Tendencija 03/04/2020 u 08:37

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 5.1 1.0 1.5 JZ 71 1003.7 0.0
5 minuta ranije 4.9 0.5 1.5 ZJZ 71 1003.8 0.0
10 minuta ranije 4.7 1.0 1.5 J 72 1003.9 0.0
15 minuta ranije 4.4 0.0 0.5 JI 73 1003.8 0.0
20 minuta ranije 4.1 0.5 1.5 I 74 1003.7 0.0
30 minuta ranije 2.9 0.0 0.0 JI 79 1003.7 0.0
45 minuta ranije 2.1 0.0 0.5 JI 80 1003.6 0.0
60 minuta ranije 1.0 0.0 0.5 JI 80 1003.5 0.0
75 minuta ranije 0.0 0.0 0.0 JJI 80 1003.3 0.0
90 minuta ranije -0.7 0.0 0.0 SI 78 1003.1 0.0
105 minuta ranije -0.8 0.0 0.0 JI 77 1003.1 0.0
120 minuta ranije -0.8 0.0 0.0 JI 76 1002.9 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 8 dana bez padavina 25/03/2020 11:20
Juče 0.0 mm Nedelja 0.0 mm tokom 7 dana.
mesec 0.0 mm (0 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 119.3 mm ( 21 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 5.1 °C u 08:35 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 13.3 °C u 14:32 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 13.3 °C na 02/04/2020 Najtopliji dan 8.2 °C na 02/04/2020
Godina 25.4 °C na 12/03/2020 Najtoplija noć 4.6 °C na 03/04/2020
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas -0.8 °C u 06:25 Min < 0 °C 3 dana
Juče -1.4 °C u 06:40 Min < -15 °C 0 dana
mesec -1.4 °C na 01/04/2020 Najhladniji dan 5.3 °C na 01/04/2020
Godina -6.2 °C na 07/01/2020 Najhladnija noć 2.6 °C na 02/04/2020
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1004.0 hPa u 08:24 Danas -0.9 °C u 05:07
Juče 1009.9 hPa u 00:02 Juče -4.5 °C u 07:05
mesec 1012.5 hPa na 01/04/2020 mesec -5.2 °C na 01/04/2020
Godina 1037.3 hPa na 20/01/2020 Godina -8.6 °C na 22/01/2020

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.7 km/h Z
Maks. 1.0 km/h Z
Udar/sat 2.0 km/h
Najjači udar.
Danas 2.7 km/h JJI u 00:24
Juče 7.8 km/h u 13:18
mesec 8.8 km/h na 01/04/2020
Godina 23.7 km/h na 04/02/2020
Prosek najjačeg udara.
Danas 2.4 km/h JJI u 00:24
Juče 6.5 km/h u 11:25
mesec 6.8 km/h na 01/04/2020
Godina 17.7 km/h na 05/02/2020
Vetar
Danas 18.01 km
mesec 402.16 km
Godina 14672.94 km