Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 19/8/2018 00:25.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 20181360.0  434.9 104 više od proseka za Proleće ...5.1* 1.1 više od proseka za Leto ...---1800.0* 406.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---226.9* 104 manje od proseka za Proleće ...2.9 1.1 manje od proseka za Leto ...512.0*  741.8* 1465.1 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1360.0 434.9 5.1 512.0 1800.0
prosek1360.0 330.9 4.0 512.0 2206.9
Min1360.0 226.9 2.9 512.0 741.8
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 20180.0  128.3 36.6 više od proseka za Proleće ...420.9* 109.4 manje od proseka za Leto ...---549.2* 121 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---55.1* 36.6 manje od proseka za Proleće ...639.7 109.4 više od proseka za Leto ...48.2*  743.0* 72.8 više od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 128.3 639.7 48.2 743.0
prosek0.0 91.7 530.3 48.2 670.2
Min0.0 55.1 420.9 48.2 549.2
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.