Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 16/10/19 21:05.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 201967.4 26.4 manje od proseka za Zima ...211.1 44.3 više od proseka za Proleće ...173.6* 12.6 manje od proseka za Leto ...40.7* 2.1 manje od proseka za Jesen ...492.8* 3.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018120.2* 26.4 više od proseka za Zima ...122.5 44.3 manje od proseka za Proleće ...198.8 12.6 više od proseka za Leto ...48.7* 5.9 više od proseka za Jesen ...490.2* 0.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017---------38.9* 3.9 manje od proseka za Jesen ...38.9* 450.7 manje od proseka za yearly ...
 
Maks120.2 211.1 198.8 48.7 492.8
prosek93.8 166.8 186.2 42.8 489.6
Min67.4 122.5 173.6 38.9 0.0
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.