Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 2/22/2019 9:06 PM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 2019182.4* 75.7 više od proseka za Zima ...---------182.4* 481.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018171.1* 64.4 više od proseka za Zima ...173.4* 77.9 manje od proseka za Proleće ...171.7 17.7 više od proseka za Leto ...80.7* 71.2 manje od proseka za Jesen ...596.9* 67 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201757.8 48.9 manje od proseka za Zima ...192.3 59 manje od proseka za Proleće ...72.2* 81.8 manje od proseka za Leto ...159.8* 7.9 više od proseka za Jesen ...482.1* 181.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 201699.3* 7.4 manje od proseka za Zima ...291.0 39.7 više od proseka za Proleće ...344.6 190.6 više od proseka za Leto ...212.4* 60.5 više od proseka za Jesen ...947.3* 283.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015130.5* 23.8 više od proseka za Zima ...259.7 8.4 više od proseka za Proleće ...116.0 38 manje od proseka za Leto ...80.7* 71.2 manje od proseka za Jesen ...586.9* 77 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 201440.5* 66.2 manje od proseka za Zima ...340.2* 88.9 više od proseka za Proleće ...179.5* 25.5 više od proseka za Leto ...197.1 45.2 više od proseka za Jesen ...757.3* 93.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 201365.0* 41.7 manje od proseka za Zima ...---39.8* 114.2 manje od proseka za Leto ...180.8* 28.9 više od proseka za Jesen ...285.6* 378.3 manje od proseka za yearly ...
 
Maks182.4 340.2 344.6 212.4 947.3
prosek106.7 251.3 154.0 151.9 663.9
Min40.5 173.4 39.8 80.7 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.