Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Podaci ažurirani 15/11/2018 01:12.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DatumZagrevanje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 20181342.6  446.9  12.4 5.6 više od proseka za Leto ...243.0* 158.3 manje od proseka za Jesen ...2044.9* 152.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017------1.2* 5.6 manje od proseka za Leto ...559.6 158.3 više od proseka za Jesen ...560.8* 1636.8 manje od proseka za yearly ...
 
Maks1342.6 446.9 12.4 559.6 2044.9
prosek1342.6 446.9 6.8 401.3 2197.6
Min1342.6 446.9 1.2 243.0 560.8
 
 
DatumHlađenje u stepenima
ZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 20180.0  91.0  435.8 63.4 više od proseka za Leto ...63.0* 18 više od proseka za Jesen ...589.8* 81.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017------309.0* 63.4 manje od proseka za Leto ...26.9 18.1 manje od proseka za Jesen ...335.9* 172.5 manje od proseka za yearly ...
 
Maks0.0 91.0 435.8 63.0 589.8
prosek0.0 91.0 372.4 45.0 508.4
Min0.0 91.0 309.0 26.9 335.9
 
Šema boja
< 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500 1500 - 1800 1800 - 2100 2100 - 2400 2400 - 2700 2700 - 3000 3000 - 3300 3300 - 36003600>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.