Tendencija 21/03/2019 u 06:15

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
m/s
UDAR
m/s
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 7.3 1.5 2.1 JZ 73 1031.4 0.0
5 minuta ranije 7.3 1.0 2.1 JZ 73 1031.3 0.0
10 minuta ranije 7.3 2.1 2.6 JZ 73 1031.3 0.0
15 minuta ranije 7.3 1.5 1.5 ZJZ 73 1031.2 0.0
20 minuta ranije 7.3 1.5 1.5 JZ 73 1031.2 0.0
30 minuta ranije 7.3 1.0 1.5 ZJZ 72 1031.2 0.0
45 minuta ranije 7.3 0.5 0.5 JZ 73 1031.0 0.0
60 minuta ranije 7.3 0.5 1.0 JZ 72 1030.8 0.0
75 minuta ranije 7.3 0.0 0.5 J 72 1030.8 0.0
90 minuta ranije 7.4 0.5 1.0 JZ 72 1030.8 0.0
105 minuta ranije 7.4 0.5 1.0 JJZ 72 1031.0 0.0
120 minuta ranije 7.4 1.0 1.5 ZJZ 72 1030.9 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.000 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 8 dana bez padavina 11/03/2019 22:17
Juče 0.0 mm Nedelja 0.0 mm tokom 7 dana.
mesec 16.900 mm (5 dana sa padavinama) mesec 4.1 mm poslednji mesec.
godinu 102.3 mm ( 23 dana sa padavinama) godinu 179.5 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 7.6 °C u 00:00 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 16.5 °C u 12:58 Maks > 25 °C 2 dana
mesec 25.6 °C na 18/03/2019 Najtopliji dan 20.4 °C na 18/03/2019
godinu 25.6 °C na 18/03/2019 Najtoplija noć 14.5 °C na 11/03/2019
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 7.3 °C u 04:52 Min < 0 °C 5 dana
Juče 2.8 °C u 06:18 Min < -15 °C 0 dana
mesec -3.6 °C na 13/03/2019 Najhladniji dan 4.2 °C na 12/03/2019
godinu -11.2 °C na 24/02/2019 Najhladnija noć 0.1 °C na 13/03/2019
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1031.4 hPa u 06:10 Danas 6.0 °C u 05:57
Juče 1030.6 hPa u 23:58 Juče 2.4 °C u 06:15
mesec 1031.4 hPa na 21/03/2019 mesec -4.8 °C na 13/03/2019
godinu 1039.4 hPa na 24/02/2019 godinu -13.2 °C na 05/01/2019
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.3 mm Danas 0.000 mm
Juče 2.0 mm Juče 0.0 mm
mesec 43.5 mm mesec 16.900 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 8 W/m2 u 06:15 Danas 0.0 index u 00:00
Juče 770.0 W/m2 u 12:29 Juče 2.9 index u 12:57

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 1.4 m/s JZ
Maks. 0.9 m/s JZ
Udar/sat 2.5 m/s
Najjači udar.
Danas 2.6 m/s ZJZ u 05:56
Juče 6.3 m/s u 13:48
mesec 14.9 m/s na 10/03/2019
godinu 14.9 m/s na 10/03/2019
Prosek najjačeg udara.
Danas 2.1 m/s SW u 05:57
Juče 4.5 m/s u 15:37
mesec 11.6 m/s na 10/03/2019
godinu 11.6 m/s na 10/03/2019
Vetar
Danas 15.17 km
mesec 2592.81 km
godinu 9662.77 km