Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 6/12/2024 11:10 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202462.0 58.9 manje od proseka za Zima ...194.1* 13.5 manje od proseka za Proleće ...15.4* 176.4 manje od proseka za Leto ...---271.5* 404.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 2023192.9 72 više od proseka za Zima ...183.0 24.6 manje od proseka za Proleće ...323.7 131.9 više od proseka za Leto ...197.4* 41.8 više od proseka za Jesen ...897.0* 221 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022197.4 76.5 više od proseka za Zima ...155.8* 51.8 manje od proseka za Proleće ...313.2 121.4 više od proseka za Leto ...236.4* 80.8 više od proseka za Jesen ...902.8* 226.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 2021103.7* 17.2 manje od proseka za Zima ...148.1* 59.5 manje od proseka za Proleće ...252.4 60.6 više od proseka za Leto ...162.8 7.2 više od proseka za Jesen ...667.0* 9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020145.1 24.2 više od proseka za Zima ...160.4 47.2 manje od proseka za Proleće ...283.9 92.1 više od proseka za Leto ...134.5 21.2 manje od proseka za Jesen ...723.9 47.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019186.0 65.1 više od proseka za Zima ...185.4 22.2 manje od proseka za Proleće ...189.6 2.2 manje od proseka za Leto ...69.6 86.1 manje od proseka za Jesen ...630.6 45.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018171.1* 50.2 više od proseka za Zima ...173.4* 34.2 manje od proseka za Proleće ...171.7 20.1 manje od proseka za Leto ...80.7* 75 manje od proseka za Jesen ...596.9* 79.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201757.8 63.1 manje od proseka za Zima ...192.3 15.3 manje od proseka za Proleće ...72.2* 119.6 manje od proseka za Leto ...159.8* 4.2 više od proseka za Jesen ...482.1* 193.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 201699.3* 21.6 manje od proseka za Zima ...291.0 83.4 više od proseka za Proleće ...344.6 152.8 više od proseka za Leto ...212.4* 56.8 više od proseka za Jesen ...947.3* 271.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015130.5* 9.6 više od proseka za Zima ...259.7 52.1 više od proseka za Proleće ...116.0 75.8 manje od proseka za Leto ...80.7* 75 manje od proseka za Jesen ...586.9* 89.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 201440.5* 80.4 manje od proseka za Zima ...340.2* 132.6 više od proseka za Proleće ...179.5* 12.3 manje od proseka za Leto ...197.1 41.5 više od proseka za Jesen ...757.3* 81.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 201365.0* 55.9 manje od proseka za Zima ...---39.8* 152 manje od proseka za Leto ...180.8* 25.2 više od proseka za Jesen ...285.6* 390.4 manje od proseka za yearly ...
 
Maks197.4 340.2 344.6 236.4 947.3
prosek120.9 207.6 191.8 155.7 676.0
Min40.5 148.1 15.4 69.6 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.