Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 22/6/2024 20:05.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202462.5 33.4 manje od proseka za Zima ...67.8 39.3 manje od proseka za Proleće ...25.6* 116.1 manje od proseka za Leto ...---155.9* 255.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 2023------30.5* 111.2 manje od proseka za Leto ...136.0 69.5 više od proseka za Jesen ...166.5* 244.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 202198.3 2.4 više od proseka za Zima ...28.4* 78.7 manje od proseka za Proleće ...------126.7* 284.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020131.3 35.4 više od proseka za Zima ...105.9 1.2 manje od proseka za Proleće ...280.1 138.4 više od proseka za Leto ...37.0* 29.5 manje od proseka za Jesen ...554.3* 143 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 201967.4 28.5 manje od proseka za Zima ...211.1 104 više od proseka za Proleće ...173.6* 31.9 više od proseka za Leto ...72.0* 5.5 više od proseka za Jesen ...524.1* 112.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018120.2* 24.3 više od proseka za Zima ...122.5 15.4 više od proseka za Proleće ...198.8 57.1 više od proseka za Leto ...48.7* 17.8 manje od proseka za Jesen ...490.2* 78.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------38.9* 27.6 manje od proseka za Jesen ...38.9* 372.4 manje od proseka za yearly ...
 
Maks131.3 211.1 280.1 136.0 554.3
prosek95.9 107.1 141.7 66.5 411.3
Min62.5 28.4 25.6 37.0 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.