Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 24/10/2019 00:00.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 2019104.1 5.3 više od proseka za Zima ...67.6 75.6 manje od proseka za Proleće ...54.9* 38.1 manje od proseka za Leto ...6.2* 13.7 manje od proseka za Jesen ...232.8* 122 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 201893.4* 5.3 manje od proseka za Zima ...218.8 75.6 više od proseka za Proleće ...131.1* 38.1 više od proseka za Leto ...33.5* 13.7 više od proseka za Jesen ...476.8* 122 više od proseka za yearly ...
 
Maks104.1 218.8 131.1 33.5 476.8
prosek98.8 143.2 93.0 19.9 354.8
Min93.4 67.6 54.9 6.2 232.8
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.