Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 26/11/2020 22:30.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20201334.0 55.3 manje od proseka za Zima ...530.4 35.8 više od proseka za Proleće ...17.4 7.8 više od proseka za Leto ...343.4* 20.1 više od proseka za Jesen ...2225.2* 8.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20191467.9 78.6 više od proseka za Zima ...489.7 4.9 manje od proseka za Proleće ...3.8* 5.8 manje od proseka za Leto ...357.5* 34.2 više od proseka za Jesen ...2318.9* 102.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181366.0* 23.3 manje od proseka za Zima ...463.6 31 manje od proseka za Proleće ...7.5 2.1 manje od proseka za Leto ...250.3* 73 manje od proseka za Jesen ...2087.4* 129.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------342.1* 18.8 više od proseka za Jesen ...342.1* 1874.7 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1467.9 530.4 17.4 357.5 2318.9
prosek1389.3 494.6 9.6 323.3 2216.8
Min1334.0 463.6 3.8 250.3 342.1
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20200.0  10.0 32.6 manje od proseka za Proleće ...395.6 57.3 manje od proseka za Leto ...12.6* 25.1 manje od proseka za Jesen ...418.2* 115 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20190.0  10.9 31.7 manje od proseka za Proleće ...509.2* 56.3 više od proseka za Leto ...60.1* 22.4 više od proseka za Jesen ...580.2* 47 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0*  107.0 64.4 više od proseka za Proleće ...453.8 0.9 više od proseka za Leto ...78.0* 40.3 više od proseka za Jesen ...638.8* 105.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------0.0* 37.7 manje od proseka za Jesen ...0.0* 533.2 manje od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 107.0 509.2 78.0 638.8
prosek0.0 42.6 452.9 37.7 533.2
Min0.0 10.0 395.6 0.0 0.0
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.