Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 22/5/2018 16:07.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 20181360.0  435.5* 104.3 više od proseka za Proleće ...------1795.5* 410.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---226.9* 104.3 manje od proseka za Proleće ...2.9  512.0*  741.8* 1464.3 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1360.0 435.5 2.9 512.0 1795.5
prosek1360.0 331.2 2.9 512.0 2206.1
Min1360.0 226.9 2.9 512.0 741.8
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 20180.0  80.2* 12.5 više od proseka za Proleće ...------80.2* 675.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---55.1* 12.6 manje od proseka za Proleće ...639.7  48.2*  743.0* 12.6 manje od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 80.2 639.7 48.2 743.0
prosek0.0 67.7 639.7 48.2 755.6
Min0.0 55.1 639.7 48.2 80.2
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.