Tendencija 26/05/2018 u 04:30

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 17.0 1.9 5.6 SZ 95 1019.5 0.0
5 minuta ranije 17.0 0.0 1.9 SZ 95 1019.5 0.0
10 minuta ranije 17.0 0.0 0.0 S 95 1019.4 0.0
15 minuta ranije 17.0 0.0 3.7 S 95 1019.5 0.0
20 minuta ranije 16.9 0.0 3.7 SZ 95 1019.4 0.0
30 minuta ranije 16.7 1.9 5.6 S 95 1019.3 0.0
45 minuta ranije 16.7 0.0 0.0 Z 95 1019.3 0.0
60 minuta ranije 16.6 0.0 0.0 J 95 1019.4 0.0
75 minuta ranije 16.7 0.0 0.0 JI 94 1019.3 0.0
90 minuta ranije 16.8 0.0 0.0 JI 94 1019.3 0.0
105 minuta ranije 17.0 0.0 0.0 JI 93 1019.1 0.0
120 minuta ranije 17.2 0.0 0.0 J 92 1019.0 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 1 dan bez padavina 24/05/2018 18:16
Juče 0.0 mm Nedelja 2.7 mm tokom 7 dana.
mesec 35.4 mm (7 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 249.5 mm ( 57 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 18.9 °C u 00:26 Maks > 30 °C 1 dan
Juče 28.8 °C u 14:36 Maks > 25 °C 16 dana
mesec 30.3 °C na 01/05/2018 Najtopliji dan 29.9 °C na 01/05/2018
Godina 30.5 °C na 30/04/2018 Najtoplija noć 21.2 °C na 05/05/2018
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 16.6 °C u 03:16 Min < 0 °C 0 dana
Juče 14.6 °C u 05:09 Min < -15 °C 0 dana
mesec 9.8 °C na 08/05/2018 Najhladniji dan 16.0 °C na 16/05/2018
Godina -10.3 °C na 01/03/2018 Najhladnija noć 14.1 °C na 16/05/2018
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1019.6 hPa u 04:14 Danas 16.6 °C u 03:16
Juče 1018.9 hPa u 23:55 Juče 14.6 °C u 05:09
mesec 1029.1 hPa na 07/05/2018 mesec 9.8 °C na 08/05/2018
Godina 1038.2 hPa na 28/01/2018 Godina -15.4 °C na 01/03/2018

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 1.1 km/h Z
Maks. 2.5 km/h Z
Udar/sat 6.1 km/h
Najjači udar.
Danas 6.1 km/h W u 00:03
Juče 17.3 km/h u 15:37
mesec 55.1 km/h na 16/05/2018
Godina 55.1 km/h na 16/05/2018
Prosek najjačeg udara.
Danas 2.5 km/h W u 00:03
Juče 11.2 km/h u 16:28
mesec 23.4 km/h na 16/05/2018
Godina 23.4 km/h na 16/05/2018
Vetar
Danas 0.86 km
mesec 1660.25 km
Godina 12033.94 km