Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 29/11/2021 18:40.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 20225.4*  ---------5.4* 30.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 2021---------30.9*  30.9* 5.4 manje od proseka za yearly ...
 
Maks5.4 ------30.9 30.9
prosek5.4 ------30.9 36.3
Min5.4 ------30.9 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.