Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 6/4/2020 21:30.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 202060.5 25.5 manje od proseka za Zima ...65.0* 52.1 manje od proseka za Proleće ...------125.5* 201.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019104.1 18.1 više od proseka za Zima ...67.6 49.5 manje od proseka za Proleće ...54.9* 38.1 manje od proseka za Leto ...28.6* 2.5 manje od proseka za Jesen ...255.2* 72 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 201893.4* 7.4 više od proseka za Zima ...218.8 101.7 više od proseka za Proleće ...131.1* 38.1 više od proseka za Leto ...33.5* 2.5 više od proseka za Jesen ...476.8* 149.6 više od proseka za yearly ...
 
Maks104.1 218.8 131.1 33.5 476.8
prosek86.0 117.1 93.0 31.1 327.2
Min60.5 65.0 54.9 28.6 125.5
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.