Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 7/12/2019 14:25.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 20206.9* 57.9 manje od proseka za Zima ...---------6.9* 464.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 201967.4 2.6 više od proseka za Zima ...211.1 44.3 više od proseka za Proleće ...173.6* 12.6 manje od proseka za Leto ...72.0* 18.8 više od proseka za Jesen ...524.1* 53.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018120.2* 55.4 više od proseka za Zima ...122.5 44.3 manje od proseka za Proleće ...198.8 12.6 više od proseka za Leto ...48.7* 4.5 manje od proseka za Jesen ...490.2* 19.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------38.9* 14.3 manje od proseka za Jesen ...38.9* 432.1 manje od proseka za yearly ...
 
Maks120.2 211.1 198.8 72.0 524.1
prosek64.8 166.8 186.2 53.2 471.0
Min6.9 122.5 173.6 38.9 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.