Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 4/12/2023 15:05.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 20240.0* 102.6 manje od proseka za Zima Prosečno.---------0.0* 490 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2022 / Nov 2023167.7 65.1 više od proseka za Zima Prosečno.176.0 58.4 više od proseka za Proleće Prosečno.336.9 161.3 više od proseka za Leto Prosečno.225.8* 131.6 više od proseka za Jesen Prosečno.906.4* 416.4 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2021 / Nov 2022138.5 35.9 više od proseka za Zima Prosečno.103.2* 14.4 manje od proseka za Proleće Prosečno.198.5 22.9 više od proseka za Leto Prosečno.148.8 54.6 više od proseka za Jesen Prosečno.589.0* 99 više od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2020 / Nov 2021154.0* 51.4 više od proseka za Zima Prosečno.0.0 117.6 manje od proseka za Proleće Prosečno.97.8* 77.8 manje od proseka za Leto Prosečno.115.8 21.6 više od proseka za Jesen Prosečno.367.6* 122.4 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2019 / Nov 202060.5 42.1 manje od proseka za Zima Prosečno.139.8 22.2 više od proseka za Proleće Prosečno.234.3* 58.7 više od proseka za Leto Prosečno.12.8* 81.4 manje od proseka za Jesen Prosečno.447.4* 42.6 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2018 / Nov 2019104.1 1.5 više od proseka za Zima Prosečno.67.6 50 manje od proseka za Proleće Prosečno.54.9* 120.7 manje od proseka za Leto Prosečno.28.6* 65.6 manje od proseka za Jesen Prosečno.255.2* 234.8 manje od proseka za yearly Prosečno.
Dec 2017 / Nov 201893.4* 9.2 manje od proseka za Zima Prosečno.218.8 101.2 više od proseka za Proleće Prosečno.131.1* 44.5 manje od proseka za Leto Prosečno.33.5* 60.7 manje od proseka za Jesen Prosečno.476.8* 13.2 manje od proseka za yearly Prosečno.
 
Maks167.7 218.8 336.9 225.8 906.4
prosek102.6 117.6 175.6 94.2 490.0
Min0.0 0.0 54.9 12.8 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.