Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 15/11/2018 00:57.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2017 / Nov 2018175.2  170.5  200.4 82.8 više od proseka za Leto ...46.8* 60.3 manje od proseka za Jesen ...592.9* 22.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017------34.8* 82.8 manje od proseka za Leto ...167.4 60.3 više od proseka za Jesen ...202.2* 368.2 manje od proseka za yearly ...
 
Maks175.2 170.5 200.4 167.4 592.9
prosek175.2 170.5 117.6 107.1 570.4
Min175.2 170.5 34.8 46.8 202.2
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.