Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 24/04/19 18:35.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20191467.9 50.9 više od proseka za Zima ...364.1* 49.8 manje od proseka za Proleće ...------1832.0* 302.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20181366.0* 51 manje od proseka za Zima ...463.6 49.7 više od proseka za Proleće ...7.5  250.3* 45.9 manje od proseka za Jesen ...2087.4* 47.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------342.1* 45.9 više od proseka za Jesen ...342.1* 1792.5 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1467.9 463.6 7.5 342.1 2087.4
prosek1417.0 413.9 7.5 296.2 2134.6
Min1366.0 364.1 7.5 250.3 342.1
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20190.0  0.0* 53.5 manje od proseka za Proleće ...------0.0* 546.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20180.0*  107.0 53.5 više od proseka za Proleće ...453.8  78.0* 39 više od proseka za Jesen ...638.8* 92.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------0.0* 39 manje od proseka za Jesen ...0.0* 546.3 manje od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 107.0 453.8 78.0 638.8
prosek0.0 53.5 453.8 39.0 546.3
Min0.0 0.0 453.8 0.0 0.0
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.