Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 5/22/2018 07:55 AM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 2018171.1* 77.1 više od proseka za Zima ...141.0* 103.8 manje od proseka za Proleće ...------312.1* 343.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201757.8 36.2 manje od proseka za Zima ...192.3 52.5 manje od proseka za Proleće ...72.2* 78.2 manje od proseka za Leto ...159.8* 6.4 manje od proseka za Jesen ...482.1* 173.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 201699.3* 5.3 više od proseka za Zima ...291.0 46.2 više od proseka za Proleće ...344.6 194.2 više od proseka za Leto ...212.4* 46.2 više od proseka za Jesen ...947.3* 291.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015130.5* 36.5 više od proseka za Zima ...259.7 14.9 više od proseka za Proleće ...116.0 34.4 manje od proseka za Leto ...80.7* 85.5 manje od proseka za Jesen ...586.9* 68.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 201440.5* 53.5 manje od proseka za Zima ...340.2* 95.4 više od proseka za Proleće ...179.5* 29.1 više od proseka za Leto ...197.1 30.9 više od proseka za Jesen ...757.3* 101.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 201365.0* 29 manje od proseka za Zima ...---39.8* 110.6 manje od proseka za Leto ...180.8* 14.6 više od proseka za Jesen ...285.6* 369.9 manje od proseka za yearly ...
 
Maks171.1 340.2 344.6 212.4 947.3
prosek94.0 244.8 150.4 166.2 655.4
Min40.5 141.0 39.8 80.7 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.