Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 24/04/19 17:45.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 201967.4 26.4 manje od proseka za Zima ...39.8* 41.4 manje od proseka za Proleće ...------107.2* 310.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018120.2* 26.4 više od proseka za Zima ...122.5 41.4 više od proseka za Proleće ...198.8  48.7* 4.9 više od proseka za Jesen ...490.2* 72.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------38.9* 4.9 manje od proseka za Jesen ...38.9* 378.7 manje od proseka za yearly ...
 
Maks120.2 122.5 198.8 48.7 490.2
prosek93.8 81.2 198.8 43.8 417.6
Min67.4 39.8 198.8 38.9 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.