Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 4/25/2019 09:44 AM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 2019186.0 78.8 više od proseka za Zima ...74.1* 147.7 manje od proseka za Proleće ...------260.1* 374.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018171.1* 63.9 više od proseka za Zima ...173.4* 48.4 manje od proseka za Proleće ...171.7 17.7 više od proseka za Leto ...80.7* 71.2 manje od proseka za Jesen ...596.9* 37.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201757.8 49.4 manje od proseka za Zima ...192.3 29.5 manje od proseka za Proleće ...72.2* 81.8 manje od proseka za Leto ...159.8* 7.9 više od proseka za Jesen ...482.1* 152.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 201699.3* 7.9 manje od proseka za Zima ...291.0 69.2 više od proseka za Proleće ...344.6 190.6 više od proseka za Leto ...212.4* 60.5 više od proseka za Jesen ...947.3* 312.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015130.5* 23.3 više od proseka za Zima ...259.7 37.9 više od proseka za Proleće ...116.0 38 manje od proseka za Leto ...80.7* 71.2 manje od proseka za Jesen ...586.9* 47.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 201440.5* 66.7 manje od proseka za Zima ...340.2* 118.4 više od proseka za Proleće ...179.5* 25.5 više od proseka za Leto ...197.1 45.2 više od proseka za Jesen ...757.3* 122.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 201365.0* 42.2 manje od proseka za Zima ...---39.8* 114.2 manje od proseka za Leto ...180.8* 28.9 više od proseka za Jesen ...285.6* 349.2 manje od proseka za yearly ...
 
Maks186.0 340.2 344.6 212.4 947.3
prosek107.2 221.8 154.0 151.9 634.8
Min40.5 74.1 39.8 80.7 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.