Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 8/19/2018 00:25 AM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 2018171.1* 77.1 više od proseka za Zima ...173.4* 77.9 manje od proseka za Proleće ...154.6* 3.5 više od proseka za Leto ...---499.1* 163.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201757.8 36.2 manje od proseka za Zima ...192.3 59 manje od proseka za Proleće ...72.2* 78.9 manje od proseka za Leto ...159.8* 6.4 manje od proseka za Jesen ...482.1* 180.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 201699.3* 5.3 više od proseka za Zima ...291.0 39.7 više od proseka za Proleće ...344.6 193.5 više od proseka za Leto ...212.4* 46.2 više od proseka za Jesen ...947.3* 284.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015130.5* 36.5 više od proseka za Zima ...259.7 8.4 više od proseka za Proleće ...116.0 35.1 manje od proseka za Leto ...80.7* 85.5 manje od proseka za Jesen ...586.9* 75.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 201440.5* 53.5 manje od proseka za Zima ...340.2* 88.9 više od proseka za Proleće ...179.5* 28.4 više od proseka za Leto ...197.1 30.9 više od proseka za Jesen ...757.3* 94.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 201365.0* 29 manje od proseka za Zima ...---39.8* 111.3 manje od proseka za Leto ...180.8* 14.6 više od proseka za Jesen ...285.6* 377 manje od proseka za yearly ...
 
Maks171.1 340.2 344.6 212.4 947.3
prosek94.0 251.3 151.1 166.2 662.6
Min40.5 173.4 39.8 80.7 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.