Tendencija 18/06/2019 u 01:45

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
m/s
UDAR
m/s
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 18.3 1.0 1.0 I 82 1018.1 0.0
5 minuta ranije 18.3 0.5 1.0 I 82 1018.1 0.0
10 minuta ranije 18.4 0.0 0.5 S 82 1018.0 0.0
15 minuta ranije 18.4 0.0 0.0 Z 82 1018.0 0.0
20 minuta ranije 18.4 0.0 0.0 Z 82 1018.0 0.0
30 minuta ranije 18.6 0.0 0.5 ZSZ 82 1018.1 0.0
45 minuta ranije 18.7 0.5 0.5 ZSZ 82 1018.0 0.0
60 minuta ranije 18.8 0.0 0.5 I 82 1018.1 0.0
75 minuta ranije 18.9 0.5 1.0 ZJZ 82 1018.1 0.0
90 minuta ranije 18.8 0.0 0.5 JZ 82 1018.3 0.0
105 minuta ranije 19.1 0.5 1.5 I 82 1018.2 0.0
120 minuta ranije 19.1 0.5 1.0 JI 82 1018.2 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 5 dana bez padavina 07/02/2019 05:23
Juče 0.0 mm Nedelja 0.8 mm tokom 7 dana.
mesec 4.9 mm (0 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 61.2 mm ( 18 dana sa padavinama) Godina 371.5 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 19.1 °C u 00:00 Maks > 30 °C 2 dana
Juče 27.2 °C u 12:15 Maks > 25 °C 4 dana
mesec 32.4 °C na 15/06/2019 Najtopliji dan 28.2 °C na 15/06/2019
Godina 32.4 °C na 15/06/2019 Najtoplija noć 22.4 °C na 16/06/2019
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 18.3 °C u 01:37 Min < 0 °C 0 dana
Juče 18.1 °C u 05:30 Min < -15 °C 0 dana
mesec 18.0 °C na 16/06/2019 Najhladniji dan 24.5 °C na 17/06/2019
Godina -9.3 °C na 08/01/2019 Najhladnija noć 13.6 °C na 15/06/2019
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1018.3 hPa u 00:00 Danas 18.3 °C u 01:37
Juče 1018.6 hPa u 10:38 Juče 18.1 °C u 05:30
mesec 1020.0 hPa na 15/06/2019 mesec 18.0 °C na 16/06/2019
Godina 1028.4 hPa na 07/01/2019 Godina -12.0 °C na 07/01/2019

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.8 m/s I
Maks. 0.7 m/s I
Udar/sat 1.1 m/s
Najjači udar.
Danas 2.1 m/s E u 00:01
Juče 3.8 m/s u 02:44
mesec 5.7 m/s na 15/06/2019
Godina 11.9 m/s na 01/02/2019
Prosek najjačeg udara.
Danas 1.8 m/s E u 00:08
Juče 3.6 m/s u 09:40
mesec 5.1 m/s na 15/06/2019
Godina 11.1 m/s na 01/02/2019
Vetar
Danas 2.13 km
mesec 1338.48 km
Godina 4877.16 km