Sezonski pregled temperatura (°C)

Podaci ažurirani 27/1/2020 22:55.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 202015.9*---------15.9*
Dec 2018 / Nov 201919.830.637.5*34.3*37.5*
Dec 2017 / Nov 201816.6*30.634.734.2*34.7*
Dec 2016 / Nov 2017---------16.9*16.9*
Maks19.8 30.6 37.5 34.3 37.5
 
Prosečne maksimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20206.0* 0.3 manje od proseka za Zima ...---------6.0*12.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20195.6 0.6 manje od proseka za Zima ...18.9 0.7 manje od proseka za Proleće ...30.3* 0.6 više od proseka za Leto ...21.6* 1.5 više od proseka za Jesen ...19.1*1.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20187.0* 0.8 više od proseka za Zima ...20.2 0.7 više od proseka za Proleće ...29.2 0.6 manje od proseka za Leto ...22.2* 2.1 više od proseka za Jesen ...19.6*1.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------11.1* 9.1 manje od proseka za Jesen ...11.1*7 manje od proseka za yearly ...
prosek6.2 19.6 29.7 20.1 18.0
 
Prosečna temperatura
DatumZimaProlećeLetoJesenYear
Dec 2019 / Nov 20202.3* 0.2 manje od proseka za Zima ...---------2.3*10.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 20192.0 0.4 manje od proseka za Zima ...13.1 0.7 manje od proseka za Proleće ...23.9* 0.4 više od proseka za Leto ...15.0* 1 više od proseka za Jesen ...13.5*0.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 20183.0* 0.5 više od proseka za Zima ...14.4 0.7 više od proseka za Proleće ...23.1 0.4 manje od proseka za Leto ...15.7* 1.8 više od proseka za Jesen ...14.0*1.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------6.9* 7 manje od proseka za Jesen ...6.9*5.8 manje od proseka za yearly ...
prosek2.4 13.8 23.5 13.9 12.7
 
Prosečne minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 2020-0.6* 0.2 više od proseka za Zima ...----------0.6*8.3 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019-1.4 0.6 manje od proseka za Zima ...7.7 0.4 manje od proseka za Proleće ...17.6*  9.2* 0.6 više od proseka za Jesen ...8.3*0.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018-0.2* 0.5 više od proseka za Zima ...8.4 0.4 više od proseka za Proleće ...17.6  9.9* 1.4 više od proseka za Jesen ...8.9*1.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------3.6* 4.9 manje od proseka za Jesen ...3.6*4.1 manje od proseka za yearly ...
prosek-0.7 8.1 17.6 8.5 7.7
 
Minimalne temperature
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 2020-7.4----------7.4
Dec 2018 / Nov 2019-10.8-1.412.4-22.4-22.4
Dec 2017 / Nov 2018-10.9-30.010.0-5.6-30.0
Dec 2016 / Nov 2017----------2.4-2.4
Min-10.9 -30.0 10.0 -22.4 -30.0
 
Šema boja
< -15.0 -15.0 - -10.0 -10.0 - -5.0 -5.0 - 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.040.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.