Tendencija 25/04/2019 u 19:40

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 24.9 1.9 3.7 I 41 1018.5 0.0
5 minuta ranije 25.1 1.9 7.4 I 39 1018.4 0.0
10 minuta ranije 25.4 3.7 9.3 JI 38 1018.2 0.0
15 minuta ranije 25.7 0.0 3.7 JI 38 1018.1 0.0
20 minuta ranije 25.9 1.9 5.6 JI 38 1018.2 0.0
30 minuta ranije 26.3 0.0 3.7 I 37 1018.1 0.0
45 minuta ranije 26.8 0.0 3.7 JI 36 1018.2 0.0
60 minuta ranije 27.2 0.0 7.4 JI 35 1018.1 0.0
75 minuta ranije 27.5 1.9 7.4 J 35 1018.1 0.0
90 minuta ranije 27.8 1.9 7.4 JI 34 1018.2 0.0
105 minuta ranije 28.3 5.6 11.1 JI 33 1018.2 0.0
120 minuta ranije 28.6 5.6 13.0 I 33 1018.2 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 1 dan bez padavina 23/04/2019 09:18
Juče 0.0 mm Nedelja 3.6 mm tokom 7 dana.
mesec 22.8 mm (9 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 142.0 mm ( 45 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 29.1 °C u 17:09 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 24.5 °C u 15:38 Maks > 25 °C 2 dana
mesec 29.1 °C na 25/04/2019 Najtopliji dan 23.9 °C na 10/04/2019
Godina 29.1 °C na 25/04/2019 Najtoplija noć 16.4 °C na 25/04/2019
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 13.0 °C u 06:06 Min < 0 °C 0 dana
Juče 10.6 °C u 03:47 Min < -15 °C 0 dana
mesec 3.8 °C na 16/04/2019 Najhladniji dan 7.4 °C na 13/04/2019
Godina -9.2 °C na 07/01/2019 Najhladnija noć 6.1 °C na 13/04/2019
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1022.0 hPa u 07:48 Danas 13.0 °C u 06:06
Juče 1021.0 hPa u 10:23 Juče 10.6 °C u 03:47
mesec 1030.0 hPa na 19/04/2019 mesec 2.1 °C na 23/04/2019
Godina 1041.1 hPa na 24/02/2019 Godina -12.0 °C na 07/01/2019

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 1.3 km/h IJI
Maks. 4.3 km/h IJI
Udar/sat 10.4 km/h
Najjači udar.
Danas 35.4 km/h SE u 01:43
Juče 50.1 km/h u 00:33
mesec 73.4 km/h na 23/04/2019
Godina 111.0 km/h na 17/02/2019
Prosek najjačeg udara.
Danas 17.7 km/h E u 00:00
Juče 25.1 km/h u 02:50
mesec 38.0 km/h na 23/04/2019
Godina 111.0 km/h na 17/02/2019
Vetar
Danas 118.28 km
mesec 3106.33 km
Godina 9582.26 km