Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Podaci ažurirani 24/04/19 17:55.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20191024.91020.6*------1024.9*
Dec 2017 / Nov 20181020.4*1013.01006.21023.0*1023.0*
Dec 2016 / Nov 2017---------1012.8*1012.8*
Maks1024.9 1020.6 1006.2 1023.0 1024.9
 
Prosečan vazdušni pritisak
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20191005.9 0.8 više od proseka za Zima ...1003.8* 2.8 više od proseka za Proleće ...------1005.1*2 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181004.3* 0.8 manje od proseka za Zima ...999.3 1.7 manje od proseka za Proleće ...999.8  1006.0* 0.6 više od proseka za Jesen ...1002.1*1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------1004.2* 1.3 manje od proseka za Jesen ...1004.2*1.2 više od proseka za yearly ...
prosek1005.1 1001.0 999.8 1005.5 1003.0
 
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 2019984.7991.1------984.7
Dec 2017 / Nov 2018981.7982.7991.0986.7981.7
Dec 2016 / Nov 2017---------989.2989.2
Min981.7 982.7 991.0 986.7 981.7
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.