Tendencija 20/02/2019 u 03:44

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 3.1 1.0 1.5 JZ 78 1010.2 0.0
5 minuta ranije 3.1 0.5 1.0 ZJZ 78 1010.1 0.0
10 minuta ranije 3.1 0.5 1.5 ZJZ 78 1010.1 0.0
15 minuta ranije 3.1 1.0 1.5 JZ 79 1009.9 0.0
20 minuta ranije 3.0 1.0 2.1 Z 79 1010.1 0.0
30 minuta ranije 2.9 1.0 1.5 Z 80 1010.0 0.0
45 minuta ranije 2.7 1.0 2.1 Z 80 1010.1 0.0
60 minuta ranije 2.4 1.0 2.1 Z 80 1010.0 0.0
75 minuta ranije 2.3 1.0 1.5 JZ 80 1010.2 0.0
90 minuta ranije 2.2 1.5 1.5 ZJZ 81 1010.2 0.0
105 minuta ranije 1.9 1.0 1.5 Z 81 1010.1 0.0
120 minuta ranije 1.8 1.0 1.5 ZJZ 81 1010.0 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 8 dana bez padavina 12/02/2019 16:28
Juče 0.0 mm Nedelja 0.0 mm tokom 7 dana.
mesec 16.5 mm (2 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 72.9 mm ( 26 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 3.1 °C u 03:26 Maks > 30 °C 2 dana
Juče 18.1 °C u 14:57 Maks > 25 °C 2 dana
mesec 38.8 °C na 06/02/2019 Najtopliji dan 11.6 °C na 03/02/2019
Godina 46.2 °C na 05/01/2019 Najtoplija noć 26.9 °C na 06/02/2019
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 1.7 °C u 00:52 Min < 0 °C 8 dana
Juče -1.2 °C u 07:03 Min < -15 °C 0 dana
mesec -2.9 °C na 07/02/2019 Najhladniji dan 1.1 °C na 08/02/2019
Godina -8.7 °C na 08/01/2019 Najhladnija noć 0.6 °C na 07/02/2019
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1010.4 hPa u 02:28 Danas 0.1 °C u 01:25
Juče 1011.7 hPa u 00:08 Juče -1.2 °C u 07:03
mesec 1026.4 hPa na 13/02/2019 mesec -5.4 °C na 13/02/2019
Godina 1026.4 hPa na 13/02/2019 Godina -11.3 °C na 27/01/2019

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.7 km/h Z
Maks. 1.0 km/h Z
Udar/sat 2.4 km/h
Najjači udar.
Danas 2.7 km/h JJI u 02:38
Juče 3.1 km/h u 14:38
mesec 16.0 km/h na 12/02/2019
Godina 22.2 km/h na 25/01/2019
Prosek najjačeg udara.
Danas 2.0 km/h JJI u 02:38
Juče 2.7 km/h u 15:30
mesec 12.6 km/h na 12/02/2019
Godina 12.6 km/h na 12/02/2019
Vetar
Danas 11.69 km
mesec 3237.07 km
Godina 7525.00 km