Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 22/1/2019 16:05.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesengodinu
Dec 2018 / Nov 201980.3* 55.5 manje od proseka za Zima ...---------80.3* 524.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018213.0 77.2 više od proseka za Zima ...216.1 55.3 više od proseka za Proleće ...255.7 102.2 više od proseka za Leto ...79.7 75.4 manje od proseka za Jesen ...764.5 159.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201757.7 78.1 manje od proseka za Zima ...168.3 7.5 više od proseka za Proleće ...123.8 29.7 manje od proseka za Leto ...166.8 11.7 više od proseka za Jesen ...516.6 88.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 2016183.2 47.4 više od proseka za Zima ...163.3 2.5 više od proseka za Proleće ...162.7 9.2 više od proseka za Leto ...276.3 121.2 više od proseka za Jesen ...785.5 180.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015166.1 30.3 više od proseka za Zima ...117.2 43.7 manje od proseka za Proleće ...120.5 33 manje od proseka za Leto ...188.8 33.7 više od proseka za Jesen ...592.6 12.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 201457.3 78.5 manje od proseka za Zima ...267.4 106.6 više od proseka za Proleće ...275.5 122 više od proseka za Leto ...198.7 43.6 više od proseka za Jesen ...798.9 193.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 2013143.9 8.1 više od proseka za Zima ...158.7 2.2 manje od proseka za Proleće ...124.7 28.8 manje od proseka za Leto ...121.1 34 manje od proseka za Jesen ...548.4 56.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 2012149.9 14.1 više od proseka za Zima ...213.2 52.4 više od proseka za Proleće ...75.8 77.7 manje od proseka za Leto ...77.7 77.4 manje od proseka za Jesen ...516.6 88.6 manje od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011138.0 2.2 više od proseka za Zima ...78.0 82.9 manje od proseka za Proleće ...116.4 37.1 manje od proseka za Leto ...56.3 98.8 manje od proseka za Jesen ...388.7 216.5 manje od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010187.4 51.6 više od proseka za Zima ...183.6 22.8 više od proseka za Proleće ...131.5 22 manje od proseka za Leto ...195.0 39.9 više od proseka za Jesen ...697.5 92.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2008 / Nov 2009237.2 101.4 više od proseka za Zima ...93.1 67.8 manje od proseka za Proleće ...169.7 16.2 više od proseka za Leto ...214.1 59 više od proseka za Jesen ...714.1 108.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2007 / Nov 200815.6* 120.2 manje od proseka za Zima ...110.5 50.4 manje od proseka za Proleće ...131.8 21.7 manje od proseka za Leto ...131.2 23.9 manje od proseka za Jesen ...389.1* 216.1 manje od proseka za yearly ...
 
Maks237.2 267.4 275.5 276.3 798.9
prosek135.8 160.8 153.5 155.1 605.2
Min15.6 78.0 75.8 56.3 80.3
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.