Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 24/10/2018 06:56.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 2018132.7  173.2 10.6 više od proseka za Proleće ...257.8 79.9 više od proseka za Leto ...22.6* 74.9 manje od proseka za Jesen ...586.3* 15.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---152.1* 10.6 manje od proseka za Proleće ...98.1 79.9 manje od proseka za Leto ...172.4* 74.9 više od proseka za Jesen ...422.6* 148.2 manje od proseka za yearly ...
 
Maks132.7 173.2 257.8 172.4 586.3
prosek132.7 162.7 177.9 97.5 570.8
Min132.7 152.1 98.1 22.6 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.