Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 15/11/2018 00:44.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 20181360.0  434.9 104 više od proseka za Proleće ...7.4 2.2 više od proseka za Leto ...202.4* 154.8 manje od proseka za Jesen ...2004.7* 48.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---226.9* 104 manje od proseka za Proleće ...2.9 2.3 manje od proseka za Leto ...512.0* 154.8 više od proseka za Jesen ...741.8* 1311.5 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1360.0 434.9 7.4 512.0 2004.7
prosek1360.0 330.9 5.2 357.2 2053.3
Min1360.0 226.9 2.9 202.4 741.8
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 20180.0  128.3 36.6 više od proseka za Proleće ...504.2 67.8 manje od proseka za Leto ...96.2* 24 više od proseka za Jesen ...728.7* 7.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---55.1* 36.6 manje od proseka za Proleće ...639.7 67.7 više od proseka za Leto ...48.2* 24 manje od proseka za Jesen ...743.0* 7.1 više od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 128.3 639.7 96.2 743.0
prosek0.0 91.7 572.0 72.2 735.9
Min0.0 55.1 504.2 48.2 728.7
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.