Tendencija 29/01/2020 u 11:33

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 8.1 2.6 3.6 JI 71 999.6 5.1
5 minuta ranije 8.0 2.6 3.6 JI 72 999.6 5.1
10 minuta ranije 7.8 2.1 3.1 JJI 72 999.8 5.1
15 minuta ranije 7.6 1.5 2.1 JI 72 999.8 5.1
20 minuta ranije 7.5 2.1 3.1 JJI 73 999.7 5.1
30 minuta ranije 1.3 1.5 2.1 JJZ 86 1000.2 5.1
45 minuta ranije 1.3 1.0 1.5 JJI 86 1000.1 5.1
60 minuta ranije 1.3 2.1 3.1 JZ 86 1000.2 5.1
75 minuta ranije 1.2 2.6 3.1 JZ 86 1000.0 5.1
90 minuta ranije 1.1 2.1 2.6 JZ 85 1000.0 5.1
105 minuta ranije 1.1 1.5 2.6 JZ 85 1000.2 5.1
120 minuta ranije 1.2 0.5 1.0 JZ 85 1000.0 5.1

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 5.1 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 0 dana bez padavina 29/01/2020 04:51
Juče 4.5 mm Nedelja 15.6 mm tokom 7 dana.
mesec 25.2 mm (11 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 25.2 mm ( 10 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 8.1 °C u 11:28 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 12.7 °C u 21:15 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 18.6 °C na 06/01/2020 Najtopliji dan 6.6 °C na 26/01/2020
Godina 18.6 °C na 06/01/2020 Najtoplija noć 6.2 °C na 29/01/2020
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 1.1 °C u 03:39 Min < 0 °C 24 dana
Juče 0.7 °C u 07:38 Min < -15 °C 0 dana
mesec -6.2 °C na 07/01/2020 Najhladniji dan -1.5 °C na 13/01/2020
Godina -6.2 °C na 07/01/2020 Najhladnija noć -3.8 °C na 07/01/2020
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1001.4 hPa u 04:37 Danas -4.5 °C u 03:47
Juče 1006.4 hPa u 00:01 Juče -3.1 °C u 05:53
mesec 1037.3 hPa na 20/01/2020 mesec -8.6 °C na 22/01/2020
Godina 1037.3 hPa na 20/01/2020 Godina -8.6 °C na 22/01/2020

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 2.0 km/h JJI
Maks. 2.7 km/h JJI
Udar/sat 3.6 km/h
Najjači udar.
Danas 9.9 km/h S u 00:01
Juče 14.6 km/h u 22:55
mesec 15.0 km/h na 05/01/2020
Godina 15.0 km/h na 05/01/2020
Prosek najjačeg udara.
Danas 8.7 km/h S u 00:20
Juče 11.6 km/h u 22:55
mesec 12.2 km/h na 05/01/2020
Godina 12.2 km/h na 05/01/2020
Vetar
Danas 79.70 km
mesec 2173.35 km
Godina 2173.35 km