Tendencija 23/10/2019 u 22:21

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
m/s
UDAR
m/s
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 16.4 0.5 2.1 JI 42 1021.0 0.0
5 minuta ranije 16.5 1.0 1.5 IJI 41 1021.0 0.0
10 minuta ranije 16.7 1.5 1.5 JJI 41 1021.0 0.0
15 minuta ranije 16.9 1.5 2.1 JI 40 1021.0 0.0
20 minuta ranije 17.0 1.5 1.5 JI 40 1021.0 0.0
30 minuta ranije 16.8 1.0 2.1 JJI 39 1022.0 0.0
45 minuta ranije 17.2 1.0 0.5 IJI 36 1021.0 0.0
60 minuta ranije 18.0 1.0 2.6 JI 34 1022.0 0.0
75 minuta ranije 18.5 1.0 1.0 JI 34 1021.0 0.0
90 minuta ranije 18.7 2.1 2.6 IJI 35 1021.0 0.0
105 minuta ranije 18.1 1.5 2.1 IJI 36 1021.0 0.0
120 minuta ranije 18.3 1.0 1.0 ISI 37 1022.0 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 12 dana bez padavina 10/10/2019 17:43
Juče 0 mm Nedelja 0.0 mm tokom 7 dana.
mesec 8.4 mm (4 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 631.9 mm ( 83 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 28.2 °C u 15:25 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 28.3 °C u 15:40 Maks > 25 °C 15 dana
mesec 29.6 °C na 02/10/2019 Najtopliji dan 23.6 °C na 02/10/2019
Godina 38.2 °C na 12/08/2019 Najtoplija noć 20.1 °C na 03/10/2019
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 10.6 °C u 05:32 Min < 0 °C 0 dana
Juče 9.8 °C u 07:19 Min < -15 °C 0 dana
mesec 3.8 °C na 08/10/2019 Najhladniji dan 11.5 °C na 06/10/2019
Godina -14.7 °C na 08/01/2019 Najhladnija noć 8.5 °C na 07/10/2019
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1025.0 hPa u 00:00 Danas 10.6 °C u 05:32
Juče 1027.0 hPa u 09:39 Juče 9.5 °C u 07:22
mesec 1030.0 hPa na 11/10/2019 mesec 2.7 °C na 08/10/2019
Godina 1041.0 hPa na 24/02/2019 Godina -19.0 °C na 08/01/2019
UV MAKSIMUM.
Danas 0.0 index u 00:00
Juče 0.0 index u 00:00

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.5 m/s JI
Maks. 1.8 m/s JI
Udar/sat 2.8 m/s
Najjači udar.
Danas 6.7 m/s IJI u 11:38
Juče 3.1 m/s u 06:36
mesec 11.5 m/s na 03/10/2019
Godina 21.2 m/s na 09/09/2019
Prosek najjačeg udara.
Danas 4.4 m/s IJI u 10:24
Juče 2.0 m/s u 06:38
mesec 7.3 m/s na 03/10/2019
Godina 12.8 m/s na 07/07/2019
Vetar
Danas 132.43 km
mesec 2165.98 km
Godina 41243.96 km