Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 26/5/2018 04:29.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 2018132.7  172.8* 10.4 više od proseka za Proleće ...------305.5* 260.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---152.1* 10.4 manje od proseka za Proleće ...98.1  172.4*  422.6* 143.1 manje od proseka za yearly ...
 
Maks132.7 172.8 98.1 172.4 422.6
prosek132.7 162.4 98.1 172.4 565.6
Min132.7 152.1 98.1 172.4 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.