Sezonski pregled novog snega (cm)

Podaci ažurirani 11/12/2018 06:00.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Novi sneg
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2018 / Nov 20190.0* 52.9 manje od proseka za Zima ...---------0.0* 63.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 201881.0 28.1 više od proseka za Zima ...41.0 32.9 više od proseka za Proleće ...0.0  11.0 8.9 više od proseka za Jesen ...133.0 69.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201750.0 2.9 manje od proseka za Zima ...0.0 8.1 manje od proseka za Proleće ...0.0  0.0 2.1 manje od proseka za Jesen ...50.0 13.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 201677.0 24.1 više od proseka za Zima ...0.0 8.1 manje od proseka za Proleće ...0.0  12.0 9.9 više od proseka za Jesen ...89.0 25.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 201557.0 4.1 više od proseka za Zima ...12.0 3.9 više od proseka za Proleće ...0.0  0.0 2.1 manje od proseka za Jesen ...69.0 5.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 201427.0 25.9 manje od proseka za Zima ...0.0 8.1 manje od proseka za Proleće ...0.0  0.0 2.1 manje od proseka za Jesen ...27.0 36.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 201363.0 10.1 više od proseka za Zima ...14.0 5.9 više od proseka za Proleće ...0.0  0.0 2.1 manje od proseka za Jesen ...77.0 13.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 2012102.0 49.1 više od proseka za Zima ...0.0 8.1 manje od proseka za Proleće ...0.0  0.0 2.1 manje od proseka za Jesen ...102.0 38.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 201184.0 31.1 više od proseka za Zima ...9.0 0.9 više od proseka za Proleće ...0.0  0.0 2.1 manje od proseka za Jesen ...93.0 29.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 201092.0 39.1 više od proseka za Zima ...13.0 4.9 više od proseka za Proleće ...0.0  0.0 2.1 manje od proseka za Jesen ...105.0 41.9 više od proseka za yearly ...
Dec 2008 / Nov 20090.0 52.9 manje od proseka za Zima ...0.0 8.1 manje od proseka za Proleće ...0.0  0.0 2.1 manje od proseka za Jesen ...0.0 63.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2007 / Nov 20082.0* 50.9 manje od proseka za Zima ...0.0 8.1 manje od proseka za Proleće ...0.0  0.0* 2.1 manje od proseka za Jesen ...2.0* 61.1 manje od proseka za yearly ...
 
Maks102.0 41.0 0.0 12.0 133.0
prosek52.9 8.1 0.0 2.1 63.1
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 4.0 4.0 - 6.0 6.0 - 8.0 8.0 - 10.0 10.0 - 12.0 12.0 - 18.0 18.0 - 24.0 24.0 - 36.0 36.0 - 48.0 48.0 - 96.096.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.