Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Podaci ažurirani 2/22/2019 9:28 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20191033.1*---------1033.1*
Dec 2017 / Nov 20181020.7*------1035.9*1035.9*
Dec 2016 / Nov 2017------1005.8*1013.8*1013.8*
Maks1033.1 ---1005.8 1035.9 1035.9
 
Prosečan vazdušni pritisak
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20191017.3* 3.1 više od proseka za Zima ...---------1017.3*6.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181005.7* 8.5 manje od proseka za Zima ...------1021.3* 11.3 više od proseka za Jesen ...1016.0*5.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017------1000.6*  1002.4* 7.6 manje od proseka za Jesen ...1001.9*8.5 manje od proseka za yearly ...
prosek1014.2 ---1000.6 1009.9 1010.4
 
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 2019991.3---------991.3
Dec 2017 / Nov 2018990.5------1001.9990.5
Dec 2016 / Nov 2017------991.8987.0987.0
Min990.5 ---991.8 987.0 987.0
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.