Tendencija 06/04/2020 u 09:50

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 13.1 13.0 25.9 JI 27 1033.3 0.0
5 minuta ranije 13.0 11.1 38.9 SI 27 1033.4 0.0
10 minuta ranije 12.9 11.1 24.1 JJI 28 1033.3 0.0
15 minuta ranije 12.6 11.1 24.1 IJI 29 1033.2 0.0
20 minuta ranije 12.3 13.0 25.9 IJI 29 1033.0 0.0
30 minuta ranije 12.0 13.0 35.2 JI 29 1033.0 0.0
45 minuta ranije 11.5 14.8 33.3 JI 31 1033.0 0.0
60 minuta ranije 11.1 13.0 35.2 I 32 1032.9 0.0
75 minuta ranije 10.7 9.3 20.4 I 33 1032.8 0.0
90 minuta ranije 10.2 14.8 29.6 S 34 1032.8 0.0
105 minuta ranije 9.7 13.0 31.5 JI 37 1032.7 0.0
120 minuta ranije 9.3 13.0 22.2 IJI 38 1032.8 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 7 dana bez padavina 29/03/2020 15:14
Juče 0.0 mm Nedelja 0.0 mm tokom 7 dana.
mesec 0.0 mm (0 dana sa padavinama) mesec 60.8 mm poslednji mesec.
Godina 142.3 mm ( 28 dana sa padavinama) Godina 119.2 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 13.1 °C u 09:45 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 19.4 °C u 14:12 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 19.4 °C na 04/04/2020 Najtopliji dan 14.9 °C na 05/04/2020
Godina 25.5 °C na 12/03/2020 Najtoplija noć 11.6 °C na 05/04/2020
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 7.2 °C u 06:02 Min < 0 °C 1 dan
Juče 5.1 °C u 06:34 Min < -15 °C 0 dana
mesec -0.3 °C na 01/04/2020 Najhladniji dan 4.3 °C na 01/04/2020
Godina -3.2 °C na 23/03/2020 Najhladnija noć 2.4 °C na 02/04/2020
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1033.4 hPa u 09:38 Danas 5.2 °C u 06:39
Juče 1029.2 hPa u 23:54 Juče 5.1 °C u 06:34
mesec 1033.4 hPa na 06/04/2020 mesec -4.0 °C na 01/04/2020
Godina 1049.0 hPa na 20/01/2020 Godina -7.2 °C na 23/03/2020

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 6.0 km/h JI
Maks. 16.0 km/h JI
Udar/sat 38.0 km/h
Najjači udar.
Danas 41.0 km/h SE u 08:02
Juče 38.9 km/h u 12:44
mesec 41.0 km/h na 06/04/2020
Godina 64.8 km/h na 25/03/2020
Prosek najjačeg udara.
Danas 25.1 km/h SE u 08:02
Juče 19.0 km/h u 11:56
mesec 25.1 km/h na 06/04/2020
Godina 29.6 km/h na 25/03/2020
Vetar
Danas 65.71 km
mesec 527.71 km
Godina 6323.89 km