Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 28/11/2022 05:10.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 20221410.5 119.2 više od proseka za Zima Prosečno.714.7* 43.4 više od proseka za Proleće Prosečno.5.8 15.1 manje od proseka za Leto Prosečno.522.0* 83.7 više od proseka za Jesen Prosečno.2653.0* 231.2 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20211304.5* 13.2 više od proseka za Zima Prosečno.819.5 148.2 više od proseka za Proleće Prosečno.29.9* 9 više od proseka za Leto Prosečno.659.4 221.1 više od proseka za Jesen Prosečno.2813.3* 391.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 20201379.8 88.5 više od proseka za Zima Prosečno.670.4 0.9 manje od proseka za Proleće Prosečno.33.6* 12.7 više od proseka za Leto Prosečno.305.2* 133.1 manje od proseka za Jesen Prosečno.2389.0* 32.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 20191556.4 265.1 više od proseka za Zima Prosečno.639.2 32.1 manje od proseka za Proleće Prosečno.14.4* 6.5 manje od proseka za Leto Prosečno.182.9* 255.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.2392.9* 28.9 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 2018805.2* 486.1 manje od proseka za Zima Prosečno.512.6 158.7 manje od proseka za Proleće Prosečno.20.6* 0.3 manje od proseka za Leto Prosečno.521.8* 83.5 više od proseka za Jesen Prosečno.1860.2* 561.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks1556.4 819.5 33.6 659.4 2813.3
prosek1291.3 671.3 20.9 438.3 2421.8
Min805.2 512.6 5.8 182.9 1860.2
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 20220.0  14.2* 5.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.346.0 64.4 više od proseka za Leto Prosečno.23.5* 6.4 više od proseka za Jesen Prosečno.383.7* 65.5 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 20210.0*  9.3 10.2 manje od proseka za Proleće Prosečno.302.5* 20.9 više od proseka za Leto Prosečno.13.8 3.3 manje od proseka za Jesen Prosečno.325.6* 7.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 20200.0  27.0 7.5 više od proseka za Proleće Prosečno.157.4* 124.2 manje od proseka za Leto Prosečno.0.0* 17.1 manje od proseka za Jesen Prosečno.184.4* 133.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 20190.0  6.2 13.3 manje od proseka za Proleće Prosečno.304.4* 22.8 više od proseka za Leto Prosečno.23.2* 6.1 više od proseka za Jesen Prosečno.333.8* 15.6 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 20180.0*  40.9 21.4 više od proseka za Proleće Prosečno.297.9* 16.3 više od proseka za Leto Prosečno.24.8* 7.7 više od proseka za Jesen Prosečno.363.6* 45.4 više od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks0.0 40.9 346.0 24.8 383.7
prosek0.0 19.5 281.6 17.1 318.2
Min0.0 6.2 157.4 0.0 184.4
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.