Tendencija 17/08/2018 u 04:55

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
m/s
UDAR
m/s
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 15.6 0.5 0.5 JZ 88 1014.2 0.0
5 minuta ranije 15.6 0.5 0.5 JZ 88 1014.2 0.0
10 minuta ranije 15.7 0.0 0.5 JZ 88 1014.1 0.0
15 minuta ranije 15.7 0.0 0.5 JJZ 88 1014.0 0.0
20 minuta ranije 15.7 0.5 0.5 JZ 88 1014.1 0.0
30 minuta ranije 15.8 0.5 0.5 S 88 1014.0 0.0
45 minuta ranije 16.0 0.5 1.0 JZ 87 1014.0 0.0
60 minuta ranije 16.1 0.0 0.0 I 87 1014.1 0.0
75 minuta ranije 16.3 0.5 1.0 JZ 87 1014.1 0.0
90 minuta ranije 16.4 0.0 0.0 SI 87 1014.1 0.0
105 minuta ranije 16.6 0.5 1.0 JZ 86 1014.0 0.0
120 minuta ranije 16.7 0.0 1.0 J 86 1014.1 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 10 dana bez padavina 14/08/2018 04:49
Juče 0.0 mm Nedelja 0.0 mm tokom 7 dana.
mesec 3.3 mm (3 dana sa padavinama) mesec 56.2 mm poslednji mesec.
Godina 540.5 mm ( 97 dana sa padavinama) Godina 346.7 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 18.8 °C u 00:00 Maks > 30 °C 14 dana
Juče 32.2 °C u 16:18 Maks > 25 °C 16 dana
mesec 32.7 °C na 09/08/2018 Najtopliji dan 32.5 °C na 13/08/2018
Godina 34.6 °C na 12/06/2018 Najtoplija noć 23.5 °C na 02/08/2018
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 15.6 °C u 04:46 Min < 0 °C 0 dana
Juče 14.7 °C u 06:11 Min < -15 °C 0 dana
mesec 0.0 °C na 15/08/2018 Najhladniji dan 24.3 °C na 03/08/2018
Godina -12.7 °C na 01/03/2018 Najhladnija noć 19.2 °C na 12/08/2018
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1014.3 hPa u 03:22 Danas 15.6 °C u 04:46
Juče 1014.6 hPa u 07:37 Juče 14.7 °C u 06:11
mesec 1021.2 hPa na 10/08/2018 mesec 0.0 °C na 15/08/2018
Godina 1045.4 hPa na 21/04/2018 Godina -18.4 °C na 01/03/2018

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.3 m/s JZ
Maks. 0.7 m/s JZ
Udar/sat 1.4 m/s
Najjači udar.
Danas 1.7 m/s NW u 01:09
Juče 7.2 m/s u 15:18
mesec 13.4 m/s na 06/08/2018
Godina 26.8 m/s na 01/04/2018
Prosek najjačeg udara.
Danas 1.4 m/s SW u 00:48
Juče 5.8 m/s u 12:47
mesec 25.6 m/s na 06/08/2018
Godina 25.6 m/s na 06/08/2018
Vetar
Danas 4.38 km
mesec 1556.47 km
Godina 31308.54 km