Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 26/11/2020 18:35.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2019 / Nov 2020131.3 25 više od proseka za Zima ...105.9 40.6 manje od proseka za Proleće ...280.1 62.6 više od proseka za Leto ...36.0* 12.9 manje od proseka za Jesen ...553.3* 34.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 201967.4 38.9 manje od proseka za Zima ...211.1 64.6 više od proseka za Proleće ...173.6* 43.9 manje od proseka za Leto ...72.0* 23.1 više od proseka za Jesen ...524.1* 4.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018120.2* 13.9 više od proseka za Zima ...122.5 24 manje od proseka za Proleće ...198.8 18.7 manje od proseka za Leto ...48.7* 0.2 manje od proseka za Jesen ...490.2* 29 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------38.9* 10 manje od proseka za Jesen ...38.9* 480.3 manje od proseka za yearly ...
 
Maks131.3 211.1 280.1 72.0 553.3
prosek106.3 146.5 217.5 48.9 519.2
Min67.4 105.9 173.6 36.0 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.