Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 17/06/19 13:20.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20191467.9 50.9 više od proseka za Zima ...489.7 13 više od proseka za Proleće ...2.8* 2.4 manje od proseka za Leto ...---1960.4* 234.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181366.0* 51 manje od proseka za Zima ...463.6 13.1 manje od proseka za Proleće ...7.5 2.3 više od proseka za Leto ...250.3* 45.9 manje od proseka za Jesen ...2087.4* 107.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------342.1* 45.9 više od proseka za Jesen ...342.1* 1853 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1467.9 489.7 7.5 342.1 2087.4
prosek1417.0 476.7 5.2 296.2 2195.1
Min1366.0 463.6 2.8 250.3 342.1
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20190.0  10.9 48.1 manje od proseka za Proleće ...80.6* 186.6 manje od proseka za Leto ...---91.5* 273.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0*  107.0 48 više od proseka za Proleće ...453.8 186.6 više od proseka za Leto ...78.0* 39 više od proseka za Jesen ...638.8* 273.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------0.0* 39 manje od proseka za Jesen ...0.0* 365.2 manje od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 107.0 453.8 78.0 638.8
prosek0.0 59.0 267.2 39.0 365.2
Min0.0 10.9 80.6 0.0 0.0
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.