Tendencija 17/06/2019 u 12:32

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 24.7 2.1 3.1 Z 70 1005.8 0.9
5 minuta ranije 24.7 3.1 4.1 SZ 70 1005.7 0.9
10 minuta ranije 24.8 3.1 3.6 ZJZ 70 1005.8 0.9
15 minuta ranije 24.9 2.6 4.1 Z 70 1005.8 0.9
20 minuta ranije 24.7 3.1 4.6 JZ 70 1005.7 0.9
30 minuta ranije 24.4 2.6 3.6 Z 70 1005.7 0.9
45 minuta ranije 24.3 2.6 3.6 JZ 70 1005.7 0.9
60 minuta ranije 23.8 1.5 2.6 JZ 71 1005.7 0.9
75 minuta ranije 23.4 2.6 3.6 JZ 71 1005.7 0.9
90 minuta ranije 23.4 1.0 1.5 JZ 72 1005.8 0.9
105 minuta ranije 23.3 1.0 2.1 ZJZ 71 1005.7 0.9
120 minuta ranije 23.5 1.0 1.5 ZSZ 71 1005.7 0.9

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.9 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 0 dana bez padavina 17/06/2019 09:37
Juče 0.0 mm Nedelja 0.3 mm tokom 7 dana.
mesec 50.7 mm (5 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 345.0 mm ( 70 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 24.9 °C u 12:15 Maks > 30 °C 8 dana
Juče 33.3 °C u 16:23 Maks > 25 °C 12 dana
mesec 34.1 °C na 13/06/2019 Najtopliji dan 29.4 °C na 13/06/2019
Godina 46.2 °C na 05/01/2019 Najtoplija noć 26.0 °C na 14/06/2019
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 19.1 °C u 04:07 Min < 0 °C 0 dana
Juče 20.6 °C u 04:32 Min < -15 °C 0 dana
mesec 14.3 °C na 01/06/2019 Najhladniji dan 15.5 °C na 01/06/2019
Godina -8.7 °C na 08/01/2019 Najhladnija noć 15.0 °C na 01/06/2019
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1005.9 hPa u 11:04 Danas 19.1 °C u 04:07
Juče 1004.5 hPa u 23:59 Juče 20.6 °C u 04:32
mesec 1011.8 hPa na 09/06/2019 mesec 14.3 °C na 01/06/2019
Godina 1029.4 hPa na 23/02/2019 Godina -11.8 °C na 23/02/2019

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 1.7 km/h JJZ
Maks. 2.7 km/h JJZ
Udar/sat 5.4 km/h
Najjači udar.
Danas 11.3 km/h SW u 00:15
Juče 9.9 km/h u 22:55
mesec 11.2 km/h na 17/06/2019
Godina 22.2 km/h na 25/01/2019
Prosek najjačeg udara.
Danas 7.5 km/h SW u 00:15
Juče 7.8 km/h u 19:33
mesec 19.2 km/h na 12/06/2019
Godina 19.2 km/h na 12/06/2019
Vetar
Danas 114.52 km
mesec 1950.21 km
Godina 25027.11 km