9 više od proseka za Leto Prosečno.24.8* 7.9 više od proseka za Jesen Prosečno.363.6* 41.3 više od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks0.0 40.9 346.0 24.8 383.7
prosek0.0 16.4 289.0 16.9 322.3
Min0.0 0.7 157.4 0.0 184.4
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.