Tendencija 23/10/2018 u 00:20

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 10.1 0.0 0.0 I 100 1025.5 0.0
5 minuta ranije 10.1 0.0 0.0 I 100 1025.3 0.0
10 minuta ranije 10.1 0.0 0.0 I 100 1025.4 0.0
15 minuta ranije 10.1 0.0 0.0 I 100 1025.4 0.0
20 minuta ranije 10.0 0.0 0.0 I 100 1025.6 0.0
30 minuta ranije 10.0 0.0 0.0 I 100 1025.5 0.0
45 minuta ranije 9.9 0.0 0.0 JI 100 1025.4 0.0
60 minuta ranije 9.7 0.0 0.0 SI 100 1025.3 0.0
75 minuta ranije 9.6 0.0 0.0 SI 99 1025.4 0.0
90 minuta ranije 9.3 0.0 3.7 I 99 1025.5 0.0
105 minuta ranije 9.1 0.0 0.0 ISI 98 1025.6 0.0
120 minuta ranije 9.0 0.0 0.0 ISI 97 1025.4 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 2 dana bez padavina 20/10/2018 22:16
Juče 0.0 mm Nedelja 10.2 mm tokom 7 dana.
mesec 12.0 mm (3 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 467.4 mm ( 91 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 10.1 °C u 00:00 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 11.1 °C u 17:08 Maks > 25 °C 7 dana
mesec 26.2 °C na 07/10/2018 Najtopliji dan 20.8 °C na 07/10/2018
Godina 35.6 °C na 12/06/2018 Najtoplija noć 16.7 °C na 07/10/2018
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 10.1 °C u 00:00 Min < 0 °C 0 dana
Juče 8.3 °C u 06:52 Min < -15 °C 0 dana
mesec 4.9 °C na 03/10/2018 Najhladniji dan 9.8 °C na 22/10/2018
Godina -10.3 °C na 01/03/2018 Najhladnija noć 8.5 °C na 03/10/2018
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1025.5 hPa u 00:16 Danas 10.1 °C u 00:00
Juče 1026.3 hPa u 10:09 Juče 8.3 °C u 06:52
mesec 1031.1 hPa na 04/10/2018 mesec 4.7 °C na 05/10/2018
Godina 1039.9 hPa na 26/09/2018 Godina -15.4 °C na 01/03/2018

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.0 km/h I
Maks. 0.0 km/h I
Udar/sat 1.3 km/h
Najjači udar.
Danas 0.0 km/h NW u 11:02
Juče 11.1 km/h u 11:02
mesec 52.7 km/h na 06/10/2018
Godina 55.5 km/h na 16/05/2018
Prosek najjačeg udara.
Danas 0.0 km/h NW u 11:02
Juče 6.0 km/h u 11:02
mesec 25.1 km/h na 14/10/2018
Godina 25.1 km/h na 14/10/2018
Vetar
Danas 0.00 km
mesec 1860.70 km
Godina 21402.06 km