Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 4/25/2019 10:38 AM.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20191420.5 361.4 više od proseka za Zima ...370.7* 112.9 manje od proseka za Proleće ...------1791.2* 213.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181300.2* 241.1 više od proseka za Zima ...410.3* 73.3 manje od proseka za Proleće ...9.5 1.4 više od proseka za Leto ...478.9* 25.3 više od proseka za Jesen ...2198.9* 194.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20171714.2 655.1 više od proseka za Zima ...477.6 6 manje od proseka za Proleće ...5.6* 2.5 manje od proseka za Leto ...490.2* 36.6 više od proseka za Jesen ...2687.6* 683.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 2016672.4* 386.7 manje od proseka za Zima ...526.1 42.5 više od proseka za Proleće ...9.8 1.7 više od proseka za Leto ...644.3* 190.7 više od proseka za Jesen ...1852.6* 151.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015929.4* 129.7 manje od proseka za Zima ...593.3 109.7 više od proseka za Proleće ...22.3 14.2 više od proseka za Leto ...45.7* 407.9 manje od proseka za Jesen ...1590.7* 413.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 2014867.1* 192 manje od proseka za Zima ...523.6* 40 više od proseka za Proleće ...1.4* 6.7 manje od proseka za Leto ...562.6 109 više od proseka za Jesen ...1954.7* 49.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 2013510.1* 549 manje od proseka za Zima ...---0.0* 8.1 manje od proseka za Leto ...500.0* 46.4 više od proseka za Jesen ...1010.1* 994.3 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1714.2 593.3 22.3 644.3 2687.6
prosek1059.1 483.6 8.1 453.6 2004.4
Min510.1 370.7 0.0 45.7 1010.1
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20190.0  0.0* 37.8 manje od proseka za Proleće ...------0.0* 439.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0*  95.1* 57.3 više od proseka za Proleće ...424.7 71.2 više od proseka za Leto ...63.4* 15.4 više od proseka za Jesen ...583.2* 143.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 20170.0  22.8 15 manje od proseka za Proleće ...353.5*  58.7* 10.7 više od proseka za Jesen ...435.0* 4.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 20160.0*  39.4 1.6 više od proseka za Proleće ...392.2 38.7 više od proseka za Leto ...44.9* 3.1 manje od proseka za Jesen ...476.5* 37.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 20150.0*  44.8 7 više od proseka za Proleće ...518.1 164.6 više od proseka za Leto ...88.3* 40.3 više od proseka za Jesen ...651.2* 211.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 20140.0*  24.8* 13 manje od proseka za Proleće ...241.0* 112.5 manje od proseka za Leto ...24.4 23.6 manje od proseka za Jesen ...290.2* 149.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 20130.0*  ---191.4* 162.1 manje od proseka za Leto ...8.4* 39.6 manje od proseka za Jesen ...199.8* 239.5 manje od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 95.1 518.1 88.3 651.2
prosek0.0 37.8 353.5 48.0 439.3
Min0.0 0.0 191.4 8.4 0.0
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.